Rekuperatory.pl
603 446 366

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na stronie rekuperatory.pl

Informacje ogólne

Współadministratorzy danych osobowych, punkt kontaktowy

Współadministratorami danych osobowych, o których mowa w tym dokumencie, są:

 • Roha Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 • Roha Energy Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

W ramach tych dwóch spółek podejmujemy wspólne działania reklamowe i prowadzimy wspólną sprzedaż.

Jeżeli podane tu informacje nie są wystarczające, zachęcamy do kontaktu. Gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań, by wyjaśnić każdą sprawę. Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych — pytania i wnioski możesz kierować do nas bezpośrednio pod adresem:

Podział obowiązków pomiędzy administratorami

Działamy w porozumieniu w przedmiocie przetwarzania twoich danych osobowych. Podział kompetencji wynika z zawartego porozumienia, którego postanowienia przewidują, że:

 • Każdy z nas odpowiada na twoje wnioski, choć wyznaczyliśmy wspólny punkt kontaktowy z kanałami kontaktu, które wskazaliśmy powyżej.
 • Przetwarzamy twoje dane w określonych celach, skoncentrowanych wokół marketingu, ofertowania i sprzedaży naszych towarów i usług — wszystkie te cele opisujemy poniżej.
 • Wspólnie podejmujemy działania służące spełnieniu wobec ciebie obowiązku informacyjnego.
 • Każdy z nas zabezpiecza twoje dane w zakresie odpowiadającym prowadzonej działalności.

Przepisy, które regulują ochronę danych osobowych

Najważniejsze przepisy, które regulują przetwarzanie twoich danych osobowych zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przywołując to rozporządzenie, używamy skrótu „RODO”.

Twoje prawa

Zgodnie z RODO masz prawo:

 • żądać dostępu do swoich danych osobowych (otrzymać ich kopię),
 • sprostować twoje dane (poprawić błędne dane),
 • usunąć dane (zgodnie z informacjami zamieszczonymi w tym dokumencie i na warunkach określonych w RODO),
 • ograniczyć przetwarzanie twoich danych (na warunkach określonych w RODO),
 • sprzeciwić się wobec przetwarzania twoich danych (jednak tylko w zakresie w jakim przetwarzane są na podstawie tak zwanego prawnie uzasadnionego interesu).

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacje o konkretnych sytuacjach

Piszesz do nas mejl lub inaczej kontaktujesz się z nami

Przetwarzamy twoje dane osobowe by udzielić ci odpowiedzi i załatwić twoją sprawę, jeśli podajesz je nam pisząc do nas mejl, wiadomość za pośrednictwem dowolnej naszej strony internetowej, innej platformy internetowej (np. WhatsApp), dzwonisz, wysyłasz sms itp.

Przekazujemy sobie dane w zależności od tego kto z nas lepiej zajmie się twoją sprawą.

Podstawą takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), który polega na komunikowaniu się z tobą najwygodniejszą dla nas i dla ciebie drogą, a także skutecznym załatwianiu spraw, które nas wspólnie dotyczą. Nasz interes obejmuje również zarchiwizowanie sprawy, byśmy mogli do jej rozstrzygnięcia, a także zachowanie danych aby dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami.

Może zdarzyć się, że załatwiana przez nas sprawa będzie polegała na tym, że przygotujemy dla ciebie jakąś informację o naszych produktach lub usługach, która będzie miała charakter handlowy. W takim przypadku będziemy przetwarzać twoje dane na zasadach opisanych w części „Otrzymujesz od nas newsletter lub inne wiadomości mejlowe, które zawierają informację handlową”.

Odbiorcami twoich danych mogą być: dostawcy naszych usług informatycznych (hosting), podmioty wspierające działanie naszych systemów informatycznych, nasi kontrahenci i podwykonawcy (jeśli załatwienie sprawy będzie wymagało ich zaangażowania), dostawcy usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich, a także podmioty wspierające naszą działalność (np. prawnicy).

Część dostawców usług informatycznych, z których korzystamy (Messenger, WhatsApp), funkcjonuje w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Możemy przekazywać tam dane. Stosujemy przy tym mechanizmy zapewniające wymaganą ochronę, w szczególności poprzez stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Możesz uzyskać od nas informację o takich klauzulach. W tym celu zwróć się do nas na adres: pytania@rekuperatory.pl.

Twoje dane usuwamy, gdy załatwimy twoją sprawę. Możemy zachować je jednak na dłużej, jeśli uznamy, że jest to w naszym interesie, bo spodziewamy się, że będziemy chcieli wrócić do tej sprawy (archiwizacja), albo dlatego, że przewidujemy potrzebę dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. W przypadku archiwizacji czas przechowywania danych będzie zależał od charakteru sprawy, ale standardowo wynosi około 6 lat. W przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami nie będzie dłuższy niż termin przedawnienia danego roszczenia.

Przypominamy, że wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zawsze możesz wnieść sprzeciw. Jeśli ustalimy, że twój interes przeważa nad naszym, natychmiast zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

Korzystasz z naszej strony internetowej (rekuperatory.pl), w tym dokonujesz ustawień cookies (ciasteczek)

Przetwarzamy twoje dane osobowe w ten sposób, że:

 • Gromadzimy informacje o twoim urządzeniu (np. jaki to rodzaj urządzenia, jaki ma system operacyjny, ustawioną rozdzielczość, dostępną pamięć itp.).
 • Gromadzimy informacje o tym jak korzystasz z naszej strony (np. opcje które wybrałeś (wybrałaś), najbardziej angażujące cię elementy strony, co nie działa tak jak powinno itp.), jakie są twoje preferencje i najbardziej prawdopodobne cechy.
 • Korzystamy z podobnych informacji o tobie, zgromadzonych przez naszych partnerów.

Informacje te wykorzystujemy do przygotowania strony zgodnej z twoimi preferencjami oraz do celów marketingowych (głównie prezentowania tobie naszej oferty).

Cele przetwarzania twoich danych osobowych opisujemy szczegółowo poniżej. Podstawą dla wszystkich wymienionych celów jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO) polegający na mieszczącym się w granicach prawa, jak najkorzystniejszym i jak najskuteczniejszym przedstawieniu tobie naszej oferty lub oferty osób trzecich — naszych partnerów.

Przypominamy, że wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zawsze możesz wnieść sprzeciw. Jeśli ustalimy, że twój interes przeważa nad naszym, natychmiast zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

Gromadzimy informacje korzystając z następujących sposobów:

 • zbieramy tak zwane logi (czyli informacje o zdarzeniach na stronie, w tym informację o twoim numerze IP)
 • oraz przy użyciu tak zwanych cookies (ciasteczek). Cookies to pliki tekstowe, które są przesyłane do twojego urządzenia (przeglądarki) i tam przechowywane. Dane o tobie kojarzymy często na podstawie przydzielonych ci identyfikatorów (np. „użytkownik4567”), które zostają zapisane w pamięci twojego urządzenia na czas, gdy opuszczasz naszą stronę. Dzięki temu możemy powiązać ze sobą twoje różne wejścia na stronę.

Za zarządzanie stronami odpowiada Roha Group Sp. z o.o.

Korzystamy z cookies, jeśli wyraziłeś na to zgodę. Zgoda jest zawsze dobrowolna, ale może być warunkiem korzystania ze strony, jej części lub jakiejś udostępnionej na stronie usługi.

Możesz odwołać zgodę na cookies w każdym czasie. W takim przypadku natychmiast przestaniemy przetwarzać twoje dane osobowe w zakresie związanym z tymi cookies. Nie musi to jednak oznaczać, że w ogóle przestaniemy przetwarzać dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Na przykład to, że przestaniemy zbierać dane statystyczne z użyciem cookies, nie oznacza, że w ogóle nie będziemy zbierać takich danych, bo wciąż możemy też rejestrować logi, które nie wykorzystują cookies. Cookies to jedna z technologii zbierania danych, ale nie jedyna.

Cookies są przechowywyane w twojej przeglądarce. Popularne przeglądarki pozwalają częściowo zarządzać cookies w ustawieniach. Poniżej dajemy ci możliwość ustawienia cookies również po naszej stronie (dzięki tym ustawieniom wiemy, że jakichś cookies nie mamy ci wysyłać).

W jakich celach przetwarzamy dane przy użyciu cookies

Prawidłowe działanie strony

W cookies przechowujemy dane niezbędne do prawidłowego działania strony, w tym utrzymania twojej sesji. Działania tych cookies nie można wyłączyć. Oznacza to, że korzystanie z naszej strony jest równoznaczne ze zgodą na stosowanie tych cookies. Jeśli nie chcesz byśmy tak przetwarzali twoje dane, to musisz zrezygnować z korzystania z naszej strony.

CelNazwa
Prawidłowe działanie strony — własne cookies systemoweesRIJDq,
fcNHTtR,
IUDlpyQOt_zZC,
link_projekt_count_files,
UrakcWLYTQqxMn
Prawidłowe działanie strony — utrzymanie i zabezpieczeni sesjiPHPSESSID,
VISITOR_PRIVACY_METADATA,
CONSENT,
ylutm,
ylssid,
ylid,
ylct,
ylsid,
rc::f,
rc::d-15#,
rc::c,
rc::b,
rc::a,
_grecaptcha,
_GRECAPTCHA,
test_cookie
Ustawienia preferencji, działanie poszczególnych funkcjonalności strony

W części cookies przechowujemy dane o twoich ustawieniach strony oraz dane niezbędne do prawidłowego działania znajdujących się na stronie funkcjonalności. Wyłączenie tych cookies oznacza, że kiedy wrócisz na naszą stronę, twoje ustawienia nie będą zapamiętane i zostaną wczytane ustawienia domyślne.

CelNazwa
Zapisuje wybory użytkownika dotyczące plików1.gif,
CookieConsent
Ochrona przed atakami — przy współpracy z Cerber Securitycerber_groove,
cerber_groove_x_
Zbieranie danych statystycznych

Cookies wspierają zbieranie statystyk dotyczących tego jak korzystasz z naszej strony. Cookies pozwalają powiązać ze sobą różne twoje wejścia na naszą stronę i związane z tymi wejściami zdarzenia. Jeśli cofniesz zgodę na cookies, nie będziemy stosować tego rodzaju identyfikatorów, jednak nadal możemy zbierać dane statystyczne dotyczące poszczególnych twoich wejść na stronę z osobna.

W celach statystycznych zapisujemy m.in. takie informacje jak: długość przebywania na stronie, ilość odwiedzonych stron, twoje IP. Do zbierania statystyk korzystamy z narzędzi zewnętrznych usługodawców. Może to wiązać się z tym, że udostępnimy im zebrane dane, względem których staną się odrębnymi administratorami danych osobowych i które będą mogli przetwarzać na własnych zasadach (np. stworzą profil twoich zainteresowań i wytypują cię jako odbiorcę reklam innych usługodawców).

CelNazwa
Zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony, odwiedzanych stronach, korzystaniu z różnych urządzeń itp. — we współpracy z Googletd
Zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony, odwiedzanych stronach, korzystaniu z różnych urządzeń itp. — we współpracy z HotJar_hjTLDTest#
Zbieranie danych statystycznych dotyczących ponownych wejść na stronę — we współpracy z HotJar_hjSession_#,
_hjSessionUser_#
Dobór reklam (marketing, tracking)

Cookies pozwalają tworzyć twój profil zainteresowań. Tworzenie tego profilu bazuje na informacji o przeglądanych przez ciebie treściach i o tym jak na nie reagujesz. Na podstawie takiego profilu możemy dobrać reklamę, którą ci wyświetlimy na dowolnej innej stronie internetowej. Korzystamy przy tym z narzędzi ( w tym cookies) dostarczanych przez podmioty trzecie. Wiąże się to z tym, że podmioty te mogą pozyskać te same informacje na własny użytek, a także dostarczyć nam rekomendacje bazujące na informacjach pochodzących z innych źródeł.

CelNazwa
Stworzenie profilu zainteresowań, wyświetlanie spersonalizowanych reklam poprzez retargetowanie — przy współpracy z Meta (Facebook)lastExternalReferrer,
lastExternalReferrerTime,
_fbp
Stworzenie profilu zainteresowań, wyświetlanie spersonalizowanych reklam poprzez retargetowanie — przy współpracy z Googlepagead/landing,
ads/ga-audiences,
pagead/1p-user-list/#,
_ga,
_ga_#,
_gat,
_gcl_au,
_gid
Stworzenie profilu zainteresowań, wyświetlanie spersonalizowanych reklam poprzez retargetowanie — przy współpracy z Google (Youtube)#-#,
iU5q-!O9@$,
LAST_RESULT_ENTRY_KEY,
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore,
nextId,
remote_sid,
requests,
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog,
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog,
TESTCOOKIESENABLED,
VISITOR_INFO1_LIVE,
YSC,
yt.innertube::nextId,
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY,
YtIdbMeta#databases,
yt-remote-cast-available,
yt-remote-cast-available,
yt-remote-cast-installed,
yt-remote-connected-devices,
yt-remote-device-id,
yt-remote-fast-check-period,
yt-remote-session-app,
yt-remote-session-name
Tracking i generowanie dynamicznej zawartości na stronę – przy współpracy z YouLeadyldp-[nazwaZawartości],
yldyn,
yltrack
Mierzenie konwersji prezentowanych tobie reklam — przy współpracy z GoogleIDE

Kto jest odbiorcą danych z cookies i kiedy je usuwamy

Odbiorcami danych są podmioty wymienione w powyższych tabelach, w ich pierwszych kolumnach.

Część dostawców usług informatycznych, z których korzystamy (Google, Meta), którzy stosują wymienione w powyższych tabelach cookies, funkcjonuje w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Możemy przekazywać tam dane. Stosujemy przy tym mechanizmy zapewniające wymaganą ochronę, w szczególności poprzez stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Możesz uzyskać od nas informację o takich klauzulach. W tym celu zwróć się do nas na adres: pytania@rekuperatory.pl.

Cookies usuwane są automatycznie przez przeglądarkę, zgodnie z tym jak zostały zaprogramowane. Informacje o tym możesz znaleźć w swojej przeglądarce (np. dla Chrome: Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome > Więcej narzędzi > Narzędzia dla deweloperów > Aplikacja (zakładka) > Pliki cookie (lista)). Możesz też sam usunąć cookies, korzystając z opcji udostępnionych przez twoją przeglądarkę. Dane zebrane poprzez cookies możemy przechowywać dłużej niż same pliki. Usunięciu podlegają jedynie informacje zawarte w cookies.

Korzystasz z naszej strony na Facebooku, YouTube lub Instagramie

Prowadzimy swoje strony na portalach społecznościowych (Facebooku, YouTube i Instagramie). Na tych portalach jesteśmy administratorem twoich danych osobowych w takim zakresie jaki odpowiada udostępnionym nam funkcjonalnościom portalu. Chodzi tu o to, że możemy zarządzać treścią naszej strony (moderować komentarze, umieszczać na stronie treści, które ciebie dotyczą, publikować odnośniki oznaczające twoje konto na danym portalu itp.) oraz bezpośrednio się z tobą komunikować (np. przez Messenger).

Za zarządzanie stronami odpowiada Roha Group Sp. z o.o.

Twoje dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), który polega na informowaniu o swojej działalności i prowadzeniu skutecznej komunikacji z klientami w mediach społecznościowych. Elementem tego jest wyświetlanie i publikowanie dotyczących ciebie treści. Jeżeli nasze działania ci nie odpowiadają, możesz wyrazić sprzeciw kontaktując się z nami w dowolnej formie. Jeśli ustalimy, że twój interes przeważa nad naszym, natychmiast zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

Odbiorcami twoich danych będą inni użytkownicy naszej strony oraz administrator danego portalu (np. Meta, do której należy Facebook oraz Instagram lub Google, do którego należy YouTube). Mogą nimi być także nasi dostawcy innych usług informatycznych i podmioty, które wspierają nas w prowadzeniu naszej strony.

Administratorzy portalów funkcjonują w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Możemy przekazywać tam dane. Stosujemy przy tym mechanizmy zapewniające wymaganą ochronę, w szczególności poprzez stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Możesz uzyskać od nas informację o takich klauzulach. W tym celu zwróć się do nas na adres: pytania@rekuperatory.pl.

Możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Stosujemy przy tym mechanizmy zapewniające wymaganą przez RODO ochronę, w szczególności poprzez stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Możesz uzyskać od nas informację o takich klauzulach. W tym celu zwróć się do nas na adres: pytania@rekuperatory.pl.

W przypadku treści umieszczonych w portalach społecznościowych nie podejmujemy systematycznego ich usuwania, a czynimy to jedynie w przypadku, gdy nie jesteśmy już zainteresowani publikacją tych treści i ewentualnym przetwarzaniem twoich danych osobowych. Pamiętaj, że w wymienionych portalach często możesz samodzielnie zarządzać treściami, które ciebie dotyczą. Możesz też w tej sprawie zwrócić się do nas.

Pamiętaj, że portale społecznościowe mogą zbierać znacznie więcej informacji o tobie niż my. Dotyczy to również informacji zbieranych przy użyciu cookies. Nad tym przetwarzaniem nie mamy kontroli i zależy ono jedynie od zasad określonych przez administratorów tych portali, którzy w tym zakresie są odrębnymi od nas administratorami danych osobowych. Zapoznaj się z ich regulaminami i politykami prywatności, by wiedzieć więcej na ten temat:

 • Informacje dotyczące Facebooka dostępne są tutaj.
 • Informacje dotyczące Instagrama dostępne są tutaj.
 • Informacje dotyczące YouTube dostępne są tutaj.

Otrzymujesz od nas newsletter lub inne wiadomości mejlowe, które zawierają informację handlową

Przesyłamy ci wiadomości mejlowe i wykonujemy telefony, w których informujemy cię o naszych produktach lub usługach, jak również produktach lub usługach naszych partnerów. Wiadomości te przesyłamy za twoją zgodą na przesyłanie informacji handlowej (w tym treści marketingowych). Zgody tej mogłeś (mogłaś) udzielić:

 • dołączając do naszego newslettera,
 • zamawiając bezpłatną wycenę (wypełniając formularz),
 • zamawiając rozmowę lub samodzielnie kontaktując się z nami i prosząc wyraźnie o przesłanie informacji, która stanowi informację handlową.

Na każdy kanał zbieramy odrębną zgodę, co oznacza, że na przykład zamawiając bezpłatną wycenę nie zamawiasz newslettera.

Zgoda ta jest dobrowolna, ale jest niezbędna, by zamówić nasz newesletter lub informacje handlowe. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, przy czym nie ma to wpływu na działania, które miały miejsce do momentu jej odwołania.

Przesyłanie informacji handlowej (w tym komunikatów marketingowych) stanowi nasz prawnie uzasadniony interes lub prawnie uzasadniony interes naszych partnerów. Na tej podstawie przetwarzamy twoje dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO). Przypominamy, że masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania twoich danych osobowych. Jeśli ustalimy, że twój interes przeważa nad naszym, natychmiast zaprzestaniemy takiego przetwarzania. Jako sprzeciw traktujemy również wycofanie zgody na samo przesyłanie informacji handlowej.

Jeśli przesłana informacja handlowa zawiera konkretną ofertę, to oznacza, że podejmujemy już działania przed zawarciem umowy. Powstaje wtedy nowy cel przetwarzania twoich danych i dzieje się to na nowej podstawie. Więcej o tym przeczytasz w części „Zawierasz z nami umowę”.

Odbiorcami Twoich danych mogą być:

 1. podmioty, które wspierają przesyłanie informacji handlowej (dostawcy usług informatycznych takich jak hosting, poczta elektroniczna, czy usługi służące do mejlingu),
 2. inne podmioty, które utrzymują i serwisują nasze systemy informatyczne,
 3. podmioty, które świadczą usługi pocztowe lub kurierskie,
 4. podmioty, które świadczą usługi wspierające naszą działalność (np. księgowe, audytorskie, usługi prawne itp.).

