Co to jest rekuperator?

W artykule znajdziesz

  1. Co zapewnia rekuperator
  2. Wymiennik rekuperatora jako źródło odzysku ciepła
  3. Jaki proces zachodzi w wymienniku ciepła rekuperatora
  4. Filtry w rekuperatorze
  5. Budowa rekuperatora

Co zapewnia rekuperator

Odpowiednia wentylacja pomieszczeń ma ogromne znaczenie dla zdrowia i samopoczucia. Stały dostęp do świeżego powietrza z niską zawartością dwutlenku węgla jest bardzo istotny i wpływa na samopoczucie i zdrowie. Właściwą jakość higieniczną powietrza w pomieszczeniach potrafi zapewnić właśnie rekuperator – serce systemu wentylacji mechanicznej.

Rekuperator, zwany również centralą wentylacyjną z odzyskiem ciepła, jest urządzeniem zasilanym energią elektryczną, które służy do nawiewania i wyciągania powietrza z pomieszczeń w systemach wentylacyjnych z odzyskiem ciepła (systemach rekuperacji). Podpięty do właściwie wykonanej instalacji wentylacyjnej, zapewnia odzysk ciepła (energii) z powietrza obniżając zapotrzebowanie energetyczne budynku.

 

AERIS next 350 ex kopia

Rekuperator AERISnext 350

 

Wymiennik rekuperatora jako źródło odzysku ciepła

Najważniejszą częścią rekuperatora, od której zależą parametry odzysku ciepła, jest wymiennik ciepła umieszczony w centralnym miejscu rekuperatora. Od jakości jego wykonania, kształtu, ale przede wszystkim od wielkości, zależy poziom odzysku ciepła. Im powierzchnia wymiennika większa, tym oszczędności energetyczne z całego systemu wentylacji większe.

Powierzchnia wymiennika ciepła w rekuperatorze AERISnext wynosi aż 43,7 m2.

 

Wymiennik – w zależności od rodzaju – może być przeciwprądowy, obrotowy lub krzyżowy, przy czym wymienniki przeciwprądowe odzyskują największy procent energii z powietrza wywiewanego.

wymiennik ciepla w rekuperatorze

Wymiennik ciepła to biały wielokąt widoczny w centralnej części rekuperatora.

Jaki proces zachodzi w wymienniku ciepła rekuperatora

W wymienniku powietrze wyciągane z pomieszczeń mija się – nie mieszając się – z powietrzem nawiewanym do pomieszczeń. Pomiędzy strumieniami powietrza dochodzi do wymiany energii, dzięki której następuje odzysk ciepła lub chłodu (w zależności od pory roku).

budowa wymiennika ciepla w rekuperatorze

Budowa przeciwprądowego wymiennika ciepła.

 

Filtry w rekuperatorze

Oprócz wymiennika ciepła w rekuperatorze po obu jego stronach znajdują się filtry: jeden za wentylatorem nawiewnym, drugi za wentylatorem wywiewnym. Zadaniem obu jest filtrowanie powietrza z kurzu i większych zanieczyszczeń, dzięki czemu chroniony jest wymiennik ciepła i kanały, a nawiewane powietrze jest czyste.

 

Budowa rekuperatora

budowa rekuperatora AERIS

1. Wentylator nawiewny i wywiewny.

2. Płyta główna rekuperatora.

3. Płyta przyłączeniowa rekuperatora.

4. Czujnik temperatury T1 i T3 umieszczony przy króćcu czerpni i wywiewu.

5. Czujnik temperatury T2 i T4 umieszczony przy wyrzutni i przy wentylatorze nawiewu.

6. Silnik automatycznego by-passu i nagrzewnicy wstępnej.

7. Przeciwprądowy wymiennik ciepła.

8. Filtry umieszczone po obu stronach wymiennika ciepła.

9. Regulowane króćce montażowe z polistyrenu grafitowego.

10. Nagrzewnica wstępna o niewielkiej mocy i minimalnym zużyciu prądu umieszczona przy króćcu czerpni.

11. Metalowa obudowa rekuperatora i izolująca okładzina wewnętrzna.

 

Czy rekuperator grzeje i chłodzi?