Autoryzowane Ekipy Wykonawcze zainstalowały już ponad 4000 instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w domach jednorodzinnych, szeregowych, wielorodzinnych oraz w zabudowie bliźniaczej.

Firma bierze pełną odpowiedzialność za każdy wykonany projekt rekuperacji i za każdy zamontowany system. Jesteśmy pewni, że to, co robimy, robimy dobrze i śmiało możemy powiedzieć, że znamy się na tym najlepiej w Polsce. Wiedzę czerpiemy przede wszystkim z doświadczenia. Mamy też dobre wzorce pochodzące spoza granic Polski – z Holandii, gdzie rekuperacja jest standardem – montuje się ją w większości budowanych domów.

Wiele sygnałów z rynku świadczy o tym, że na przestrzeni działalności firmy dokonaliśmy znaczącej zmiany w technologii wykonywania instalacji wentylacyjnych w Polsce, z czego jesteśmy wyjątkowo dumni.

Od początku staramy się zachować bardzo wysokie standardy na każdym etapie pracy: począwszy od pierwszego kontaktu z klientem, poprzez dzień, w którym uruchamiamy centralę w jego domu, a skończywszy na corocznym kontakcie przypominającym o konieczności dokonania przeglądu rekuperatora.

Proces budowy domu jest niejednokrotnie bardzo długotrwały, dlatego naszych klientów znamy czasami bardzo długo. Od początku jedną budową opiekuje się jeden i ten sam inżynier, co pozwala naszym klientom czuć się pewnie.

Każda  instalacja Rekuperatory.pl:

  • posiada pełny projekt budowlany sporządzony o stosowne obliczenia w oparciu o obowiązujące przepisy i normy
  • jest zgodna z Wytycznymi Stowarzyszenia Polska Wentylacja
  • posiada 10-letnią gwarancję na bezawaryjne funkcjonowanie
  • jest wyregulowana zgodnie z zaprojektowanymi ilościami powietrza za pomocą specjalistycznych urządzeń (anemometrów) i posiada protokół tejże regulacji
  • wykonana jest z kanałów stalowych lub nowoczesnych przewodów PE
  • jest szczelna
  • nawiewy i wywiewy w pomieszczeniach zostały zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić skuteczną wentylację pomieszczeń
  • przepływ powietrza odbywa się przez całą strefę wentylowaną

W momencie, gdy klient zgłosi się do nas na etapie projektu budowlanego, rezygnujemy z wykonania niepotrzebnych przy wentylacji mechanicznej elementów wentylacji grawitacyjnej oraz sugerujemy dodatkowe rozwiązania, które pozwalają zaoszczędzić na kosztach budowy domu. Tym samym zamontowanie systemu rekuperacji kosztuje mniej.