Nagrzewnica wstępna

Nagrzewnica jako standard w rekuperatorze

Solidna przeciwprądowa centrala wentylacyjna używana w umiarkowanej strefie klimatycznej, powinna posiadać nagrzewnicę wstępną. Jest to jeden ze skuteczniejszych sposobów zapobiegania zamarzaniu wymiennika w rekuperatorze.

Jest to najczęściej grzałka lub spirala elektryczna montowana w kanale powietrza nawiewanego przed wymiennikiem powietrza. W lepszych modelach rekuperatorów stanowi ona najczęściej opcjonalny element wewnętrzny urządzenia, ale w najwyższej klasie urządzeń, np. w rekuperatorach AERISnext, jest obowiązującym fabrycznie standardem w każdej wersji).

Nagrzewnica wstępna w AERISnext

Modulowana nagrzewnica wstępna jest standardem w każdej wersji rekuperatora AERISnext

W urządzeniach, które nie mają możliwości zamontowania nagrzewnicy wstępnej stosuje się nagrzewnice kanałowe montowane w kanale nawiewnym przed rekuperatorem, sterowane automatyką rekuperatora. Najczęściej są to nagrzewnice o mocy 1-2 kW, co wydaje się dużo. W rzeczywistości nagrzewnica pracuje tylko w sytuacji, gdy może dojść do zamarznięcia wymiennika, więc zużycie prądu nie jest bardzo duże.

Dlaczego nagrzewnica jest tańsza i lepsza

W rekuperatorach najwyższej klasy producenci stosują odpowiedni algorytm sterowania nagrzewnicą, który powoduje jej włączenie tylko na krótkie okresy czasu, gdy nie wystarczy już zwalnianie i zatrzymywanie wentylatora nawiewnego. Wtedy zużycie prądu jest naprawdę niewielkie. Mimo tego teza postawiona w tytule artykułu wydaje się niemożliwa do zrealizowania. A jednak… jest to możliwe. Okazuje się, że wbrew powszechnie panującemu przekonaniu użytkowanie rekuperatora z nagrzewnicą jest tańsze niż bez nagrzewnicy. Wynika to z faktu, że przy niskich temperaturach ujemnych system przeciwzamrożeniowy rekuperatora bez nagrzewnicy wstępnej powoduje zwolnienie lub najczęściej po prostu zatrzymanie wentylatora nawiewnego. Działający wentylator wywiewny powoduje powstawanie podciśnienia w domu i „zasysanie” zimnego powietrza z zewnątrz budynku przez wszelkie „otwory” i nieszczelności.

Dokładne obliczenia pokazują, że podgrzanie tego zimnego powietrz poprzez instalację c.o. (przyjęto ogrzewanie gazowe) jest droższe, niż koszt prądu zużytego przez nagrzewnicę wstępną rekuperatora, która zapobiegłaby zwalnianiu i zatrzymywaniu się wentylatora nawiewnego (lub w przypadku skrajnie niskich temperatur następuje to znacznie rzadziej).

Jeśli chcesz, by Twój dom był zdrowy, a jego mieszkańcy byli pełni energii, zastosuj rekuperację.Skonsultuj swój pomysł na dom. Odpowiemy na Twoje pytania.Formularz kontaktowy

Estymacje zużycia prądu

Powyższe zjawisko potwierdzają teoretyczne wyliczenia dla temperatur Warszawy. Dane meteorologiczne dla Warszawy:

  • przepływ 300 m³/h
  • temperatura wewnętrzna +20°C
  • koszt gazu za m³  1,59 PLN
  • koszt energii elektrycznej za kWh  0,5092 PLN

Po obliczeniach – roczny koszt prądu zużytego przez nagrzewnicę wstępną rekuperatora AERIS wynosi 96,70 PLN. Dla porównania – roczny koszt podgrzania powietrza wynikający z faktu zwalniania wentylatorów i podgrzania powietrza, które dostaje się do budynku w sposób niekontrolowany przez niedobór powietrza nawiewanego wynosi 165,90 PLN (dostarczonego przez system grzewczy oparty na gazie).

Tak niskie zużycie prądu przez nagrzewnice modeli AERISnext wynika z zastosowania specjalnego, opartego na latach doświadczeń algorytmu jej sterowania. Załącza się ona w krótkich odcinkach czasu dobranych tak, aby zapobiegać zamrożeniu wymiennika.

Jak nie płacić dużo za ogrzewanie jednocześnie wymieniając w pomieszczeniach powietrze na świeże?Zapytaj naszego doradcę! Wypełnij formularz.Wypełniam

Fakt ten został również potwierdzony przez badania dr inż. Kazimierza Żarskiego, który w artykule „Aspekty ekonomiczne zastosowania przeponowych wymienników ciepła o wysokiej sprawności w instalacjach klimatyzacyjnych” Instal nr 2/2005 opisuje przebieg wyliczeń wykazujących znaczne oszczędności przy zastosowaniu nagrzewnicy wstępnej (36% przy sprawności 90%) – wykres poniżej

Porównanie Kosztów wytworzenia ciepła

Porównanie Kosztów wytworzenia ciepła [zł] do ogrzania powietrza i wstępnego podgrzania powietrza w przypadku różnej wartości sprawności temperaturowej wymienników w wariancie ze wstępnym podgrzaniem powietrza i z obejściem wymiennika, pr – podgrzewanie wstępne, ob – obejście

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
Drafton
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock