Rekuperatory.pl
603 446 366

Po co projektować system rekuperacji

Po co projektować i czy jest potrzebny projekt rekuperacji

Projektując instalację wentylacyjną do domu jednorodzinnego projektanci często przenoszą na ten grunt normy i praktykę stosowaną dla obiektów użyteczności publicznej, którymi do tej pory się zajmowali. Niestety, procedury projektowe, które sprawdzają się w dużych obiektach, nie sprawdzają się dla domu jednorodzinnego. Dodatkowo wiele osób myśli, że rekuperacja i klimatyzacja jest tym samym, co nie jest prawdą.

Prawidłowe wykonanie dobrze działającej instalacji wentylacyjnej w domu jednorodzinnym nie jest zadaniem prostym. Specyfika domu wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na:

  • sposób prowadzenia instalacji (dobrze przemyślana trasa prowadzenia kanałów może wyeliminować lub znacznie ograniczyć konieczność zabudowy kanałów)
  • umiejscowienie punktów nawiewnych i wywiewnych (ich właściwe usytuowanie odpowiedzialne jest za komfort w pomieszczeniach)
  • wybór odpowiedniego miejsca na rekuperator z dala od stref nocnych
  • moc rekuperatora (siła, z jaką będzie pracował odpowiedzialna jest również za cichą pracę systemu)
  • właściwa izolacja kanałów w przypadku instalacji wykonanej na kanałach stalowych
  • właściwe poprowadzenie instalacji z nowoczesnych przewodów polietylenowych

Niestety, ciągle jeszcze sporo firm oferujących projektowanie i montaż instalacji z rekuperatorem ma mgliste pojęcie o zasadach doboru centrali wentylacyjnej dla domu, o związkach pomiędzy jej wydajnością i sprężem a samą instalacją, co umożliwia skuteczne działanie urządzenia po jego zamontowaniu. Nagminnie zdarza się przewymiarowanie oferowanych instalacji, choć zdarzają się również sytuacje odwrotne, gdzie klient do domu o powierzchni ok. 600 m2 i trzykrotnie większej kubaturze montuje dobraną przez pseudofachowców centralę o wydajności… 300m3 /h (minimum trzykrotnie za małą…).

W efekcie przewymiarowania podczas planowania instalacji wentylacyjnej inwestor płaci dużo więcej za jej wykonanie, ponosi dodatkowe i wcale niemałe koszty eksploatacyjne w postaci wyższych opłat za energię elektryczną. Zupełnie niepotrzebnie naraża go to także na niepotrzebne dodatkowe straty ciepła w procesie nadmiernej wentylacji. Wzrasta również cena obsługi systemu (wymiana filtrów). W efekcie zyski oszczędnościowe płynące z zastosowania rekuperatora zostają skonsumowane przez nadmierne dodatkowe zużycie energii oraz często konieczność zastosowania urządzeń nawilżających w pomieszczeniach, w których – ze względu na przesuszenie powietrza – normalne funkcjonowanie staje się bardzo uciążliwe.

W momencie niedowymiarowania instalacji lub zastosowania w niej rekuperatora o sprężu zbyt małym do obliczonych potrzeb, efekt jest jeden: całość po prostu nie działa, a komfort klimatyczny w pomieszczeniach jest fatalny. Dlatego odrębne podejście do projektowania wentylacji mechanicznej w domach jednorodzinnych jest koniecznością.

Wymienione poniżej uwagi mimo, że obejmują spory zakres problematyki wentylacji domów jednorodzinnych, stanowią jedynie część założeń koniecznych do dobrego zaprojektowania i wykonania instalacji wentylacyjnej dla domu jednorodzinnego.