Wentylacja – jak działa. Najważniejsze zasady.

W artykule znajdziesz

  1. Wysoką jakość higieniczną powietrza w pomieszczeniach gwarantują
  2. Skuteczna wentylacja grawitacyjna

Wentylacja w pomieszczeniach jest niezbędna do dobrego samopoczucia – gwarantuje odpowiednią jakość powietrza, którym oddychamy. W budynkach jest także obowiązkowa. Ustawodawca wprawdzie nie reguluje, jaka powinna być wentylacja: grawitacyjna, czy mechaniczna – warto jednak wiedzieć, czym się od siebie różnią.

Wentylacja powinna zapewniać wymianę powietrza zużytego na świeże, co gwarantuje zachowanie wysokiej jakości powietrza wewnętrznego oraz ograniczenie poziomu wilgotności.

Utrzymanie wilgotności na odpowiednim poziomie z jednej strony zapewnia komfort powietrzny, z drugiej zapobiega powstawaniu pleśni i grzybów, co ma szczególne znaczenie zarówno przy nowobudowanych domach, jak i domach zamieszkanych. Cena, jaka grozi za brak wentylacji w pomieszczeniach, jest bardzo wysoka.

Wysoką jakość higieniczną powietrza w pomieszczeniach gwarantują

  • optymalny poziom wilgotności
  • niskie stężenie dwutlenku węgla (CO2)
  • komfortowa temperatura

Wilgotność i poziom CO2 zależą i pozostają w bezpośrednim związku z wymianą powietrza w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie – stałe źródło zanieczyszczeń bytowych.

Do tej pory wentylacja pomieszczeń załatwiana była przez wentylację grawitacyjną: powietrze swobodnie wpływało do pokojów przez nieszczelne okna, a wypływało kominami wentylacyjnymi wyciągowymi umieszczonymi w kuchni i łazienkach. Prawidłowo zaprojektowana wentylacja grawitacyjna potrafiła dobrze tę rolę wypełnić.

Od wielu lat już nieszczelne okna zastępują ciepłe, nowoczesne trzyszybowe przeszklenia, które kategorycznie odcinają źródło dopływu powietrza zewnętrznego. Wentylacja w pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie nie działa…

 

wentylacja nie działa

Budynek z wentylacją grawitacyjną i szczelnymi oknami: zdjęcie z wewnątrz. Widoczna pleśń na uszczelce i skroplona para wodna na szybie. Poziom dwutlenku węgla po 8 godzinach snu w tym pokoju przekroczył wszystkie możliwe normy.

 

Skuteczna wentylacja grawitacyjna

Wentylację grawitacyjną można w każdej chwili przywrócić. Nie licząc możliwości otwarcia okien, można również szczelne okna.. rozszczelnić montując w nich nawiewniki, przez które napłynie powietrze z zewnątrz. Oczywiście nawiewniki mogą być zamykane i otwierane na życzenie (a nawet zautomatyzowane), jednak zawsze już wtedy ciepło wyprodukowane w domu będzie uciekać, a napływające powietrze zewnętrzne trzeba będzie ogrzać.

Skuteczne wentylowanie kuchni, łazienki, czy pokoi na poddaszach może już nie być takie łatwe.

Wyeliminowanie więc strat ciepła na wentylacji to zadanie dla budynku nowoczesnego, ciepłego, szczelnego i zdrowego. I jest w pełni możliwe.
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – rekuperacja – odzyskuje większość z raz wyprodukowanego przez system grzewczy ciepła. Straty ciepła na wentylacji udaje się ograniczyć z 60% do 5 – 10%  w zależności od poziomu szczelności budynku. W skali roku oznacza to oszczędności na poziomie 50% na ogrzewaniu.

Ale oszczędności na wentylacji z odzyskiem ciepła to nie wszystko: korzyści z rekuperacji jest więcej. Szczególnego zapachu oraz komfortu klimatycznego w domu z rekuperacją nie sposób nie poczuć: świeże i filtrowane w rekuperatorze powietrze jest cały czas dostarczane do pomieszczeń, co gwarantuje niespotykany w domach wentylowanych grawitacyjnie poczucie oddychania pełną piersią. I to przy zamkniętych oknach, co ma znaczenie nie tylko w zimie, ale również w lecie, gdy przy otwarciu okien do domu wpadają muchy i komary.

Pamiętaj! Rekuperator podgrzewa nawiewane zimą powietrze do budynku, a temperatura powietrza podnosi się już w wymienniku rekuperatora nawet o 28 stopni C w stosunku do temperatury zewnętrznej.

 

odzysk ciepla z wentylacji zima

Zrzut ekranu z pomiarów online systemu rekuperacji pracującej we Wrocławiu z rekupeatorem AERIS.

Zyski z rekuperacji mogą być jeszcze większe, jeżeli do rekuperatora podłączy się gruntowy wymiennik ciepła, który wstępnie opracowuje czerpane zewnętrzne powietrze: zimą je ogrzewa, latem chłodzi jeszcze zanim powietrze trafi do rekuperatora.

Latem do centrali z odzyskiem ciepła podłączyć można jednostkę chłodzącą ARTIC, która obniży temperaturę na nawiewie systemu rekuperacji o kilkanaście stopni.

 

Klimatyzacja nie zastąpi rekuperacji, a rekuperacja nie zastąpi klimatyzacji

Rekuperacja jednak nie zastąpi klimatyzacji, której wysoka moc umożliwia obniżenie temperatury do pożądanego poziomu. Warto jednak pamiętać, że sama klimatyzacja nie zastąpi też wentylacji, bo w znakomitej większości przypadków klimatyzacja tylko mieli ciągle to samo powietrze nie wymieniając go na świeże.