Rekuperatory.pl
603 446 366

Wentylacja pomieszczeń w nowoczesnych budynkach

Jak wentylować nowoczesne budynki

Wymiana zużytego powietrza na świeże przy jednoczesnym braku strat ciepła zdaje się być dobrym sposobem i jedyną słuszną odpowiedzią na pytania: dlaczego wentylacja pomieszczeń jest ważna oraz jak wentylować energooszczędne, nowoczesne budynki. Od sprawnie działającej wentylacji w pomieszczeniach zależy zdrowie i jakość życia człowieka. Jeżeli jeszcze do tego na wentylacji można zaoszczędzić i raz wytworzone ciepło odzyskać w wymienniku ciepła rekuperatora np. marki AERIS: lepiej być nie może.

Nowe potrzeby szczelnych technologii budowlanych

Od czasu zmian w świadomości i technologii budowy domów ze zwykłych, energochłonnych, na energooszczędne, a nawet pasywne, zużywające mało energii, temat wentylacji pomieszczeń stał się bardzo aktualny. Przede wszystkim dlatego, że budownictwo energooszczędne wymusza stosowanie szczelnych technologii (ściany, dach, okna). Te zaś w sposób jednoznaczny obnażają niedoskonałość wentylacji grawitacyjnej, która nie dość, że działa tylko przy zachowaniu ściśle określonych warunków (i atmosferycznych, i wewnątrz pomieszczeń), to związana jest z dużymi stratami ciepła, których współczesny inwestor stara się za wszelką cenę uniknąć.

 

Straty ciepla na wentylacji

Straty ciepła na wentylacji w bardzo dobrze zaizolowanym budynku sięgać mogą nawet 60%.

 

Wentylacja pomieszczeń w nowoczesnych budynkach

Wentylacja grawitacyjna, która w energochłonnych budynkach z dużymi nieszczelnościami sprawdzała się bardzo dobrze, w nowoczesnych szczelnych pomieszczeniach nie działa lub działa niedostatecznie powodując znaczne ograniczenia w wymianie powietrza, w wyniku których dom zaczyna przypominać termos lub szczelny słoik. W wyniku braku stosowania w oknach nawiewników i również po to, by utrzymać niskie współczynniki zużycia energii przez budynek, do wymiany powietrza nie dochodzi.

Tam zaś, gdzie nie ma dostatecznej wentylacji, wraz z czasem znacząco pogarszają się parametry higieniczne powietrza: wzrasta w nim poziom dwutlenku węgla i wilgoci, a także kurzu, pleśni, wirusów oraz bakterii. Podstawowym źródłem tych zanieczyszczeń jest człowiek, emitujący tzw. zanieczyszczenia antropogeniczne, związane z funkcjami życiowymi, głównie z oddychaniem.

Jeden z niezależnych komitetów naukowych działających w ramach Generalnej Dyrekcji Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej SCHER informuje, że w powietrzu wewnątrz pomieszczeń znajduje się ponad 900 różnych związków! Długa ekspozycja na te zanieczyszczenia znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia wielu objawów alergicznych oraz chorób układu oddechowego człowieka.
Według Komitetu SCHER rocznie można by uniknąć 1,5 – 2 mln zgonów, za które odpowiedzialna jest niedostateczna jakość higieniczna powietrza w pomieszczeniach.

 

Efektywna wentylacja to jedyna słuszna droga do stworzenia zdrowej przestrzeni klimatycznej w pomieszczeniach

I… nie ma innej drogi: należy wymieniać powietrze, również w bardzo szczelnych domach pasywnych, w których dochodzi do konfliktu pomiędzy wietrzeniem a utrzymaniem wysokich parametrów izolacyjności.

Wentylować można na co najmniej kilka sposobów:

  • wentylacja grawitacyjna (brak kontroli nad ilością wywiewanego i nawiewanego powietrza, brak kontroli nad kierunkiem strumienia powietrza, straty energii)
  • wentylacja mechaniczna bez odzysku ciepła (stosowana raczej tylko w dużych obiektach, w domach rzadko lub wcale ze względu na duże straty energetyczne przy stosunkowo wysokiej cenie inwestycyjnej)
  • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja

 

W systemie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła powietrze przez całą dobę, spokojnie i bezgłośnie przepływa pomiędzy punktami nawiewnymi i wywiewnymi, poprzez pomieszczenia transferowe, z sypialni i pokojów dziennych, do łazienek, skąd wyciągane jest na zewnątrz. Całe wywiewane powietrze z pomieszczeń przepływa przez wymiennik ciepła rekuperatora, gdzie następuje przekazanie energii (w zaawansowanych wymiennikach również wilgoci) do powietrza nawiewanego.