Rekuperatory.pl
603 446 366

Wymiennik ciepła w rekuperatorze

Wymiennik ciepła jest sercem rekuperatora. Od rodzaju i jakości wykonania wymiennika, zależy jego sprawność: im większa sprawność, tym odzysk ciepła z rekuperacji większy. Im odzysk ciepła większy, tym oszczędności z ogrzewania budynku większe.

Wyższa sprawność wymiennika ciepła = większy odzysk energii w systemie rekuperacji

Najwyższą sprawność osiąga wymiennik przeciwprądowy, w którym kanały powietrza ustawione są równolegle do siebie, a strumień powietrza nawiewanego jest przeciwległy do strumienia powietrza wywiewanego.

Wymiennik ciepła w przeciwprądowym rekuperatorze AERISnext: biały czworokąt w centralnej części urządzenia – widoczny po zdjęciu przedniej klapy rekuperatora. Otoczony staranną izolacją z polipropylenu ekspandowanego EPP. 

 

Wielkość wymiennika – ważny parametr

Wielkość wymiennika ciepła to jeden z najważniejszych parametrów, który należy brać pod uwagę przy ocenie efektywności działania rekuperatora. Im większy wymiennik ciepła, tym większa ilość kanalików, przez które przepływa powietrze w wymienniku, co bezpośrednio oznacza większą powierzchnię wymiany ciepła w rekuperatorze, a co za tym idzie, zwiększa parametr odzysku ciepła.

W każdym rekuperatorze AERISnext powierzchnia wymiany ciepła wynosi 43,7 m2. To niedościgniona wielkość wymiennika na rynku rekuperatorów.

Powierzchnia wymiany ciepła w rekuperatorach – porównanie.

 

Cechy wymiennika ciepła w rekuperatorze AERISnext

  1. efektywniejszy odzysk ciepła w nowej generacji wymienniku przeciwprądowym, którego kształt jest wzorowany na szlifie brylantowym
  2. zwiększenie powierzchni odzysku ciepła o dodatkowe 100 mm wysokości wymiennika
  3. niższy opór powietrza (SFP)
  4. zoptymalizowana odległość pomiędzy płytkami wymiennika ciepła
  5. zmienna wysokość kanałów przepływowych
  6. kanały powietrze w wymienniku skierowane zostały w stronę wentylatorów
  7. optymalny przepływ powietrza

 

Typy wymienników

Typ wymiennika ciepła decyduje o typie rekuperatora. Wymiennik obrotowy = centrala obrotowa, wymiennik przeciwprądowy – centrala przeciwprądowa, wymiennik ciepła krzyżowy = centrala krzyżowa. W zależności również od typu, wymiennik ma różne kształty: romba w wymiennikach płytowych (przeciwprądowych lub krzyżowych) lub koła, a właściwie walca, w obrotowych.

 

Budowa wewnętrzna wymiennika oraz rodzaj zastosowanego materiału decydują o różnicach jakościowych pomiędzy tymi samymi typami wymienników.

 

Obrotowy wymiennik ciepla

Obrotowe wymienniki ciepła podczas pracy rekuperatora, obracają się zmieniając styczność z powietrzem nawiewanym i wywiewanym. 

 

Przeciwpradowy wymiennik ciepla

W przeciwprądowym wymienniku ciepła strumienie powietrza przemieszczają się równolegle do siebie – odzysk ciepła w takich wymiennikach jest największy i w warunkach idealnych dochodzi nawet do 95%.

 

W wymienniku ciepła 'spotykają się’ dwa strumienie powietrza: wyciąganego z pomieszczeń i nawiewanego do pomieszczeń. To tutaj odbywa się wymiana energii pomiędzy strumieniami. Choć strumienie nie mieszają się, przekazują sobie energię: przede wszystkim ciepło.

Przeczytaj także:

Co warto wiedzieć przed montażem pompy ciepła?
Działanie wymiennika ciepła w rekuperatorze