Projekt

Każdy montaż systemu rekuperacji powinno poprzedzać wykonanie profesjonalnych obliczeń zapotrzebowania budynku na powietrze oraz wykonanie inżynierskiego projektu rekuperacji.

To podstawa, baza i fundament, na którym można oprzeć prawidłowe działanie całego systemu. 

 

projekt rekuperacji

 

W Rekuperatory.pl każdy klient ma swojego Doradcę technicznego. Doradca to specjalista, który posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu oraz montażu systemów rekuperacji.

Kiedy podpiszemy umowę o współpracy, do Doradcy dołącza także inżynier opiekujący się danym montażem. Dopiero wtedy powstaje projekt systemu rekuperacji. Inżynier pozostaje do dyspozycji Klienta w ciągu całego procesu montażu. Klient ma do dyspozycji konsultacje z inżynierem już od momentu podpisania umowy. W trakcie montażu systemu kontakt jest także z ekipą instalacyjną oraz przez cały czas z doradcą technicznym.

Projekty rekuperacji wykonujemy wyłącznie dla realizowanych przez siebie montaży. Wyjątkiem są projekty przygotowywane dla wybranych, najlepszych pracowni projektowych w kraju.

Na początku przygody z rekuperacją dobrze jest:

 • skonsultować posiadany projekt domu (lub istniejącą budowę) pod kątem montażu rekuperacji, szczególnie wtedy, gdy oryginalnie zaprojektowano w nim wentylację grawitacyjną
 • sprawdzić, jakie zmiany będą musiały być naniesione do projektu rekuperacji, który ewentualnie posiadasz dla swojego budynku
 • sprawdzić, czy modyfikacje, jakie wprowadziłeś do projektu architektonicznego (przesunięcie ścianek działowych, zmiana funkcji pomieszczeń, etc.) powinny wpłynąć na zmiany w projekcie rekuperacji
 • uzyskać informację w zakresie doboru najlepszego rekuperatora, rodzaju instalacji oraz wyboru opcji dodatkowych, m.in. zaawansowanego oczyszczania powietrza ze smogu, wirusów czy też nawilżania powietrza nawiewanego

Każdy system rekuperacji zamontowany przez Rekuperatory.pl posiada wykonany w programie AutoCad projekt inżynierski. Trzymamy się go podczas całego procesu montażu systemu i stanowi on ważny punkt odniesienia podczas każdego przeglądu technicznego systemu oraz w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu systemu rekuperacji. Projekty rekuperacji wykonujemy wyłącznie dla własnych montaży. Są one częścią usługi na montaż systemu.

Jeśli chcesz posiadać projekt rekuperacji wykonany przez inżyniera Rekuperatory.pl, można go zakupić razem z projektem architektonicznym budynku. Projektujemy wyłącznie dla kilku najlepszych pracowni projektowych w Polsce, m.in.:

 • Archon
 • Archipelag
 • ArchiProjekt
 • Atrium
 • HomeKONCEPT
 • Projekty Murator
 • Pracownia Projektowa Lipińscy
 • Z500

Ponieważ zależy nam prawidłowym wykonaniu każdego systemu rekuperacji, bardzo chętnie rozmawiamy z każdym inwestorem zainteresowanym rekuperacją: nie tylko z tym, który zamierza zrobić montaż z nami.

Wypełnij formularz, odezwiemy się do Ciebie.

Bezpłatne zapytanie

Po co projektować system rekuperacji?

Projektując instalację wentylacyjną do domu jednorodzinnego projektanci często przenoszą na ten grunt normy i praktykę stosowaną dla obiektów użyteczności publicznej, którymi do tej pory się zajmowali. Niestety, procedury projektowe, które sprawdzają się w dużych obiektach, nie sprawdzą się dla domu jednorodzinnego.

Prawidłowe wykonanie dobrze działającej instalacji wentylacyjnej w domu jednorodzinnym nie jest zadaniem prostym.

Specyfika domu wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na:

 • sposób prowadzenia instalacji (dobrze przemyślana trasa prowadzenia kanałów może wyeliminować lub znacznie ograniczyć konieczność zabudowy kanałów)
 • umiejscowienie punktów nawiewnych i wywiewnych (ich właściwe usytuowanie odpowiedzialne jest za komfort w pomieszczeniach)
 • wybór odpowiedniego miejsca na rekuperator z dala od stref nocnych
 • moc rekuperatora (siła, z jaką będzie pracował odpowiedzialna jest również za cichą pracę systemu)
 • właściwa izolacja kanałów
 • dobór najodpowiedniejszego rodzaju instalacji
 • właściwe poprowadzenie instalacji z tworzywa

Niestety, ciągle jeszcze sporo firm oferujących projektowanie i montaż instalacji z rekuperatorem ma mgliste pojęcie o zasadach doboru centrali wentylacyjnej dla domu, o związkach pomiędzy jej wydajnością i sprężem, a samą instalacją, co umożliwia skuteczne działanie urządzenia po jego zamontowaniu. Nagminnie zdarza się przewymiarowywanie oferowanych instalacji, choć zdarzają się również sytuacje odwrotne, gdzie klient do domu o powierzchni ok. 600 m2 i trzykrotnie większej kubaturze montuje dobraną przez pseudofachowców centralę o wydajności... 300m³/h (minimum trzykrotnie za małą...). W efekcie przewymiarowania podczas planowania instalacji wentylacyjnej inwestor płaci dużo więcej za jej wykonanie, ponosi dodatkowe i wcale niemałe koszty eksploatacyjne w postaci wyższych opłat za energię elektryczną. Naraża go to także na niepotrzebne dodatkowe straty ciepła w procesie nadmiernej wentylacji.

Wzrasta również cena obsługi systemu (wymiana filtrów). W efekcie zyski oszczędnościowe płynące z zastosowania rekuperatora zostają skonsumowane przez nadmierne dodatkowe zużycie energii oraz często konieczność zastosowania urządzeń nawilżających w pomieszczeniach, w których - ze względu na przesuszenie powietrza - normalne funkcjonowanie staje się bardzo uciążliwe. W momencie niedowymiarowania instalacji lub zastosowania w niej rekuperatora o sprężu zbyt małym do obliczonych potrzeb, efekt jest jeden: całość po prostu nie działa, jest głośno, a komfort klimatyczny w pomieszczeniach pozostawia wiele do życzenia.

Projekt systemu rekuperacji jest koniecznym elementem prawidłowo działającego i przynoszącego korzyści systemu rekuperacji.

Czy projekt REKUPERACJI jest potrzebny?