Rekuperacja w domu jednorodzinnym

Rekuperacja to energooszczędna wentylacja: zawsze świeże, filtrowane powietrze w pomieszczeniach i sięgające 50% oszczędności na ogrzewaniu budynku zimą.

To szczególnie ważne w nowoczesnych energooszczędnych domach ze szczelnymi oknami, w których wentylacja grawitacyjna najczęściej nie działa prawidłowo. Jak działa wentylacja?

Co to jest rekuperacja

 1. efektywna wymiana powietrza zużytego na świeże bez strat energii
 2. oczyszczanie powietrza nawiewanego z kurzu i pyłu (również smogowego)
 3. zawsze świeże, filtrowane powietrze w pomieszczeniach bez przeciągów i wychładzania

Lata doświadczeń w projektowaniu, współpraca z największymi pracowniami architektonicznymi w kraju, setki obliczeń inżynierskich oraz tysiące wykonanych instalacji pozwoliło Rekuperatorom.pl precyzyjnie wyznaczyć obowiązkowe punkty efektywnego systemu rekuperacji, zarówno na poziomie obliczeń projektowych, jak i wykonawstwa.

Podobnie jak pozostałe szczegóły wykonania instalacji: trasy kanałów, długości puszek rozprężnych, kolejności odejść pod punkty nawiewne i wywiewne oraz ich średnice, długości odejść od trójników, sposoby łączenia kanałów z kształtkami, doszczelnianie kanałów i ich połączeń, mocowanie instalacji, miejsce i sposób montażu rewizji oraz w końcu samo podłączenie instalacji do rekuperatora.

 Co obejmuje usługa montażu rekuperacji Rekuperatory.pl

 • montaż instalacji wentylacyjnej: rozprowadzenie kanałów, ich zaizolowanie i trwałe umocowanie, wykonanie punktów nawiewnych i wywiewnych
 • montaż rekuperatora o zróżnicowanym stopniu odzysku ciepła: do 95% w najwyższych modelach
 • zaawansowane instalacje, np. samoczyszcząco-jonizujące, antyalergiczne, okrągłe, płaskie, stalowe, z tworzywa
 • instalacje dostosowane do synergicznej pracy z systemem pompy ciepła: rekuperacja i pompa ciepła
 • wentylacyjne kanały stalowe okrągłe i płaskie oraz przewody wentylacyjne z tworzywa (polietylenu)
 • doradztwo inżynierskie i techniczne: wsparcie na każdym etapie montażu i po jego zakończeniu
 • profesjonalny projekt wykonany przez inżynierów o wieloletnim doświadczeniu i wysokich kompetencjach będących na co dzień konsultantami największych pracowni architektonicznych w Polsce
 • regulację i uruchomienie systemu oraz rekuperatora, montaż sterownika oraz pomiary techniczne zakończone protokołem powykonawczym

Rekuperatory.pl gwarantują

Sprawdź z jakimi pracowniami architektonicznymi współpracujemy

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
Drafton
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock