Rekuperacja a strop

Wykonanie przepustów to ważny krok na etapie wylewania stropów

Jeżeli jesteś na etapie stropów i planujesz rekuperację, zatrzymaj się na chwilę!

Na tym etapie warto wykonać przepusty w stropach na poprowadzenie kanałów wentylacyjnych pomiędzy kondygnacjami.

Umożliwi to poprowadzenie instalacji w taki sposób, by punkty nawiewne i wywiewne znalazły się w odpowiednich miejscach.

Trzeba tu też uwzględnić architekturę budynku i tak dobrać zarówno rodzaj kanałów wentylacyjnych, jak i trasę ich prowadzenia, by uniknąć zbędnych zabudów płytami g-k. 

Przejścia przez stropy a rekuperacja

Stropy monolityczne a rekuperacja
Fragment stropu monolitycznego z przejściem pod kanał wentylacyjny wykonanym na etapie lania stropów.

Czas wykonania przejść przez stropy ma szczególne znaczenie przy stropach monolitycznych i zbrojonych, w których przepusty należy zrobić przed lub w trakcie wykonywania zbrojenia. .

Zaoszczędza to wykonywania późniejszych otworów do poprowadzenia kanałów rekuperacji oraz jest znacznie bezpieczniejsze dla całej konstrukcji budynku. 

Aby oznaczyć miejsca przepustów, potrzebny jest szkic instalacji, a najlepiej cały projekt rekuperacji. 

Przy stropach prefabrykowanych typu filigran i innych płytowych (kanałowych, strunobetonowych) sytuacja wygląda nieco inaczej.

Stropy monolityczne w domu i rekuperacja
Otwór w stropie monolitycznym przygotowany na przeprowadzenie kanału wentylacyjnego między kondygnacjami.

Istnieje możliwość wykonania przepustów zanim strop przyjedzie na budowę.

Aby tak się stało, do firmy, w której zamawia się stropy, należy dostarczyć informację o miejscach wykonania otworów.

Inną ważną rzeczą na etapie stropów jest dokładne przemyślenie trasy prowadzenia instalacji rekuperacji tak, by nie nastąpiła potencjalna kolizja instalacji z podciągami. Wtedy wcześniej zaplanowana trasa prowadzenia kanałów wentylacyjnych pod sufitem może okazać się utrudniona lub nawet niemożliwa (nawet przy obniżonym suficie).

Można również przed wykonaniem podciągów pozostawić otwory miedzy zbrojeniem, aby była możliwość poprowadzenia instalacji niezależnie od podciągu, co byłoby później niemożliwe.

Dwie możliwości umieszczenia instalacji wentylacyjnej

Nie licząc prowadzenia instalacji na poddaszu nieużytkowym, w większości przypadków istnieją co najmniej dwie możliwości umiejscowienia kanałów wentylacyjnych. Instalację poprowadzić można, np. na stropie lub pod sufitem.  Aby jednak sensownie zaplanować jej ukrycie, może być konieczne skorygowanie:

Najpóźniej zrobić to można właśnie tuż przed wykonaniem stropów!

Rekuperacja w domu z płaskim dachem

Nieco inaczej wygląda temat prowadzenia instalacji rekuperacji w domu ze stropodachem, gdyż w takim domu brak jest strefy technicznej na prowadzenie instalacji.

Jeżeli więc Twój projekt architektoniczny nie był przewidziany pod wentylację mechaniczną, warto byś jak najszybciej skonsultował się z Doradcą, by zdążyć znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Domy z poddaszem nieużytkowym

Strop terriva w budynku z rekuperacja

W domu parterowym zazwyczaj nie izoluje się poddasza nieużytkowego.

Kiedy zapada decyzja o prowadzeniu instalacji właśnie tam, konieczne jest dodatkowe doizolowanie kanałów, aby uniknąć strat energetycznych.

Możliwe jest jeszcze inne rozwiązanie: przewidzieć dodatkowe miejsce w strefie izolowanej budynku na poprowadzenie całej instalacji.

Gdy dom jest na etapie stropów, jest jeszcze czas, by przewidzieć rozwiązania ułatwiające montaż instalacji wentylacyjnej: niezależnie od rodzaju stropu.

Co otrzymasz, gdy na tym etapie zgłosisz się do doradcy Rekuperatory.pl

  • Pełną konsultację projektu budynku
  • Analizę możliwości zastosowania najbardziej optymalnej instalacji dopasowanej do architektury
  • Wytyczne co do grubości posadzki, by zmieścić w niej na wysokość kanały wentylacyjne
  • Wytyczenie pomieszczenia pod montaż rekuperatora
  • Wstępną trasę prowadzenia instalacji, która będzie uwzględniała przejście przez stropy (dokładne miejsca przejść możliwe po wykonaniu projektu rekuperacji)
  • Miejsca usytuowania czerpni i wyrzutni powietrza (po analizie usytuowania budynku względem stron świata)
  • Wytyczne co do ewentualnych przejść przez fundamenty do montażu GWC

Czytaj także

Dowiedz się o klimatyzacji

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
Drafton
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock