Mity i prawdy o gwc (gruntowym wymienniku ciepła).

Spis treściWybierz interesujący cię temat

  1. Na czym polega działanie gwc

Montaż rekuperacji umożliwia także skorzystanie ze wszystkich zalet, jakie daje gwc – gruntowy wymiennik ciepła, który można zamontować przy rekuperatorze w systemie rekuperacji.

Na czym polega działanie gwc

Podstawową funkcją gruntowego wymiennika ciepła jest wstępne podgrzanie powietrza zimą oraz schłodzenie go latem. Pozwala to na uzyskanie jeszcze wyższych oszczędności wynikających ze zmniejszenia kosztów ogrzewania i na uzyskanie wyższego komfortu klimatycznego. Dzięki wykorzystaniu energii zmagazynowanej w ziemi na głębokości od 1,5 – 2 m (niezależnie od pory roku), powietrze, które wchodzi do wymiennika ciepła w rekuperatorze, może zostać częściowo opracowane: zimą ogrzane, a latem ochłodzone.

Czy warto zdecydować się na montaż gwc?

Rekuperator AERISnext 600 (z lewej) z gruntowym wymiennikiem ciepła (z prawej).

 

Gwc oznacza mniejsze koszty ogrzewania – PRAWDA

Instalując gwc zyskujemy olbrzymi zysk energetyczny (nawet ponad 10oC!) – z pewnością oznacza to znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Poprawne działanie gwc oznacza kłopotliwe ręczne sterowanie – MIT

Gruntowy wymiennik ciepła pracuje automatycznie dzięki czujnikowi temperatury. Centrala pobiera powietrze przez GWC, kiedy w miesiącach zimowych temperatura spada poniżej 7oC, a w miesiącach letnich jest wyższa niż 23oC przy czym uzależnione to jest również od temperatury komfortu ustawionej przez użytkownika. Gdy temperatura nie zawiera się w w/w przedziałach, GWC nie pracuje: jest to czas przeznaczony na regenerację gruntu.

Przewody instalacji wentylacyjnej gwc muszą być zaizolowane – PRAWDA

Korzystanie z przewodów nieizolowanych rozprowadzających powietrze w budynku niemal na pewno spowoduje wstępne ogrzewanie się nadmuchiwanego powietrza od ścianek przewodu wentylacyjnego w okresie letnim. Może w takim wypadku dojść do paradoksalnej sytuacji, gdy powietrze czerpane z zewnątrz o temperaturze na przykład 30oC schłodzone w GWC do temperatury np. 18oC zostanie ponownie ogrzane przez ścianki nieizolowanych przewodów wentylacyjnych do temperatury 28oC lub nawet wyższej w przypadku prowadzenia przewodów na nieizolowanym poddaszu. Zimą przewody nieizolowane zachowają się jak butelka wyjęta z lodówki w chłodny dzień: na ich zimnej powierzchni będzie wykraplać się para wodna spływając wzdłuż ścian lub sufitów i powodując powstanie brzydkich zacieków, a w ekstremalnych przypadkach nawet zagrzybienie ścian.

Rekuperator współpracujący z gwc powinien być wyposażony w bypass – PRAWDA

Umożliwi to korzystanie z rekuperatora z pominięciem wymiennika ciepła, co zapewnia efektywne działanie GWC latem, gdy nawiewane powietrze jest chłodniejsze od powietrza wywiewanego. Zapobiega to sytuacji ogrzania się powietrza nawiewanego do budynku od powietrza usuwanego z pomieszczeń.

Każdy rekuperator AERISnext posiada bypass.

 

Gwc z powodzeniem zastąpi nam klimatyzację – MIT

GWC nie jest urządzeniem klimatyzacyjnym i nie posiada możliwości utrzymywania ustalonej temperatury. W dobrze przygotowanych budynkach, w których nastąpiło skuteczne odcięcie dopływu promieni słonecznych, GWC może zapewnić utrzymanie stosunkowo stałej, przyjemnej temperatury w okresie upałów, pod warunkiem, że nie dopuścimy do wcześniejszego przegrzania wnętrza budynku poprzez np. notorycznie otwierane okna czy drzwi. Dobrze działający system wentylacyjny wyposażony w GWC zapewni nawiew świeżego powietrza o temperaturze w granicach 21-25oC przy upałach na zewnątrz rzędu 28-32oC.

Uwaga: przy minimalnym przepływie powietrza schłodzenie odczuwalne będzie jedynie w pobliżu anemostatu. Nawiewane powietrze szybko miesza się z powietrzem wewnątrz pomieszczenia, więc z anemostatu nigdy nie popłynie silny strumień chłodu, jak ma to miejsce w przypadku klimatyzatora, który niejednokrotnie nawiewa silny strumień powietrza o temperaturze zaledwie kilkunastu stopni. Aby uzyskać skuteczniejsze chłodzenie poprzez GWC należy zwiększyć ilość powietrza nawiewanego do budynku, czyli ustawić pracę rekuperatora na średni lub maksymalny tryb pracy.

Na efektywność gwc ma wpływ konstrukcja budynku – PRAWDA

W budynkach silnie przeszklonych, gdzie duża ilość energii słonecznej kumuluje się wewnątrz, rozwiązanie to będzie na pewno zbyt słabe, by zapewnić schłodzenie domu. Skuteczny, dobrze odczuwalny efekt uzyskamy w domu pasywnym lub dobrze wykonanym domu energooszczędnym. W budynku takim ilość energii potrzebna do ogrzania jest niewielka, ale zazwyczaj również ze względu na doskonałą izolację dużo łatwiejsze będzie schłodzenie go. Jednak uwaga: dom pasywny projektowany jest w sposób umożliwiający maksymalną kumulację energii wewnątrz budynku, więc często w skrajnych warunkach letnich może być narażony na silne przegrzewanie, szczególnie w sytuacji, gdy jego okna nie będą miały możliwości odcięcia dopływu energii słonecznej do budynku. Najgorszy efekt działania GWC uzyskamy w budynku o kiepskiej izolacji lub wszędzie tam, gdzie będą duże przeszklenia silnie narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub w budynku posiadającym dużą ilość nieszczelności (kominy wentylacyjne, rozszczelnienia okien lub nawiewniki podokienne, mostki termiczne w okolicach okien i drzwi, słaba izolacja dachu itp).

Głębokość umieszczenia instalacji gwc w gruncie oraz jego rodzaj nie mają wpływu na skuteczną pracę gwc – MIT

Jeśli GWC umieszczony będzie za płytko, czyli powyżej tzw. strefy przemarzania gruntu, na jego pracę wpływ będą miały zimowe mrozy oraz letnie upały: zimą wymiennik będzie zamarzać i tracić sprawność, latem skuteczność wymiennika spadnie ze względu na ogrzewanie się gruntu wokół niego. Oczywiście przesadzanie z głębokością wkopywania GGWC poza zwiększeniem kosztów wykonania wykopu nie na wiele się zda – zarówno 2 czy 4 metry pod ziemią panują praktycznie identyczne warunki temperaturowe. Warto w tym temacie zasięgnąć opinii fachowca z odpowiednim doświadczeniem. Wymiennik umieszczony w gruncie gliniastym i wilgotnym będzie zawsze miał nieco większą sprawność niż wymiennik umieszczony w gruncie piaszczystym. Rodzaj gruntu bezwzględnie powinien zostać wzięty pod uwagę przy projektowaniu gwc oraz współpracującej z nim instalacji wentylacyjnej.

 

Montaż zewnetrznej instalacji gwc

Przygotowanie pod montaż zewnętrznej instalacji gwc

Czym jest instalacja wentylacyjna