Rekuperatory.pl
603 446 366

Rekuperacja do domu

Projekt budynku to podstawa do wyceny systemu rekuperacji

Aby system rekuperacji działał prawidłowo, niezbędne jest dopilnowanie wykonania z należytą starannością kilku elementów: jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Pamiętaj: ostatecznego doboru właściwej mocy rekuperatora oraz zaplanowania trasy przebiegu instalacji powinna dokonać firma instalacyjna na podstawie projektu.  Niezbędne do tego są rzuty każdej z kondygnacji budynku.Jeżeli ktoś proponuje dobór rekuperatora 'na czuja’ – warto się zastanowić, czy gry losowe to jego specjalność…

Dobierając rekuperator i instalację rekuperacji oraz urządzenia współpracujące warto znać kilka istotnych faktów

Ekologiczny dom pasywny

Wentylatory i obudowa rekuperatora

Rekuperator powinien pracować w trybie ciągłym, 24 h na dobę, musi być więc wyposażony w trwałe, dobrej klasy wentylatory. Należy unikać central wyposażonych w zwykłe łopatkowe wentylatory blaszane. Obudowa powinna pełnić nie tylko funkcję estetyczną pozwalającą na umieszczenie centrali np. na strychu, w garderobie czy kotłowni, ale także posiadać dobrą izolację termiczną i akustyczną. Obudowy metalowe rekuperatorów są raczej mniej wskazane do zastosowań domowych ze względu na większą przenikalność cieplną, gorsze właściwości akustyczne oraz możliwość powstania rezonansu. Dobrej klasy centrala oszczędzi dodatkowych wydatków w postaci tłumików hałasu na kanałach wentylacyjnych czy konieczności jej zabudowy w pomieszczeniu dźwiękoszczelnym.Budowa rekuperatora aerisDobrej klasy centrala zawiera szczelną izolację wnętrza rekuperatora

Dźwięk a typ wymiennika ciepła

Należy zwrócić uwagę na głośność centrali. Jeśli rekuperator będzie pracował zbyt głośno, będzie on słyszalny z pomieszczeń z nim sąsiadujących. Warto również zauważyć, że z zasady rekuperatory z wymiennikiem obrotowym są nieco głośniejsze od rekuperatorów z wymiennikiem krzyżowym. Również obudowa metalowa centrali oraz metalowy (np. aluminiowy) wymiennik ciepła kurcząc się i rozszerzając pod wpływem zmian temperatur po kilku czy kilkunastu miesiącach pracy może poluzować się na łączeniach i zacząć rezonować, czyli po prostu brzęczeć, co może być dokuczliwe.

Odzysk ciepła

Przy doborze centrali nie należy kierować się jedynie procentową sprawnością centrali wentylacyjnej. Wielu producentów podaje teoretyczną sprawność w warunkach idealnych – laboratoryjnych, przy minimalnym przepływie powietrza przez wymiennik. Dlatego warto zwrócić uwagę nie tylko na wartość odzysku podawaną przez producenta (zazwyczaj maksymalną), ale także wartości odzysku przy innych trybach pracy centrali, przedstawione zazwyczaj w formie krzywej na wykresie.W rzeczywistych warunkach użytkowania sprawność centrali może być o wiele niższa od niejednokrotnie zadziwiająco wysokiej, podawanej przez niektórych producentów. Ponadto zwiększenie sprawności centrali może wiązać się z koniecznością zastosowania silniejszych wentylatorów o większym zużyciu energii. W efekcie zastosowanie centrali o wysokim procentowym współczynniku odzysku ciepła może być mniej ekonomiczne od zastosowania centrali o mniejszym współczynniku odzysku ciepła, ale równocześnie posiadającej mniejsze zużycie prądu!

Spręż rekuperatora

Jest to wielkość, na którą kupujący zazwyczaj nie zwraca uwagi, choć stanowi on jeden z najistotniejszych elementów opisujących rekuperator. Spręż oznacza w praktyce siłę, z jaką rekuperator wpycha powietrze w przewody wentylacyjne oraz zasysa powietrze z zewnątrz. Im wielkość ta jest większa, tym silniejsza jest centrala. Wartość ta ma olbrzymie znaczenie w przypadku instalacji – jeśli zastosujemy w domu centralę o zbyt małym sprężu może okazać się, że nawiew i wywiew funkcjonuje tylko na anemostatach umieszczonych najbliżej centrali. Powietrze nie dociera natomiast do nawiewników i wywiewników umieszczonych dalej, np. 15-20 m od centrali (licząc długość przewodu doprowadzającego powietrze). W tym wypadku warto jest zasięgnąć porady specjalisty, który obliczy tzw. spadki ciśnienia na instalacji wentylacyjnej w domu. Jeśli obliczona wartość spadku ciśnienia w instalacji wyniesie np. 200 Pa, a zakupiony przez nas rekuperator będzie oferował spręż w wysokości 150 Pa lub jeszcze mniej logicznym jest, że instalacja taka nigdy nie będzie sprawnie działać. Na rynku spotykane są tanie rekuperatory o sprężu poniżej 100 Pa. Niestety, taki rekuperator nie będzie poprawnie działał w większości domów lub będziemy zmuszeni do częstej wymiany przepalających się wentylatorów. Warto zainwestować w centralę o większym sprężu szczególnie jeśli planujemy zamontowanie w systemie gruntowego wymiennika ciepła. Lepsza centrala pozwoli na uniknięcie kosztów związanych z instalacją dodatkowego wentylatora wraz ze sterowaniem do GWC.Budowa rekuperatora wentylatorWarto zainwestować w rekuperator, którego podzespoły będą dobrej jakości.

Koszty eksploatacyjne systemu rekuperacji

Zdarza się, że tania centrala będzie kosztować nas o wiele więcej ze względu na konieczność zakupu drogich filtrów. Warto więc zwrócić uwagę na koszt filtrów oraz inne koszty eksploatacyjne (zużycie prądu, dostępność ewentualnych części zamiennych, serwisu itp.)