Wentylacja w domu pasywnym to konieczność.

Dom pasywny musi mieć rekuperację

Mało tego – zastosowany w domu pasywnym rekuperator posiadać musi certyfikat domu pasywnego, który potwierdza wysoki odzysk ciepła, doskonałą izolację wewnętrzną, odpowiedni spręż i wysoką jakość pracy. Certyfikat taki posiadają rekuperatory AERISnext oferowane w instalacjach Rekuperatory.pl i stosowane w systemach montowanych w domach pasywnych w Polsce.Zastosowanie tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej dyskwalifikuje dom jako pasywny z uwagi na zbyt duże straty ciepła, które uniemożliwiają osiągnięcie wysokich parametrów energooszczędności.Surowe normy dotyczą również samej instalacji w domu pasywnym, która musi być wykonana bardzo starannie, bez jakichkolwiek nieszczelności. Użyte do instalacji kanały mogą być wykonane ze stali (konieczna jest wtedy ich izolacja) lub z nowoczesnych przewodów z tworzywa PE, które można ukryć w przegrodach budowlanych (np. NeoFlex®GOLD).Montaż systemu rekuperacji w domu pasywnymInstalacja systemu rekuperacji w budynku pasywnym musi być wykonana bardzo starannie. Dom pasywny musi być więc wyposażony w system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.Niestety, nie każdy system spełni warunki budownictwa pasywnego: jeśli choć niewielki fragment kanałów powietrznych pozbawiony zostanie izolacji, automatycznie w tym miejscu stworzony zostanie mostek termiczny dyskwalifikujący taki system jako element domu pasywnego.Dyskwalifikuje go również brak wręcz doskonałej szczelności układu, np. w miejscu połączeń kształtek wentylacyjnych czy zastosowanie rekuperatora o zbyt niskiej sprawności. Olbrzymie znaczenie ma jakość wykonania instalacji wentylacyjnej oraz dbałość o doskonałą izolację.Szczególnie ważne jest dokładne zaizolowanie okolic czerpni i wyrzutni ze względu na duże prawdopodobieństwo powstania w tych miejscach mostków termicznych oraz na zadbaniu o ciągłość izolacji (szczególnie przy przejściach przez stropy, czy zabudowę sufitu podwieszanego).Rekuperatory.pl zamontowały już systemy rekuperacji w domach pasywnych w Polsce i mają doświadczenie w certyfikacji usługi przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt, który to instytut potwierdza szczelność i wymagane parametry domu pasywnego nadając mu certyfikację. Zachęcamy do skorzystania z jednego z gotowych projektów domów z rekuperacją, zaprojektowanych przez współpracujące z nami pracownie architektoniczne.

  Porozmawiaj ze specjalistą.

  Rekuperacja
  Realizacje
  Wycena
  Kontakt

  Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

  AERIS
  AERISnext
  Alpha Clear
  Climate Recovery
  NeoFlexPRO
  NeoFlex®GOLD
  NeoFlex®STDTM
  NeoStalTM
  Nubo
  SoundBlock