Jakość powietrza, którym oddychasz

Bardzo możliwe, że pierwsze co zrobiłeś wchodząc dzisiaj do pracy, to otworzyłeś okno. Temperatura zewnętrzna w czerwcu zachęca do wentylacji pomieszczeń przez przewietrzanie. Warto robić to jak najczęściej, bo od częstotliwości wymiany powietrza zależy jego jakość higieniczna, która w pomieszczeniach wraz z upływem czasu znacząco się pogarsza. Szczególnie wtedy, gdy przebywają w nim ludzie. W niedostatecznie wentylowanych pomieszczeniach stężenie CO2 może być wyższe niż 2500 ppm i być przyczyną bólów głowy, senności, zaburzeń koncentracji, a w dłuższej ekspozycji nawet groźne dla zdrowia.

Podczas spaceru w lesie człowiek oddycha powietrzem o składzie idealnym, pozbawionym zanieczyszczeń, niekorzystnych jonów, kurzu i dwutlenku węgla. Wystarczy 5 minut głębokich wdechów, by odczuć znaczącą poprawę samopoczucia. Stężenie CO2 w lesie wynosi poniżej 400 ppm (parts per milion – 1000 ppmów odpowiada 1 litrowi dwutlenku węgla na m3 powietrza). Czy można zbliżyć się do tej wartości w pomieszczeniu?

Jakosc powietrza w lesie

Podczas spaceru w lesie oddychamy powietrzem o idealnym składzie – czy można osiągnąć zbliżoną jakość w domu?

W pomieszczeniach za wartość akceptowalną uznaje się do 1000 ppm – człowiek czuje się wtedy dobrze, nie odczuwa dyskomfortu ani zmęczenia wynikającego z niedotlenienia. Każda wartość powyżej 1000 ppmów jest niekorzystna.

W nowoczesnym ciepłym i szczelnym budownictwie dochodzi do konfliktu pomiędzy dążeniem do maksymalizacji oszczędności energii (której duża część, bo minimum 30%, a maksymalnie ponad 50% przypada na wentylację grawitacyjną) a niezbędną wentylacją pomieszczeń. W słabo wentylowanym pomieszczeniu, w którym przebywają dwie i więcej osób, wartość dwutlenku węgla przekraczać może nawet 3000 ppmów! Pomiary wykonane w niedostatecznie wentylowanych pomieszczeniach, np. w sypialni w domu z wentylacją grawitacyjną pokazują, że poziom dwutlenku węgla w nocy stale rośnie, by nad ranem zbliżyć się do poziomu 2800 ppmów. Po takiej nocy budzisz się zmęczony, z bólem głowy.

W domu z zamontowaną rekuperacją, czyli wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła, ponieważ powietrze jest stale wymieniane, dwutlenek węgla utrzymuje się na poziomie 600 – 800 ppmów w zależności od intensywności wentylacji i ilości przebywających w nim osób. Do tego oszczędzasz na ogrzewaniu, bo rekuperator powtórnie odzyskuje część raz wytworzonej energii.

 

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
Drafton
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock