Maj 2022. Dlaczego włącza się bypass w rekuperatorze i co to jest.

Dlaczego włącza się bypass w rekuperatorze i co to jest?

Bypassy znane są przede wszystkim ze świata medycyny. To specjalne obejście, dzięki któremu krew omija miejsce zwężenia tętnicy wieńcowej i pozwala układowi naczyniowemu na normalną, zdrową pracę.W systemie rekuperacji aktywny bypass sprawia, że powietrze również omija, ale… wymiennik ciepła.Ta ikonka na sterowniku rekuperatora pokazuje, że włączył się bypass, czyli powietrze nawiewane do pomieszczeń omija wymiennik ciepła.

Po co włącza się bypass?

Bypass załącza się, kiedy na zewnątrz panuje idealna temperatura: komfortowe 21 – 22 stopnie. Powietrze nawiewane do pomieszczeń  kierowane jest wtedy strumieniem, które omija wymiennik ciepła.Dzięki modulowanemu bypassowi, który w rekuperatorach AERISnext jest pełny (kieruje 100% powietrza) oraz w pełni automatyczny (zmiana ta dzieje się bez ingerencji użytkownika, a centrala sama analizuje parametry temperaturowe i podejmuje decyzję o załączeniu bypassu), w okresie letnim chłodniejsze powietrze nocne jest nawiewane bezpośrednio do pomieszczeń bez przejścia przez wymiennik.By-pass zapewnia także wywiew ciepłego powietrza z budynku bezpośrednio na zewnątrz omijając wymiennik. By-pass używany jest głównie latem – w tym okresie chłodniejsze powietrze wprowadzane jest bezpośrednio do budynku.

Kiedy włącza się bypass?

Bypass w rekuperatorze aktywny jest głównie latem – w tym okresie chłodniejsze powietrze (lub powietrze z gruntowego wymiennika ciepła) wprowadzane jest bezpośrednio do budynku. Pozwala to szybciej i sprawniej osiągnąć komfortowy poziom temperatury w pomieszczeniach.Jedyne, co musi zrobić użytkownik, to ustawić temperaturę komfortu na sterowniku rekuperatora. Reszta dzieje się sama.
W rekuperatorach AERISnext, bypass jest aktywny, gdy są spełnione wszystkie poniższe warunki łącznie:
 1. Rekuperator ustawiony jest w trybie letnim.
 2. Temperatura powietrza czerpanego >13oC (nie występuje ryzyko gromadzenia się kondensatu w kanałach)
 3. Temperatura powietrza czerpanego jest niższa niż powietrza wywiewanego (na zewnątrz chłodniej niż wewnątrz)
 4. Temperatura powietrza wywiewanego jest wyższa niż ustawiona temperatura komfortu (temperatura wewnątrz powyżej komfortowej)
Możesz przejrzeć także artykuł: Rekuperacja - najważniejsze zagadnienia

  Rekuperatory.pl

  Chcesz dowiedzieć się więcej o rekuperacji?

  Poznaj sposób na oszczędności w Twoim domu! Zostaw numer, oddzwonimy.

  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach innych niż konsultacja z naszym doradcą

  Rekuperatory.pl
  Masz pytanie o rekuperację? Napisz, doradzę!
  Michał nawrot

  Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

  AERIS
  AERISnext
  Alpha Clear
  Climate Recovery
  NeoFlexPRO
  NeoFlex®GOLD
  NeoFlex®STDTM
  NeoStalTM
  Nubo
  SoundBlock