Rekuperacja
Realizacje
Wycena
Kontakt

Dobór instalacji do rekuperacji.

Spis treściWybierz interesujący cię temat

 1. Inwestor w gąszczu instalacji
 2. Jak działa prawidłowy system rekuperacji

Inwestor w gąszczu instalacji

Dobra firma instalacyjna nie wymaga od inwestora znajomości cech każdego rodzaju instalacji rekuperacji. To nie on też powinien decydować, jaki rodzaj instalacji zostanie zamontowany. Nie powinien, ale oczywiście może, jeśli jego wymagania nie kolidują z możliwościami, jakie daje architektura domu oraz stopień zaawansowania budowy. Doradca ds. rekuperacji, na podstawie architektury budynku właśnie oraz szczegółowej rozmowy z inwestorem, dobiera rodzaj systemu instalacji i proponuje go inwestorowi. Różne rodzaje instalacji mogą oczywiście różnie kosztować, więc ostateczny wybór należy do inwestora.
Energooszczędny dom pasywny

Jak działa prawidłowy system rekuperacji

Prawidłowo działający system rekuperacji zapewnia komfortową wymianę powietrza we wszystkich pomieszczeniach w domu. Świeże powietrze z zewnątrz napływa do pokojów i sypialni. Stamtąd przepływa do przedpokoju i kuchni, łazienki i toalety, skąd jest usuwane na zewnątrz. Taki sposób przepływu powoduje, że do pokoi nie napływają zanieczyszczenia, zapachy i wilgoć z kuchni, łazienki i toalet. Kierunek przepływów oraz prawidłowe ilości powietrza są bezpośrednio odpowiedzialne za komfort w pomieszczeniach. Dobrze zaprojektowaną i wykonaną rekuperację po prostu czuć i komfort ten jest nie do osiągnięcia w domu z wentylacją grawitacyjną. Przeplyw powietrza w domu z rekuperacja Komfort w rekuperowanych pomieszczeniach zostaje osiągnięty dzięki ciągłej, efektywnej wymianie powietrza. Zestawienie poniżej przedstawia minimalne wartości strumienia objętości powietrza wentylacyjnego dla mieszkania (suma strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń niezależnie od typu systemu wentylacyjnego):
Rodzaj pomieszczenia Ilość powietrza usuwanego [m3/h]
pokój mieszkalny 30m3/h
kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchnię gazową lub węglową 70m3/h
kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchnię elektryczną w mieszkaniu do 3 osób 30m3/h
kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchnię elektryczną w mieszkaniu powyżej 3 osób 50m3/h
kuchnia bez okna zewnętrznego lub wnęka kuchenna wyposażona w kuchenkę elektryczną 50m3/h
Łazienka 50m3/h
ustęp (toaleta): 30m3/h
pomieszczenie pomocnicze bezokienne 15m3/h
kuchnia bez okna zewnętrznego wyposażona w kuchenkę gazową: wentylacja mechaniczna wywiewna o wydajności minimalnej 70m3/h. 70m3/h
 

Zalecenia dodatkowe dla domu z rekuperacją

 • w okresie nocnym strumienie powietrza mogą być zredukowane do wielkości zapewniającej co najmniej 60% wydajności,
 • w budynkach o wysokości powyżej 11 kondygnacji należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną,
 • w ramach jednego mieszkania nie wolno stosować równolegle wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej wywiewnej o działaniu ciągłym,
 • w mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, może być stosowana wyłącznie wentylacja grawitacyjna lub nawiewno-wywiewna zrównoważona,
 • urządzenia wentylacyjne kuchni powinny umożliwiać okresowe zwiększenie wydajności strumienia powietrza, co jest możliwe np. za pomocą bezprzewodowego sterownika rekuperatora RFZ.

Krotności wymian i minimalne wydajności dla pomieszczeń z rekuperacją

 • piwnice/pomieszczenia gospodarcze: minimum 0,3 wymiany na godzinę
 • pralnia, kuchnia, łazienka: minimum 2 wymiany na godzinę
 • pomieszczenie suszarni: minimum 1 wymiana na godzinę
 • pomieszczenia przewidziane na stały pobyt ludzi: 20m3/h na 1 osobę

Średnie opory powietrza dla elementów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Rodzaj urządzenia Średni opór [Pa]
Czerpnie 20 – 40
Filtr zwykły 40 – 80
Kratki wentylacyjne 20 – 40
Nagrzewnica powietrza zasilana ciepłą wodą 40 -100
Nawiewniki niskociśnieniowe 25 – 125
Przepustnice na wlocie powietrza zewnętrznego 10 – 30
Tłumiki dźwięku 20 – 40

Zalecane prędkości powietrza w przewodach wentylacyjnych

Zalecane prędkości powietrza w m/s
Urządzenia niskiego ciśnienia Instalacje komfortowe Instalacje przemysłowe
Przewody główne 4 – 8 8 – 12
Odgałęzienia 3 – 5 5 – 8
Kratki wentylacyjne 1,5 – 3 3 – 5
Wymienniki ciepła 2- 3 3 – 4
Wymienniki ciepła 1,5 – 2 2 – 3
Wylot z wentylatora 5 – 8 8 – 12