Najlepszym rozwiązaniem dotyczącym połączenia obu instalacji jest… nie łączenie ich wcale, a jedynie odpowiednie zaprojektowanie instalacji rekuperatora oraz zastosowanie centrali wentylacyjnej o parametrach zapewniających wysoki odzysk ciepła. Wywołany przez rekuperator ruch powierza oraz odpowiednie wykorzystanie praw fizyki pozwoli na bardzo dobre rozprowadzenie ciepła kominkowego w budynku bez konieczności montażu instalacji dystrybucji gorącego powietrza (DGP).

Pamiętać należy, że:

  1. W większości domów niemożliwe jest zastosowanie połączonych systemów kominka i rekuperatora. Łączenie ich wbrew opinii eksperta lub samodzielne próby oparte na własnych przemyśleniach bez bazy w postaci wiedzy fachowej mogą spowodować zakłócenia w pracy obu instalacji, w skrajnych wypadkach uszkodzenie rekuperatora.
  2. Decydując się na kominek należy mieć świadomość, że zazwyczaj będzie on jedynie UZUPEŁNIAJĄCYM źródłem ciepła. Oprócz kominka dom powinien zostać wyposażony w tradycyjną instalację CO opartą na dowolnym piecu lub pompie ciepła, z których to źródeł będziemy stale korzystać.
  3. Jeśli zamierzasz traktować kominek jak główne źródło ciepła w domu paląc w nim codziennie, bezwzględnie wykonaj niezależną instalację rozprowadzenia powietrza kominkowego lub zastosuj kominek z płaszczem wodnym - to rozwiązanie posiada możliwość regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach za pomocą termostatów na grzejnikach, powoduje też najmniejsze potencjalne przesuszenie powietrza przy ciągłej pracy kominka; zabezpiecza również przed rozprowadzeniem nieczystości i intensywnego zapachu palonego drewna po całym domu.
  4. Gdy rozważasz wykonanie tylko jednego z tych dwóch systemów: DGP lub rekuperację pamiętaj, że instalacja rekuperatora nawet bez bezpośredniego połączenia z kominkiem spowoduje rozprowadzenie ogrzanego powietrza po całym domu. Natomiast sama instalacja kominkowa nigdy nie zapewni wentylacji budynku. Co więcej: źle wykonany kominek w źle wentylowanym domu może być przyczyną poważnego zatrucia tlenkiem węgla!

Rozprowadzenie ciepłego powietrza z kominka zyskało w Polsce już całą rzeszę zwolenników. Praktycznie każdy inwestor ma w planie wykorzystanie ciepła kominkowego do dogrzewania domu. Często mając do wyboru wykonanie w budynku instalacji rozprowadzenia ciepłego powietrza z kominka lub instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła decyduje się na tylko jedną z nich. Jakiego dokonać wyboru? Warto wziąć pod uwagę, że dobrze zaprojektowana instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w większości przypadków spełni jednocześnie rolę dystrybutora ciepłego powietrza z kominka. Przyjrzyjmy się bliżej temu tematowi.

Budujemy dom. Decydujemy się na doskonałą izolację ścian, energooszczędne okna oraz oczywiście na system rozprowadzenia ciepłego powietrza z kominka. Gdzieś usłyszeliśmy o możliwości uzyskania dodatkowych oszczędności dzięki systemowi wentylacyjnemu z odzyskiem ciepła opartym na rekuperatorze. Oba systemy wymagają prowadzenia kanałów, którymi tłoczone jest powietrze, zazwyczaj o dość pokaźnych średnicach. Oglądamy projekt domu i próbujemy zmieścić gdzieś kanały obu systemów. Sprawdzamy ceny, porównujemy oferty, po czym stwierdzamy, że płacenie za system wentylacyjny z odzyskiem ciepła jest po prostu niepotrzebne - lepiej zrobić DGP. Czy to dobre podejście? Odpowiemy na to pytanie później.  

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła wymaga zastosowania niemal identycznych przewodów wentylacyjnych jak te, które wykorzystywane są przy instalacjach rozprowadzenia ciepłego powietrza z kominka. Do wyboru mamy przewody elastyczne i sztywne, izolowane i nieizolowane. O ile w niektórych wypadkach w przypadku instalacji rozprowadzenia ciepłego powietrza z kominka możliwe jest zastosowanie przewodów nieizolowanych (czego stanowczo nie zalecamy!), o tyle w przypadku rekuperacji zalecane jest wykonanie instalacji wyłącznie z przewodów izolowanych. Warto również zauważyć, że zastosowanie przewodów nieizolowanych w obu przypadkach na pewno zwiększy straty ciepła na instalacji oraz na pewno zwiększy głośność pracy każdego z opisywanych systemów. Należy również pamiętać, że instalacja rozprowadzająca ciepłe powietrze z kominka wymaga zastosowania przewodów wentylacyjnych o podwyższonej odporności termicznej (do 250oC).

kominek w domu z rekuperacją

Ciepło z kominka zostanie rozprowadzone dzięki ruchowi powietrza w budynku wywołanego pracą centrali wentylacyjnej.

Podstawowa różnica pomiędzy obiema systemami to ilość oraz sposób rozmieszczenia anemostatów czy kratek wentylacyjnych. W przypadku systemu nawiewu ciepłego powietrza z kominka powietrze jest jedynie nawiewane do pomieszczeń mieszkalnych, nie ma natomiast możliwości odprowadzenia zużytego powietrza np. z łazienek. Teoretycznie funkcję taką powinna spełnić wentylacja grawitacyjna, jednak zazwyczaj - szczególnie w przypadku, gdy w budynku zamontowane są szczelne okna - ona po prostu nie działa. System rekuperacyjny wymaga zastosowania anemostatów nawiewnych w pokojach mieszkalnych oraz anemostatów wywiewnych w pomieszczeniach, w których wystąpić mogą przykre zapachy czy wilgoć. Następuje więc ciągła cyrkulacja powietrza w budynku - świeże powietrze wprowadzane jest do pokoi, zużyte powietrze usuwane jest z łazienek, kuchni czy garderoby. Dlatego należy pamiętać, że sam system rozprowadzenia ciepłego powietrza z kominka nigdy nie spowoduje usunięcia nadmiaru wilgoci z budynku, czyli nie zabezpieczy nas przed możliwością tworzenia się na ścianach pleśni czy grzybów. Jeśli zastosujemy wentylację mechaniczną - ryzyko zawilgocenia domu eliminujemy praktycznie do zera.

Koleją różnicą jest sposób umieszczenia nawiewników. Optymalne położenie nawiewników w przypadku rozprowadzenia ciepłego powietrza z kominka to umieszczenie ich jak najniżej - w podłodze lub w ścianach tuż nad podłogą. Dzięki temu bardzo ciepłe powietrze zgodnie z prawami fizyki wędrować będzie ku górze, mieszając się jednocześnie z powietrzem w danym pomieszczeniu. Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperatorem wymaga umieszczenia nawiewów i wywiewów w suficie lub w ścianach pod sufitem. Powietrze wydmuchiwane z instalacji wentylacyjnej jest zazwyczaj chłodniejsze i w naturalny sposób opadać będzie na dół. Brak konieczności wykonania zejść w dół przewodów wentylacyjnych upraszcza zazwyczaj wykonanie instalacji - nie ma konieczności wykonywania bruzd w ścianach lub szachów sięgających aż do podłogi, jak ma to miejsce w przypadku instalacji kominkowej. Odpowiednio zaprojektowana instalacja rekuperatora pozwoli na wykorzystanie naturalnego zjawiska gromadzenia się gorącego powietrza pod sufitem do skuteczniejszego ogrzewania powietrza wprowadzanego do budynku przez czerpnię. Rekuperator dobrej klasy oraz dobrze wykonana i zaizolowana instalacja pozwoli na pośrednie rozprowadzenie ciepła kominkowego za pomocą świeżego, ogrzanego przy pomocy wymiennika rekuperatora powietrza zewnętrznego! Bez problemu można będzie w tym celu wykorzystać standardowo umieszczone nawiewniki instalacji wentylacyjnej: ich konstrukcja zapewni skierowanie nawiewanego, ogrzanego powietrza w dół. Opcjonalnie zastosować można anemostaty wirowe, również kierujące powietrze w dół lub po prostu kierunkowe kratki wentylacyjne. Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu będzie na tyle niewielka, że nie nastąpi "zawracanie" gorącego powietrza powrotem pod sufit. Rozwiązanie takie nie sprawdzi się jednak w przypadku samej instalacji kominkowej: bardzo gorące powietrze najprawdopodobniej pozostanie pod sufitem mimo zastosowanie najlepszych nawiewników, a mieszkańcy budynku zapewne odczuwać będą chłód, jako że stale marznąć im będą stopy przy stosunkowo wysokiej temperaturze powietrza.

Rozwiązanie pośredniego rozprowadzenia gorącego powietrza kominkowego i wykorzystanie go do dodatkowego ogrzania pomieszczeń podczas chłodnych dni wymaga prawidłowego zaprojektowania systemu oraz wykorzystania rekuperatora o maksymalnie wysokiej sprawności, najlepiej z wymiennikiem przeciwprądowym. Dodatkową zaletą jest fakt znacznego wyciszenia instalacji - specjalistyczne wentylatory kominkowe znane są ze swojej uciążliwie głośnej pracy.

Odpowiednio projektując i wykonując instalację rekuperacji i kominek należy pamiętać, że wkład kominkowy powinien być dostosowany do wykorzystania w domu wyposażonym w instalację rekuperatora (zamknięta komora spalania) oraz powinien bezwzględnie posiadać doprowadzenie z zewnątrz niezależnym przewodem powietrza do komory spalania. Przewód doprowadzający powietrze do kominka powinien mieć średnicę równą lub nieco większą niż średnica króćca kominowego wkładu kominka.

« przeglądaj pozostałe artykuły

strony internetowe interclick.pl