Filtry do rekuperatorów

Przy użytkowaniu systemu rekuperacji należy pamiętać o regularnej wymianie filtrów w rekuperatorze oraz gruntowym wymienniku ciepła. Sugeruje się, by filtry o podstawowej klasie filtracji G4 (takie montowane są fabrycznie w centrali) sprawdzać co najmniej raz na 3 miesiące.

Filtry o wyższej klasie filtracji F7, które zatrzymują więcej zanieczyszczeń, brudzą się szybciej i należy je sprawdzać do 1,5 miesiąca. Jeśli filtry są zabrudzone, będą one upośledzać pracę systemu rekuperacji, co oznacza, że rekuperator nie będzie w stanie wymieniać zakładanej ilości powietrza w pomieszczeniach.

Zabrudzony filtr powoduje również większe opory przepływu powietrza, co negatywnie odbija się na pracy wentylatorów centrali. Brudne filtry należy bezwzględnie wymienić na nowe, najlepiej oryginalne filtry, które możesz kupić tutaj.

Kategorie produktów

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
Drafton
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock