Montaże rekuperacji - GWC

Instalacja zewnętrzna GWC

Instalacja zewnętrzna Gruntowego Wymiennika Ciepła zakopana jest w gruncie na głębokości 1,5 – 2 m. Dzięki zgromadzonej tam energii, krążący w instalacji glikol przekazuje ciepło lub chłód do systemu rekuperacji. Odpowiednio rozmieszczone anemostaty nawiewne i wywiewne dostarczają świeże powietrze do pomieszczeń.Poniższe zdjęcia pokazują prace ziemne przy układaniu zewnętrznej instalacji GWC.

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
Drafton
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock