Montaż systemu rekuperacji w nowym budynku we Wrocławiu.

To jest duży i piękny nowobudowany dom jednorodzinny w sercu wrocławskiej dzielnicy Klecina. To tam robiliśmy nasz ostatni montaż  systemu rekuperacji w 2022 roku.

Mroźny dzień, a jednak grubo ubrana ekipa instalatorów Rekuperatory.pl nie dawała za wygraną i w ciągu 4 dni cała instalacja była gotowa.

Parametry montażu systemu rekuperacji muszą zgadzać się z projektem inż. Marty Opałki, która jest odpowiedzialna za przygotowanie montażu od strony inżynierskiej. Jej czujnemu oku nie umknie żaden szczegół, także kierownik ekipy instalacyjnej śledzi wytyczne na papierze.

Etap budowy: stan surowy zamknięty przed tynkami

Rodzaj budynku: dom jednorodzinny

Miejsce montażu: dolnośląskie, Wrocław

Instalacja z okrągłych kanałów Spiro przebiega w całości na poddaszu nieużytkowym. By nie zajmować miejsca, układamy ją w skosach dachu, a docelowo w ściance kolankowej. 

Bilans powietrzny budynku: 430m³

Kubatura: 565 m³

Powierzchnia: 220 m²

Ilość wentylowanych kondygnacji: 3

Z poddasza nieużytkowego stalowe kanały Spiro schodzą na górną kondygnację, by realizować wentylację na piętrze. Docelowo zakończone  będą anemostatami. Ale zanim to nastąpi, końcówki instalacji zostają szczelnie zaślepione do czasu zakończenia w budynku prac pylących: tynkowania, szlifowania i malowania. 

Zaprojektowany rekuperator: AERISnext 600 ze sterownikiem ComfoSenseC
Rodzaj instalacji wentylacyjnej: stal okrągła izolowana Spiro & kanały płaskie stalowe NeoSTAL

Wiertnica wykonała otwory w wyznaczonych miejscach w stropie na poprowadzenie instalacji na parter. 

Ilość punktów nawiewnych i wywiewnych w budynku: 17 + czerpnia i wyrzutnia
Czas montażu instalacji: 4 dni
Prognozowany czas montażu rekuperatora i uruchomienie systemu: wrzesień 2023

Uwaga: zdjęcia były wykonywane podczas trwania montażu, nie po ich zakończeniu! Dlatego np. część instalacji nie została jeszcze zaizolowana wełną mineralną. 

Docelowo każdy cm kanału stalowego Spiro będzie posiadał izolację z wełny mineralnej, która zabezpieczy cały układ przed stratami energii.

Oprócz tego, instalacja kładziona jest w całkowicie izolowanej strefie budynku, a cała połać dachu między krokwiami zostanie przez inwestora docieplona. 

Rekuperacja
Realizacje
Wycena
Kontakt

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock