Odzysk ciepła z wentylacji.

W artykule znajdziesz

  1. Zasadność odzysku ciepła
  2. Jak zapobiec pogorszeniu jakości powietrza

Świat zawrotnie pędzi w kierunku pozyskiwania dodatkowych źródeł energii: zarówno pierwotnej generowanej z ziemi (pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła), wiatru (elektrownie wiatrowe), słońca (panele słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne) i wody (elektrownie wodne). Szukamy również sposobów odzysku energii raz wytworzonej, by znacznie ograniczać zużycie i co za tym idzie, koszty.

Wentylacja z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja, ma w tym swój ogromny udział, gdyż ponad połowę konsumpcji energetycznej budynku stanowi jego ogrzewanie.

Po co tak naprawdę wymyślono odzysk ciepła z wentylacji?

Zasadność odzysku ciepła

Odzysk ciepła z wentylacji, czyli wentylacja z odzyskiem ciepła (rekuperacja) doskonale wpisuje się w trend ograniczenia zużycia energetycznego budynków. Stworzono ją, by znacznie ograniczyć zapotrzebowanie energetyczne budynków wykorzystując po raz wtóry ciepłe, ogrzane przez system grzewczy budynku powietrze.

Odzysk ciepła z powietrza wewnętrznego ma tym większy sens, że współczesne technologie budowlane to technologie szczelne. Począwszy od fundamentów, poprzez okna, ściany, aż po dach wszystkie one gwarantują zatrzymanie powietrza w budynku.

Jednak wraz z upływem czasu, dodatkowo jeszcze przy współudziale człowieka, powietrze wewnętrzne ulega stopniowemu pogorszeniu, tj. w miarę przebywania w pomieszczeniu ludzi, wzrasta w nim zawartość substancji szkodliwych, przede wszystkim dwutlenku węgla i wilgoci. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem jest bardzo niekorzystne powodując złe samopoczucie i choroby.

 

poziom zanieczyszczenia powietrza wentylacyjnego

W szczelnym domu bez wentylacji dramatycznie pogarsza się jakość powietrza wewnętrznego (czerwona linia).

 

Jak zapobiec pogorszeniu jakości powietrza

Aby zapobiec pogorszeniu jakości powietrza wewnętrznego, należy go stale wymieniać na świeże. Jak to zrobić bez strat energetycznych? Z pomocą przychodzi właśnie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, która odzyskuje energię z powietrza zużytego i oddaje ją do świeżego powietrza zewnętrznego nawiewając je do pomieszczeń. Rolę odzyskiwacza energii pełni w nim urządzenie zwane rekuperatorem.

Problem wentylacji (oszczędności + świeże powietrze) jest więc rozwiązany: do budynku zostaje dostarczone nowe powietrze o niskiej zawartości dwutlenku węgla, które zostało już wstępnie ogrzane energią odzyskaną z zużytego powietrza wyciąganego z pomieszczeń.

W ten sposób udaje się odzyskać nawet do 50% energii obniżając rachunki za ogrzewanie budynku nie zamykając szczelnie domu w termosie nowoczesnych technologii.

nowoczesny dom bez wentylacji

Nowoczesny dom bez wentylacji jest jak zamknięty w szczelnym słoiku ogórek.