Polityka prywatności

Polityka prywatności dla użytkowników serwisu www.rekuperatory.pl

Roha Group Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu www.rekuperatory.pl. Dane gromadzone w dziennikach logów wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania serwisem internetowym. Dane osobowe Użytkowników chronione są także od strony technicznej i w każdym momencie firma służy wyjaśnieniami dotyczącymi prywatności Użytkownika.

Zasady zbierania danych i rodzaj zbieranych danych Użytkowników

 1. Roha Group przechowuje zapytania https kierowane do serwera, na którym umieszczony jest serwis Rekuperatory.pl oraz profiluje przeglądane treści danych Użytkowników serwisu. W konsekwencji Roha Group zna datę i czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, długość wizyty, przeglądane treści, liczbę i rodzaj otwieranych podstron, nazwę stacji klienta, informację o błędach, jakie wystąpiły w trakcie realizacji transakcji, informację o przeglądarce użytkownika, publiczne adresy IP (adresy, z których Użytkownicy korzystają w trakcie korzystania z serwisu Rekuperatory.pl), w przypadku, w którym przejście do serwisu Rekuperatory.pl nastąpiło z innej strony za pomocą odnośnika adres tej strony.
 2. Wskazane wyżej dane nie identyfikują konkretnych osób korzystających z serwisu Rekuperatory.pl.
 3. Dane wskazane w ust. 1 wykorzystywane są wyłącznie w celach przygotowania zamówionej przez Użytkownika usługi oraz w celach związanych z działalnością serwisów internetowych spółki Roha Group i spółek zależnych oraz badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach niniejszego serwisu internetowego.

Zasady gromadzenia danych osobowych

Pozyskane za pomocą formularzy zapytania ofertowego dane osobowe są zbierane w konkretnym celu i zminimalizowane w taki sposób, by na ich podstawie można było wykonać zamówioną przez Użytkownika usługę. Użytkownik wypełniający formularz kontaktowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Roha Group oraz spółki zależne. 

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności mowa jest o „usłudze” pod pojęciem tym należy rozumieć usługi świadczone przez Roha Group Sp. z o.o. oraz spółki zależne przy użyciu serwisu internetowego www.rekuperatory.pl (zwanego dalej Serwisem Internetowym) umieszczonego pod adresem internetowym: https://www.rekuperatory.pl, a także akcje promocyjne, ankiety, konkursy i inne akcje skierowane do Użytkowników Serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania z poszczególnych usług określone zostały w regulaminie serwisu internetowego.

Dane osobowe

 1. Do przeglądania treści i zawartości serwisu Rekuperatory.pl nie jest konieczne podanie przez Użytkownika danych osobowych.
 2. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Rekuperatory.pl – w szczególności usługa przygotowania bezpłatnej oferty na montaż systemu rekuperacji lub usługa wykonania przeglądu serwisowego, może wiązać się z koniecznością podania danych osobowych.
 3. W powyższym przypadku nie podanie danych osobowych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z usług.
 4. Użytkownik przy każdorazowym podawaniu swoich danych osobowych, jest – w sposób przejrzysty i jawny – informowany o konieczności pozostawienia danych osobowych oraz o tym, kto jest Administratorem danych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakowoż jest niezbędne dla świadczenia przez spółkę Roha Group oraz spółek zależnych na rzecz Użytkownika Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Użytkownik podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia swoich danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.rekuperatory.pl jest Roha Group Sp. z o.o. (zwana dalej Administratorem) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rudzkiej 9-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, NIP 787 20 16 487, REGON 300252235.

Zasady zbierania, okres przechowywania oraz zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych

  1. W celu przesłania formularza kontaktowego Użytkownik zostaje poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie pól formularza.
  2. Dane osobowe gromadzone są oraz przetwarzane w celu wykonania zamówionej przez Użytkownika serwisu usługi (wykonanie oferty na montaż systemu wentylacyjnego lub montażu usług komplementarnych realizowanych przez spółki zależne Administratora danych), a także w celu umożliwienia Użytkownikowi zgłoszenia awarii rekuperatora oraz zgłoszenia chęci wykonania przeglądu technicznego systemu rekuperacji.

Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego, w którym Użytkownik podaje dane, jasno informuje, kto jest Administratorem danych osobowych. Odmowa ich podania związana jest automatycznie z brakiem wysłania formularza i złożenia zamówienia.

 • Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli w celu realizacji umowy.
 • Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie w celu wykonania zamówionej usługi.
 • Podane dane przekazywane są wyłącznie podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, np. właścicielom serwerów, na których przechowujemy dane strony internetowej. W każdym przypadku zawsze przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa. Zakres transmisji danych jest ograniczony do minimum. Nie przekazujemy pozyskanych danych osobom trzecim bez twojej wyraźnej zgody.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, a także do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, tzn. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę. W przypadku, gdy dane są niezbędne w celu wykonania umowy przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (5 lat). W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. W celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Informacje handlowe

Pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Użytkownika, Administrator może przesłać Użytkownikowi ofertę handlową usług i produktów Administratora, ankietę dotyczącą oferowanych usług, produktów lub Serwisu Internetowego, a także informacje dotyczące np. organizowanych przez Administratora konkursów.

Wykorzystywanie plików cookies

Serwis internetowy Rekuperatory.pl wykorzystuje do pewnych funkcji pliki cookies Użytkownika. Użytkownik jest o tym informowany już przy pierwszym wejściu na stronę www.rekuperatory.pl i może nie wyrazić na to zgody w każdym dowolnym momencie korzystania z Serwisu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika identyfikujące Użytkownika w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Użytkownika, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniają też ustawień komputera. Pliki cookies działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.

Google Analytics

W domenie www.rekuperatory.pl działają funkcje Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych (remarketing, raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracja narzędzia DoubleClick Campaign Manager, raporty zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics). W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania przez Użytkowników z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.

Administrator serwisu www.rekuperatory.pl:

 1. Reklamuje się w internecie, korzystając z remarketingu za pomocą Google Analytics.
 2. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, mogą wyświetlać reklamy domeny www.rekuperatory.pl w internecie.
 3. Administrator oraz dostawcy zewnętrzni, w tym Google, korzystają z własnych plików cookie (np. Google Analytics) i plików cookie firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin użytkowników w domenie.

Linki do stron osób trzecich

Serwis Internetowy zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Roha Group nie sprawuje kontroli nad stronami osób trzecich, nie kontroluje treści zamieszczanych na takich stronach, nie jest odpowiedzialna za ich dostępność i nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na takich stronach internetowych.

Ochrona transmisji danych

Dane osobowe Użytkowników o szczególnym znaczeniu, takie jak np. imię i nazwisko, nr telefonu, adres email, a także adresy pocztowe przesyłane są przy użyciu protokołu szyfrowanego SSL.

Kontakt

Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem pod adresem:
Roha Group Sp. z o.o.
ul. Rudzka 9-11
54-427 Wrocław
marketing@rekuperatory.pl

  Rekuperatory.pl

  Chcesz dowiedzieć się więcej o rekuperacji?

  Poznaj sposób na oszczędności w Twoim domu! Zostaw numer, oddzwonimy.

  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach innych niż konsultacja z naszym doradcą

  Rekuperatory.pl
  Masz pytanie o rekuperację? Napisz, doradzę!
  Michał nawrot

  Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

  AERIS
  AERISnext
  Alpha Clear
  Climate Recovery
  NeoFlexPRO
  NeoFlex®GOLD
  NeoFlex®STDTM
  NeoStalTM
  Nubo
  SoundBlock