Rekuperacja chroni przed smogiem!

Spis treściWybierz interesujący cię temat

  1. Informacje o tym, jak rekuperacja chroni przed smogiem
  2. Kiedy smog jest najbardziej niebezpieczny
  3. Zaawansowana możliwość oczyszczania powietrza

Informacje o tym, jak rekuperacja chroni przed smogiem

System rekuperacji umożliwia dbałość o czyste powietrze w domu na trzech poziomach: podstawowym, dokładnym oraz zaawansowanym.

Dwa pierwsze realizowane są za pomocą filtrów w rekuperatorze.

Rekuperator fabrycznie posiada dwa filtry G4 o podstawowej klasie filtracji: jeden przy wentylatorze nawiewnym, drugi przy wywiewnym. O ile ten na wywiewie chroni głównie wymiennik ciepła przed zabrudzeniem, o tyle nawiewny zatrzymuje znaczną ilość zanieczyszczeń ze strumienia powietrza nawiewanego do budynku.

Dzięki temu powietrze jest oczyszczone z dużych zanieczyszczeń, z kurzu i pyłu – głównego składnika smogu (oprócz zanieczyszczeń chemicznych).

Tak wygląda filtr wyciągnięty z rekuperatora po 4 miesiącach jego użytkowania.

Full mega wypas

Filtr nawiewny z tkaniny filtracyjnej wyciągnięty z rekuperatora AERIS po 4 miesiącach użytkowania.

 

Brudny filtr z rekupeatora

Tak zanieczyszczony filtr bezwzględnie trzeba wymienić na nowy.

 

Jednak o nawiewane powietrze można zadbać jeszcze mocniej montując na nawiewie filtr F7 o podwyższonej klasie filtracji. Filtr taki można kupić w sklepie www.kupfiltry.pl

 

Kiedy smog jest najbardziej niebezpieczny

Oczywiście zimą, gdy poziom cząsteczek pyłu z ogrzewania domów znacząco przybiera na sile. Często specjaliści zalecają wtedy unikanie wychodzenia na dwór, unikanie wietrzenia pomieszczeń. Nawet w przedszkolach i szkołach często wiszą karteczki: Uwaga! Dziś poziom zanieczyszczenia powietrza przekracza dopuszczalne normy! 

W domu z rekuperacją sytuacja wygląda nieco inaczej, gdyż filtry w rekuperatorze zatrzymują większość zanieczyszczeń z powietrza nawiewanego chroniąc drogi oddechowe i cały organizm przed zgubnym wpływem smogu.

Wielkość smogu jest określana przez pył PM10, co oznacza, że wielkość pyłu nie przekracza 10µm. Filtry do rekuperatora występują w dwóch klasach filtracji:

  • klasa EU4 (F4), która zatrzymuje 50 – 85% pyłu o wielkości 3-10µm
  • klasa EU7 (F7), która zatrzymuje powyżej 90% pyłu o wielkości 1-10µm oraz poniżej 75% pyłu o rozmiarach 0,3-1µm

Fabrycznie dołączane do rekuperatora filtry klasy G4 zatrzymują większość zanieczyszczeń (patrz wyżej). Jeżeli jednak mieszkacie w rejonie szczególnie narażonym na zanieczyszczenia ze smogu, w okresie jego występowania, na nawiewie, powinno się stosować filtry o wyższej klasie filtracji (F7).

Zaawansowana możliwość oczyszczania powietrza

Trzecią możliwością wpływania na czystość powietrza w domu jest montaż zaawansowanego systemu antysmogowego z elektrofiltrem ALPHAclear, który oczyszcza powietrze na bardzo dokładnym poziomie. Więcej informacji o ALPHAclear znajdziesz tutaj.