Nowoczesne szczelne budynki a powietrze.

Nowoczesne budownictwo to budownictwo przede wszystkim ciepłe i szczelne, skoncentrowane na doborze takich materiałów budowlanych, które ograniczają straty energetyczne budynku do minimum. Szczelne okna, ciepłe szyby, nowoczesne materiały wznoszeniowe, grube warstwy ocieplenia i doskonale zaizolowane ściany – to wszystko znacznie ogranicza zapotrzebowanie energetyczne budynku, a co za tym idzie koszty.Dom pasywny, ale także niskoenergetyczny potrzebuje minimalne ilości energii do zapewnienia komfortowej temperatury właśnie z powodu użycia supernowoczesnych materiałów, które przewodzą minimalne ilości ciepła. Zdrowe przebywanie ludzi w takich budynkach oznacza przede wszystkim zapewnienie regularnej wymiany powietrza, do której – właśnie z powodu owej szczelności – nie dojdzie samoczynnie. Zapewnia ją system wentylacji mechanicznej.

Sens działania rekuperacji

Aby odzyskać ciepło, które zostaje zużyte na ogrzanie powietrza wewnątrz domu, niezbędny stał się montaż specjalnych urządzeń zwanych centralami wentylacyjnymi z odzyskiem ciepła – inaczej rekuperatorami. Uzyskanie tak niskich parametrów zapotrzebowania energetycznego budynków energooszczędnych i pasywnych na energię cieplną nie byłoby w ogóle możliwe bez systemu rekuperacji, gdyż straty energii cieplnej budynku przez kominy wentylacji grawitacyjnej sięgają nawet 60% (im szczelniejszy budynek, są one wyższe).Już dawno okazało się więc, że jedynym rozwiązaniem dla nowoczesnego, szczelnego domu jest system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła – rekuperacji, która znacznie ogranicza straty energetyczne powstające w wyniku wentylowania zapewniając przy tym dostęp do świeżego powietrza.

Ile powietrza potrzebuje człowiek

Przeciętny człowiek na dobę potrzebuje około 1 kg pożywienia, 3 kg wody i … około 30 kg powietrza! Powietrze, w odróżnieniu od wody i pożywienia, jest najsłabiej przez człowieka percepowane. Być może dlatego, że go nie widać, nie można nadać mu atrakcyjnej formy ani koloru, nie można go wypić, posmakować, najczęściej też nie pachnie. To jednak od niego przede wszystkim zależy dobre samopoczucie i zdrowie człowieka.Zanieczyszczone powietrze może być bardzo niebezpieczne, gdyż zawarte w powietrzu bakterie, wirusy, roztocza, pleśnie, grzyby oraz toksyny przedostają się do organizmu podczas oddychania i mogą być przyczyną powstawania wielu schorzeń w obrębie układu oddechowego, np. bardzo niebezpiecznych alergii. Współczesny mieszkaniec miasta ponad 90% swojego życia przebywa w pomieszczeniach, gdzie powietrze zanieczyszczone jest dodatkowo przez powszechnie stosowane tam materiały: tapety, wykładziny, farby, środki czyszczące.Do tego dochodzi kurz, który jest doskonałym źródłem zakażeń, gdyż mikroorganizmy i wirusy przemieszczają się za pomocą jego cząsteczek. Nie zapominajmy też o podwyższonej wilgotności, która przy braku dostatecznej wentylacji występuje niemal zawsze, co stanowi idealne warunki do rozwoju drobnoustrojów. Stąd już bardzo blisko do alergii, senności, bólu głowy, drażliwości, zmęczenia, przeziębień, chorób, bezsenności i całej listy innych dolegliwości. Powietrze w pomieszczeniach jest 8-10 razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Jedynym ratunkiem na pozbycie się zanieczyszczonego powietrza z domu jest regularne wietrzenie pomieszczeń. Najczęściej jednak tego unikamy, szczególnie zimą, słusznie zresztą obawiając się podwyższonych rachunków za ogrzewanie.zobacz, jak działa rekuperacja 

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
Drafton
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock