By-pass w rekuperatorze.

W artykule znajdziesz

  1. Co to jest bypass
  2. Kiedy bypass się wyłącza

Co to jest bypass

By-pass w rekuperatorze jest specjalnie zaprojektowanym obejściem dla powietrza wywiewanego z pomieszczeń. W czasie, gdy jest otwarty, ciepłe powietrze wyciągane z budynku omija wymiennik i jest bezpośrednio kierowane do wyrzutni. Dzięki ominięciu wymiennika, nie ogrzewa ono niepotrzebnie chłodnego, zewnętrznego powietrza, które nawiewane jest do pomieszczeń.

Bypass w rekuperatorach jest automatyczny, oznacza to, że sam otwiera się i zamyka w zależności od temperatury panującej na zewnątrz. Jeżeli system uzna, że w budynku jest za ciepło, otworzy klapę by-passu, a powietrze wywiewane z pomieszczeń, ominie wymiennik ciepła.

by pass w rekuperatorze

Przy otwartej klapie by-passu (wiosną i latem) powietrze wyciągane z pomieszczeń omija wymiennik rekuperatora.

 

Dzięki funkcji by-passu chłodniejsze powietrze nocne jest nawiewane bezpośrednio do pomieszczeń bez przejścia przez wymiennik.

 

Kiedy bypass się wyłącza

Bypass używany jest głównie latem – w tym okresie chłodniejsze powietrze (lub powietrze z gruntowego wymiennika ciepła) wprowadzane jest bezpośrednio do budynku.

Bypass w rekuperatorach AERISnext jest w pełni automatyczny, jedynym parametrem, jaki należy określić jest tzw. temperatura komfortu, jaką chce się uzyskać w budynku.

 

zamkniety by pass w rekuperatorze

Przy zamkniętej klapie bypassu (zimą) powietrze wyciągane z pomieszczeń przechodzi przez wymiennik ciepła.