Dostawca usługi mejlingu, z której korzystamy (Mailer Lite), funkcjonuje w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a głównie w Stanach Zjednoczonych. Możemy przekazywać tam dane. Stosujemy przy tym mechanizmy zapewniające wymaganą ochronę, w szczególności poprzez stosowanie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Możesz uzyskać od nas informację o takich klauzulach. W tym celu zwróć się do nas na adres: pytania@rekuperatory.pl

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu, gdy skutecznie się temu sprzeciwisz lub do chwili cofnięcia przez ciebie zgody na przesyłanie informacji handlowej. Zaprzestaniemy też przetwarzania danych, gdy sami zakończymy świadczenie usługi newslettera lub innej usługi polegającej na przesyłaniu informacji handlowej.

Zawierasz z nami umowę

Nasze kontakty mogą prowadzić do tego, że zawrzesz z nami umowę. Umowa oznacza szereg czynności, w których przetwarzamy twoje dane na różnych podstawach:

 • Umowa oraz wcześniejsze podjęcie działań przed zawarciem umowy stanowi podstawę przetwarzania twoich danych jako strony umowy (art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy.
 • Wykonywanie umowy wiąże się ponadto z obowiązkami prawnymi o charakterze rachunkowym i podatkowym. Dane włączone do wytworzonej w tym celu dokumentacji będą przetwarzane na podstawie regulujących te obowiązki przepisów prawa (co przewiduje art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO).
 • Niektóre osoby mogą występować w umowie w innej roli niż jedna ze stron umowy, bo na przykład dla jednej ze stron są pracownikami. Dane takich osób przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), który polega na korzystaniu z kompetencji takich osób przy wykonaniu umowy.

Twoje dane przetwarza ten współadministrator, który zajmuje się wykonywaniem umowy.

Odbiorcami danych mogą być:

 1. podmioty, które utrzymują i serwisują nasze systemy informatyczne,
 2. podmioty, które świadczą usługi pocztowe lub kurierskie,
 3. podmioty, które świadczą usługi wspierające naszą działalność (np. księgowe, audytorskie, usługi prawne itp.).

Usuwanie danych podlega następującym regułom:

 • Dane przetwarzane są do chwili wykonania lub rozwiązania umowy, jednak z uwzględnieniem:

  • opisanego niżej wyjątku, gdy przetwarzamy dane, by dochodzić roszczeń lub się przed nimi bronić, a także
  • wyjątku w odniesieniu do dokumentacji rachunkowo – podatkowej, który zakłada, że zawarte w niej dane przechowywyane są przez sześć lat od sporządzenia ostatniego dokumentu, który dotyczy danej umowy, do końca roku kalendarzowego,
  • opisanego niżej wyjątku dotyczącego archiwizacji.
 • Przetwarzanie danych może ulec wydłużeniu w sytuacji, w której przetwarzamy twoje dane osobowe by dochodzić roszczeń lub się przed nimi bronić, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO). Takie przetwarzanie twoich danych będzie miało miejsce wyłącznie w przypadku uprawdopodobnienia roszczeń lub ustalenia przez nas istotnego ryzyka ich wystąpienia. Twoje dane będą przetwarzane co najmniej do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zakończenia wszystkich postępowań sądowych lub egzekucyjnych.
 • Dane możemy przechowywać w celu zarchiwizowania informacji mającej dla nas uzasadnione, faktycznie lub potencjalnie istotne znaczenie. Podstawą takiego przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO) polegający na tym by chronić informację, która z dużym prawdopodobieństwem wciąż może służyć osiąganiu innych, prawnie uzasadnionych celów. W przypadku archiwizacji czas przechowywania danych będzie zależał od charakteru sprawy, ale standardowo wynosi około 6 lat.

Przypominamy, że wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zawsze możesz wnieść sprzeciw. Jeśli ustalimy, że twój interes przeważa nad naszym, natychmiast zaprzestaniemy takiego przetwarzania.