Świat zawrotnie pędzi w kierunku pozyskiwania dodatkowych źródeł energii: zarówno pierwotnej generowanej z ziemi (pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła), wiatru (elektrownie wiatrowe), słońca (panele słoneczne, ogniwa fotowoltaniczne) i wody (elektrownie wodne). Szukamy również sposobów odzysku energii raz wytworzonej, by znacznie ograniczać zużycie i co za tym idzie, koszty.

Wentylacja z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja, ma w tym swój ogromny udział, gdyż ponad połowę konsumpcji energetycznej budynku stanowi jego ogrzewanie.

Po co tak naprawdę wymyślono odzysk ciepła z wentylacji?

Zasadność działania rekuperacji

Odzysk ciepła z wentylacji, czyli wentylacja z odzyskiem ciepła (rekuperacja) doskonale wpisuje się w trend ograniczenia zużycia energetycznego budynków. Stworzono ją, by znacznie ograniczyć zapotrzebowanie energetyczne budynków wykorzystując po raz wtóry ciepłe, ogrzane przez system grzewczy budynku powietrze.

Odzysk ciepła z powietrza wewnętrznego ma tym większy sens, że współczesne technologie budowlane to technologie szczelne. Począwszy od fundamentów, poprzez okna, ściany, aż po dach wszystkie one gwarantują zatrzymanie powietrza w budynku.

Jednak wraz z upływem czasu, dodatkowo jeszcze przy współudziale człowieka, powietrze wewnętrzne ulega stopniowemu pogorszeniu, tj. w miarę przebywania w pomieszczeniu ludzi, wzrasta w nim zawartość substancji szkodliwych, przede wszystkim dwutlenku węgla i wilgoci. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem jest bardzo niekorzystne powodując złe samopoczucie i choroby. 

 

poziom zanieczyszczenia powietrza wentylacyjnego

W szczelnym domu bez wentylacji dramatycznie pogarsza się jakość powietrza wewnętrznego (czerwona linia).

 

Aby zapobiec pogorszeniu jakości powietrza wewnętrznego, należy go stale wymieniać na świeże. Jak to zrobić bez strat energetycznych? Z pomoca przychodzi właśnie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, która odzyskuje energię z powietrza zużytego i oddaje ją do świeżego powietrza zewnętrznego nawiewając je do pomieszczeń. Rolę odzyskiwacza energii pełni w nim urządzenie zwane rekuperatorem.

Problem wentylacji (oszczędności + świeże powietrze) jest więc rozwiązany: do budynku zostaje dostarczone nowe powietrze o niskiej zawartości dwutenku węgla, które zostało już wstępnie ogrzane energią odzyskaną z zużytego powietrza wyciąganego z pomieszczeń.

W ten sposób udaje się odzyskać nawet do 50% energii obniżając rachunki za ogrzewanie budynku nie zamykając szczelnie domu w termosie nowoczesnych technologii.

 nowoczesny dom bez wentylacji

Nowoczesny dom bez wentylacji jest jak zamknięty w szczelnym słoiku ogórek.

 

Chcę poznać dodatkowe korzyści z rekuperacji