Na co zwrócić uwagę przy zakupie rekuperacji

Uzyskanie oczekiwanych i odczuwalnych efektów z rekuperacji gwarantuje prawidłowa praca całego systemu wentylacyjnego. Aby działał on właściwie, a parametry uzyskane przez urządzenie odzwierciedlały te podane przez producenta, projektant musi prawidłowo, zgodnie z normami i przepisami zaprojektować poszczególne elementy instalacji oraz ich usytuowanie, a także dokonać wymaganych obliczeń.Wentylacja w domu jednorodzinnym. Przy projektowaniu niezbędne jest uwzględnienie kilku niezwykle istotnych elementów, o których – jak pokazuje praktyka – często się zapomina…

Projekt systemu rekuperacji

Aby wentylacja przynosiła wymierne korzyści, projektant powinien właściwie określić zapotrzebowanie budynku na konkretną ilość powietrza. Robi to się przyjmując do obliczeń obowiązujące aktualnie wytyczne dotyczące:
 • liczby osób przebywających w budynku
 • kubatury poszczególnych pomieszczeń budynku
 • przeznaczenia pomieszczeń
Z praktyki wynika jednak, że tylko dokładna analiza powyższych danych połączona z indywidualnym podejściem do każdego projektu domu oraz do jego mieszkańców i ich potrzeb pozwala dobrać takie parametry pracy urządzenia i instalacji, które zapewnią maksymalny komfort w domu.

Odpowiednie parametry rekuperatora

Wybór central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła jest na polskim rynku bardzo duży. Ważne, by przy wyborze uwzględnić najważniejsze parametry rekuperatora:
 • rodzaj wymiennika ciepła: to od niego bezpośrednio zależy, z jaką wydajnością będzie pracowało urządzenie, najwyższy odzysk gwarantują wymienniki przeciwprądowe, potem w kolejności znajdują się wymienniki obrotowe (o odzysku ciepła około 80%), a na końcu krzyżowe (do 60%),
 • wartość odzysku ciepła urządzenia: związana bezpośrednio z rodzajem wymiennik ciepła: parametr ten podawany jest przez producentów w procentach; im jest on większy, tym lepiej; najlepsze urządzenia z wymiennikiem przeciwprądowym zapewniają odzysk ciepła na poziomie do 95%
 • wydajność: warto sprawdzić, przy jakim sprężu podawana jest ta wartość: większość rzetelnych producentów zaznacza, że chodzi o spręż podawany przy 200 Pa
 • zużycie prądu: ponieważ urządzenie powinno pracować 24h/dobę przez cały rok nawet podczas nieobecności mieszkańców, istotne jest, ile prądu zużyje: w dobrych urządzeniach wartość wynosi od około 100 zł rocznie
 • by-pass zintegrowany z centralą: zapewnia on możliwość tzw. „swobodnego chłodzenia” poprzez skierowanie w okresie letnim chłodniejszego nocnego, zewnętrznego powietrza bezpośrednio do pomieszczeń z obejściem wymiennika ciepła; zapewnia także wywiew ciepłego powietrza z budynku bezpośrednio na zewnątrz omijając wymiennik
 • możliwość odzysku wilgoci w rekuperatorze z wymiennikiem entalpicznym
 • możliwość podłączenia gruntowego wymiennika ciepła
 • możliwość podłączenia jednostki chłodzącej
 • rodzaj zastosowanych wentylatorów: dostępne są na prąd stały i zmienny; lepsze parametry uzyskują wentylatory na prąd stały
 • zastosowany w centrali rodzaj izolacji akustycznej i termicznej
 • warto sprawdzić, czy rekuperator jest przystosowany do pracy podczas niskich temperatur zewnętrznych, tj. czy posiada ekonomiczny system antyzamrożeniowy
 • przy ilu decybelach pracuje centrala
Niezwykle istotna dla utrzymania wysokich parametrów pracy rekuperatora jest regularna wymiana filtrów. Ponieważ zatrzymują one skutecznie większość zanieczyszczeń, szybko ulegają zabrudzeniu i tracą swoje właściwości. Mogą wtedy – poprzez stworzenie dużych oporów przepływów powietrza – upośledzać pracę rekuperatora. W skrajnych przypadkach, gdy centrala przez długi czas pracuje z zabrudzonymi filtrami, może dojść nawet do zabrudzenia wymiennika, co powoduje powstanie dodatkowych oporów. W zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza (a także pory roku), filtry wymienia się średnio raz na 3 miesiące – o czym może automatycznie przypomnieć odpowiednio ustawiony sterownik rekuperatora – przy czym co najmniej raz w miesiącu należy sprawdzić, czy filtry nie uległy nadmiernemu zabrudzeniu.

