Ochrona przed smogiem: rekuperacja!

Informacje o tym, jak rekuperacja chroni przed smogiem

System rekuperacji umożliwia dbałość o czyste powietrze w domu na trzech poziomach: podstawowym, dokładnym oraz zaawansowanym.Dwa pierwsze realizowane są za pomocą filtrów w rekuperatorze.Rekuperator fabrycznie posiada dwa filtry G4 o podstawowej klasie filtracji: jeden przy wentylatorze nawiewnym, drugi przy wywiewnym. O ile ten na wywiewie chroni głównie wymiennik ciepła przed zabrudzeniem, o tyle nawiewny zatrzymuje znaczną ilość zanieczyszczeń ze strumienia powietrza nawiewanego do budynku.Dzięki temu powietrze jest oczyszczone z dużych zanieczyszczeń, z kurzu i pyłu – głównego składnika smogu (oprócz zanieczyszczeń chemicznych).Tak wygląda filtr wyciągnięty z rekuperatora po 4 miesiącach jego użytkowania.Full mega wypasFiltr nawiewny z tkaniny filtracyjnej wyciągnięty z rekuperatora AERIS po 4 miesiącach użytkowania. Brudny filtr z rekupeatoraTak zanieczyszczony filtr bezwzględnie trzeba wymienić na nowy. Jednak o nawiewane powietrze można zadbać jeszcze mocniej montując na nawiewie filtr F7 o podwyższonej klasie filtracji. Filtr taki można kupić w sklepie www.kupfiltry.pl 

Kiedy smog jest najbardziej niebezpieczny

Oczywiście zimą, gdy poziom cząsteczek pyłu z ogrzewania domów znacząco przybiera na sile. Często specjaliści zalecają wtedy unikanie wychodzenia na dwór, unikanie wietrzenia pomieszczeń. Nawet w przedszkolach i szkołach często wiszą karteczki: Uwaga! Dziś poziom zanieczyszczenia powietrza przekracza dopuszczalne normy! W domu z rekuperacją sytuacja wygląda nieco inaczej, gdyż filtry w rekuperatorze zatrzymują większość zanieczyszczeń z powietrza nawiewanego chroniąc drogi oddechowe i cały organizm przed zgubnym wpływem smogu.Wielkość smogu jest określana przez pył PM10, co oznacza, że wielkość pyłu nie przekracza 10µm. Filtry do rekuperatora występują w dwóch klasach filtracji:
  • klasa EU4 (F4), która zatrzymuje 50 – 85% pyłu o wielkości 3-10µm
  • klasa EU7 (F7), która zatrzymuje powyżej 90% pyłu o wielkości 1-10µm oraz poniżej 75% pyłu o rozmiarach 0,3-1µm
Fabrycznie dołączane do rekuperatora filtry klasy G4 zatrzymują większość zanieczyszczeń (patrz wyżej). Jeżeli jednak mieszkacie w rejonie szczególnie narażonym na zanieczyszczenia ze smogu, w okresie jego występowania, na nawiewie, powinno się stosować filtry o wyższej klasie filtracji (F7).

Zaawansowana możliwość oczyszczania powietrza

Trzecią możliwością wpływania na czystość powietrza w domu jest montaż zaawansowanego systemu antysmogowego z elektrofiltrem ALPHAclear, który oczyszcza powietrze na bardzo dokładnym poziomie. Więcej informacji o ALPHAclear znajdziesz tutaj.

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
Drafton
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock