Montaże rekuperacji

Instalacja zewnętrzna GWC

Instalacja zewnętrzna Gruntowego Wymiennika Ciepła zakopana jest w gruncie na głębokości 1,5 – 2 m. Dzięki zgromadzonej tam energii, krążący w instalacji glikol przekazuje ciepło lub chłód do systemu rekuperacji.

Poniższe zdjęcia pokazują prace ziemne przy układaniu zewnętrznej instalacji GWC.