Wysoka jakość instalacji rekuperacji

Wykonanie zgodnego z normami i przepisami projektu wentylacji oraz wybór najlepszego urządzenia nie gwarantuje jeszcze prawidłowego działania instalacji rekuperacyjnej. Poprawne, bezawaryjne i zapewniające odzysk ciepła oraz komfort klimatyczny domu działanie wentylacji mechanicznej, gwarantuje dopiero odpowiednio wykonana instalacja wentylacyjna.Dające odczuwalne, oczekiwane rezultaty działanie instalacji wentylacyjnej zależne jest nie tylko od jakości użytych materiałów, ale przede wszystkim od prawidłowego, szczelnego połączenia przewodów wentylacyjnych oraz ich dokładnego zaizolowania. Bardzo ważna jest wysoka jakość i precyzja wykonania instalacji – jeżeli wykonujący instalację nieposiadający dostatecznego doświadczenia monter źle odczyta projekt lub nie będzie przestrzegał wytycznych projektowych, całość systemu nie będzie funkcjonować prawidłowo.

Regulacja systemu rekuperacji

Po zakończeniu ostatniego etapu montażu, a przed oddaniem instalacji do użytkowania, niezbędna jest precyzyjna jej regulacja wykonana zgodnie z projektem. Aby sprawdzić, czy wentylacja działa zgodnie z zaprojektowanymi przepływami powietrza w określonych pomieszczeniach, niezbędne jest specjalistyczne urządzenie pomiarowe: anemometr. Tylko poprawne wykonanie regulacji systemu gwarantuje uzyskanie w domu prawidłowego efektu wentylacji zrównoważonej.

Ważne w domu z rekuperacją

Urządzenie można zamontować w garażu, garderobie lub w innym pomieszczeniu technicznym. Dopuszczalny jest również montaż na poddaszu użytkowym lub poddaszu nieużytkowym, ale koniecznie izolowanym.Przy zastosowaniu systemu wentylacji mechanicznej opartego na rekuperatorze nie wymaga się budowania kominów do wentylacji grawitacyjnej, konieczne natomiast jest pozostawienie kominów spalinowych do pieca i kominka, a także wentylacji grawitacyjnej garażu i kotłowni.Do domu wybierz rekuperator o najwyższym możliwym odzysku ciepła, np. rekuperator AERISnext z wymiennikiem przeciwprądowym zapewniającym odzysk ciepła na poziomie do 95%.System wentylacyjny rekuperatory.pl zwiększa wartość budynku dzięki polepszeniu jego parametrów w certyfikacie energetycznym.

Prawidłowo działający system wentylacyjny z odzyskiem ciepła zapewnia:

 • stałe dostarczanie do pomieszczeń optymalnej ilości świeżego powietrza przy jednoczesnym usuwaniu powietrza zużytego
 • obniżanie zawartości wilgoci w powietrzu wewnętrznym
 • obniżanie stężenia szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu wewnętrznym: dwutlenku węgla, pyłu, sadzy, mikroorganizmów, np. grzybów, substancji chemicznych emitowanych przez meble, wykładziny etc.
 • wysoki komfort klimatyczny
 • oszczędności na ogrzewaniu
 • efektywne usunięcie z powietrza wewnętrznego nieprzyjemnych zapachów (opcja intensywnego przewietrzania)
 • zabezpieczenie domu przed zagrzybieniem
 

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
Drafton
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock