Rekuperacja
Realizacje
Wycena
Kontakt

Rekuperacja a pył smogowy PM10.

Rekuperacja także filtruje nawiewane powietrze Oznacza to, że zanim świeże, zaciągnięte z zewnątrz powietrze trafi do pomieszczeń, w całości przechodzi przez filtr w rekuperatorze i tam się oczyszcza. To jedna z podstawowych – oprócz odzysku ciepła – korzyści z rekuperacji.

Wyposażenie fabryczne rekuperatora a jego dodatkowe możliwości

Fabrycznie rekuperator wyposażony jest w filtr klasy G4, który zatrzymuje od 50 – 90% większych zanieczyszczeń. Jednak, aby nawiewane powietrze oczyścić z zanieczyszczeń smogowych, a więc pyłu PM10, rekuperator wyposażyć należy w czerwony filtr F7 o podwyższonej klasie filtracji. Zainstalować go trzeba na wyjściu świeżego powietrza z rekuperatora (dla wersji prawych urządzenia, po stronie lewej, dla wersji lewych urządzenia po stronie prawej).     Filtry g4 f7 Czerwony filtr F7 zatrzymuje aż 90-95% pyłu PM10 – głównego składnika smogu. 80-85% pyłu PM2.5 oraz 70-75% najdrobniejszego pyłu PM1.   Pył PM10, którego jest najwięcej w smogu, jest bardzo niebezpieczny. Zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych oraz substancji toksycznych, metali ciężkich, furanów i dioksyn. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może być szczególnie dotkliwe dla alergików oraz osób chorujących na astmę. Pył może także przenikać do krwioobiegu i pogarszać przebieg chorób serca, a nawet zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Ostatnie badania mówią również o negatywnym wpływie wdychanego pyłu na rozwijający się płód. W Polsce dopuszczalne wartości pyłu PM10 w powietrzu kilkadziesiąt razy w roku przekraczają poziom 200 µg/m3 na dobę.  Poziomy dla pyłów drobnych PM10 (dobowe):
  • poziom dopuszczalny: 50 µg/m3 (jakość powietrza nie jest dobra, ale bez ciężkich skutków dla zdrowia)
  • poziom informowania społecznego: 200 µg/m3 (norma przekroczona 4-krotnie: zaleca się ograniczenie przebywania na świeżym powietrzu)
  • poziom alarmowy: 300 µg/m3 (norma przekroczona 6-krotnie, alergicy, osoby z chorobami układu krwionośnego, osoby starsze powinny zostać w domu)
  Poziomy alarmowe zdarzają się w Polsce rzadko, natomiast poziomy informowania są przekraczane kilkadziesiąt razy w roku, o czym słychać w mediach.   Możliwość filtrowania powietrza dostarczanego do domu warto wziąć pod uwagę rozważając montaż rekuperacji we własnym domu.   Filtry F7 możesz zamówić na naszej stronie: www.kupfiltry.pl    

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty