Rekuperatory.pl
603 446 366

Rekuperacja a wykorzystanie chłodu

Przy okazji rozważania montażu klimatyzacji warto pamiętać, że typowe układy klimatyzacyjne pracują w zamkniętym cyklu chłodzenia powietrza (za wyjątkiem niektórych, bardzo rzadko montowanych w domach układów kasetonowych).

Klimatyzacja – praca w zamkniętym cyklu

Oznacza to, że przebywając wewnątrz klimatyzowanych pomieszczeń przy zamkniętych oknach – zamykanie okien to podstawowy wymóg efektywnej klimatyzacji! – cały czas oddychamy tym samym powietrzem. Jest ono chłodne i wydaje się być komfortowe, ale tylko pozornie tak jest. Tak naprawdę oddychamy ciągle tym samym powietrzem! Zużytym i bardzo zanieczyszczonym już po kilku godzinach powietrzem o dużej zawartości dwutlenku węgla, wilgoci i alergenów.

Dlatego szczególnie ważne jest, by montując klimatyzację, pomyśleć również o efektywnym wentylowaniu pomieszczeń, czyli wymianie powietrza zużytego na świeże. Taką efektywną wymianą powietrza, przy zachowaniu najwyższej możliwej energooszczędności jest rekuperacja – czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Znaczenie rekuperacji w wentylacji

W domach wentylowanych za pomocą rekuperacji, otwieranie okien nie jest potrzebne do dostarczenia świeżego powietrza. Tam powietrze po ochłodzeniu w klimatyzatorze zostaje z pomieszczenia wyciągnięte przez anemostat wywiewny i trafia z powrotem do rekuperatora, by ponownie zostać wykorzystane do ochłodzenia strumienia powietrza nawiewanego.

W rekuperatorze, w wymienniku ciepła następuje przekazanie chłodu/odzysk chłodu z tego powietrza do cieplejszego powietrza zewnętrznego. Oczywiście odzysk chłodu nie jest spektakularny i nie zastąpi ani gruntowego wymiennika ciepła, ani jednostki chłodniczej ARTIC, ani tym bardziej klimatyzacji, jednak powietrze na nawiewie jest jednak chłodniejsze nawet o kilka stopni.

Pomiaru tego dokonano w lecie w budynku, w którym działał system rekuperacji z jednostką chłodzącą ARTIC. Temperatura powietrza czerpanego z zewnątrz: 26,2 st. Temperatura powietrza wyciąganego z pomieszczeń: 24 stopnie C. Temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń: 10,9 stopni C. Wyrzut: 46,7 stopni.

Temperatura nawiewu wygląda spektakularnie nisko, jednak nie zagwarantuje ona w pomieszczeniach temperatury np. 22 stopnie, co już dałoby się uzyskać klimatyzacją. Do tego dochodzą jeszcze inne czynniki wpływające na nagrzewanie się pomieszczeń latem.

Podsumowując: potrzebujemy rekuperację, by wietrzyć, klimatyzację by chłodzić i system ogrzewania, by ogrzać budynek zimą. W budynku, w którym działa zarówno klimatyzacja, system grzewczy oraz rekuperacja, powietrze jest zarówno wymieniane, jak i ogrzewane oraz chłodzone. I to jest dopiero prawdziwy komfort! Wielka trójka komfortu powietrznego.

Więcej informacji: Rekuperatory.pl – Klimatyzacja