Rekuperatory.pl
603 446 366

System tłumików akustycznych SoundBlock

Tłumiki akustyczne pełnią bardzo ważną rolę w systemie rekuperacji - ograniczają powstające w rekuperatorze i instalacji dźwięki generowane przez przepływające powietrze. 

Nie ma rekuperatora ani instalacji, która nie wymagałaby wyciszenia, choć dobrze zaprojektowany i wykonany system, nie powinien hałasować. 

Zawsze jednak w porządnie zaplanowanym systemie rekuperacji znaleźć powinien się indywidualnie dobrany tłumik, a właściwie zestaw 2, a nawet 4 tłumików akustycznych.

Powinny być one dobrane do indywidualnych parametrów danej instalacji i rekuperatora. 

Kategorie produktów