Rekuperatory.pl
603 446 366

Rekuperacja a kominek

Niekiedy inwestor, oprócz standardowego źródła ciepła w postaci pieca CO, decyduje się na wykorzystanie kominka jako dodatkowego źródła ciepła. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że właściwy dobór wkładu kominkowego jest niezmiernie ważny nie tylko w przypadku, gdy dom wyposażony będzie w system rekuperacji (wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła), ale również przy wentylacji grawitacyjnej.

Dobór kominka do domu z rekuperacją

Skupmy się na doborze kominka do domu wyposażonego w rekuperator, który z założenia ma spełniać standardy domu energooszczędnego. Zgodnie z zasadami dotyczącymi tego typu budownictwa, a w szczególności także budownictwa pasywnego, jakikolwiek otwór w budynku powodujący ucieczkę ogrzanego powietrza na zewnątrz na pewno spowoduje znaczny wzrost kosztów ogrzewania. W przypadku domu pasywnego stosowanie kominka jest wręcz niewskazane ze względu na generowaną przez komin nieszczelność budynku, niedopuszczalną w normach dotyczących pasywności budynku. Paradoksalnie, źle dobrany kominek, w którym palić się będzie jedynie od czasu do czasu, zamiast – jak oczekujemy – obniżyć koszty ogrzewania, spowoduje ich znaczny wzrost. Sytuacja taka będzie mniej odczuwalna, gdy kominek używany będzie praktycznie bez przerwy. Jednak w praktyce każdy kominek wymaga okresowego czyszczenia oraz usunięcia popiołu i sadzy. Czynności te mogą zostać wykonane jedynie w przypadku, gdy kominek będzie całkowicie wygaszony.

Dlaczego źle dobrany kominek może spowodować dodatkowe wychładzanie budynku? Każdy kominek wymaga doprowadzenia powietrza do komory spalania. Dawniej, kiedy wykonywano wyłącznie paleniska otwarte, powietrze zasysane było z pomieszczenia, w którym umieszczony był kominek. Wtedy jednak naturalne nieszczelności ścian, okien i drzwi zapewniały swobodny dopływ powietrza. Dziś domy są szczelne i nie ma takiej możliwości, przez co okazuje się niejednokrotnie, że rozpalony w salonie kominek z otwartym paleniskiem lub otwartą komorą spalania powoduje podciśnienie i – w następstwie –  intensywne zasysanie powietrza przez najbliższy otwór. Często bywa nim np. rura odprowadzająca opary z okapu kuchennego na zewnątrz. Rozpalony mocno kominek potrafi wytworzyć potężne podciśnienie!

Aby uniknąć tego typu sytuacji, kominek w nowoczesnym domu musi bezwzględnie zostać wyposażony w zamkniętą komorę spalania. Oznacza to niezależne doprowadzenie powietrza z zewnątrz do komory spalania, aby uniezależnić prawidłowe spalanie od powietrza znajdującego się w salonie. Rekuperatory AERISnext posiadają dodatkowo specjalne zabezpieczenie komin(k)owe, które nie pozwala na wyłączenie wentylatora wywiewnego i nawiewnego za pomocą sterownika.

Kominek w domu z rekuperacją

Kominek z zamkniętą komorą spalania w domu z rekuperatorem z aktywną funkcją zabezpieczenia kominowego.

Nie każdy wkład kominkowy przystosowany jest do zastosowania w budownictwie energooszczędnym. Olbrzymia większość modeli kominków dostępnych na rynku to kominki z tzw. otwartą komorą spalania, przystosowane do pobierania powietrza z pomieszczenia, w którym się znajdują.

Model taki stanowczo nie powinien być stosowany w domu energooszczędnym wyposażonym w rekuperator, czyli w system rekuperacji, której zastosowanie wyklucza możliwość stosowania wentylacji grawitacyjnej, zgodnie z przepisami dotyczącymi budownictwa jednorodzinnego. Rura doprowadzająca powietrze do komory spalania kominka jest elementem takiej instalacji, dlatego powietrze z takiej rury nie powinno mieć możliwości łączenia się z powietrzem znajdującym się w pomieszczeniach, którego obieg reguluje praca rekuperatora. Zdjęcie poniżej przedstawia typowy wkład kominkowy, który nie spełnia wymogu oddzielenia powietrza wykorzystywanego do spalania od powietrza znajdującego się we wnętrzu budynku.

Kominek z otwartą komorą spalania

 Ten kominek do spalania zasysa powietrze z pomieszczenia, w którym się znajduje.

W kominkach tego typu świeże powietrze doprowadzane do komory spalania z zewnątrz wchodzi do budynku przez otwory umieszczone po prawej i lewej stronie dolnej części obudowy kominka. Jest to zazwyczaj powietrze bardzo zimne. Dopiero po wejściu do wnętrza salonu powietrze to zasysane jest do komory spalania kominka przez kratkę umieszczoną centralnie, poniżej szyby zamykającej komorę spalania. Oznacza to, że przynajmniej teoretycznie powietrze zewnętrzne powinno zatoczyć łuk z obu kratek bocznych i wejść do kratki centralnej, umieszczonej w tym wypadku na ściance szufladki służącej do usuwania popiołu. W praktyce tylko część tego powietrza jest wsysana do wnętrza kominka, część zapewnia niestety lokalne schłodzenie okolic wkładu kominkowego. Część energii wygenerowana przez płonące w kominku drewno będzie służyła wyłącznie zniwelowaniu szkodliwego działania zimnego powietrza wchodzącego do salonu. Sytuacja taka nieodczuwalna będzie, gdy w kominku wesoło trzaskają drwa, jednak gdy kominek wygaśnie, rozwiązanie takie zafunduje właścicielom domu dodatkowe wychłodzenie salonu, a co za tym idzie zwiększenie zużycia innych mediów grzewczych. Większość kominków podobnego typu ma także niekorzystną właściwość wygasania po kilku godzinach palenia.

Jaki kominek do domu z rekuperacją

Coraz częściej spotykanym rozwiązaniem są kominki zapewniające dzięki swej konstrukcji doprowadzenie powietrza zewnętrznego bezpośrednio pod palenisko znajdujące się wewnątrz wkładu kominkowego. Powietrze zewnętrzne nie ma bezpośredniego kontaktu z powietrzem wewnątrz budynku, nie istnieje więc praktycznie ryzyko dodatkowego wychłodzenia wnętrza salonu, gdy kominek wygaśnie. Nie istnieje również ryzyko zakłócenia pracy rekuperatora przez nieszczelny system wentylacji kominka, wyeliminowane zostaje również ryzyko tworzenia podciśnienia przez rozpalony kominek powodujące zasysanie zimnego powietrza znad okapu kuchennego czy w przypadku wentylacji grawitacyjnej z kratek łazienkowych. Rozwiązanie takie przydatne jest również w przypadku, gdy kominiarz dokonujący odbioru instalacji ma wątpliwość, czy kominek mimo wszystko nie wymaga dodatkowej kratki wentylacyjnej. W kominkach tego typu palenisko może być traktowane jako zamknięta komora spalania, którą jest zresztą w rzeczywistości. A do „zamkniętej komory spalania” odnoszą się odmienne regulacje prawne dotyczące wentylacji. Kominek tego typu okaże się więc nie tylko rozwiązaniem o wiele bardziej energooszczędnym i ekonomicznym, ale stanie się również pozytywnym argumentem dla kominiarza – nie zawsze znającego problematykę domu wyposażonego w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła – dokonującego odbioru instalacji kominowej i wentylacyjnej budynku.

Kominek2

 

Widok dolnej części wkładu kominkowego wyposażonego w dolne złącze powietrzne eliminujące ryzyko wdmuchiwania zimnego powietrza zewnętrznego do wnętrza salonu. Widoczny na zdjęciu uchwyt służy do regulacji ilości powietrza zasilającego komorę spalania i może być w jednej chwili usunięty (zdjęcie poniżej).

Kominek3

 

 

czytaj też o połączeniu rekuperatora z kominkiem