Rekuperatory.pl
603 446 366

Jakie korzyści zapewnia rekuperacja.

Rekuperacja zapewnia odzysk ciepła z powietrza, które przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej bezpowrotnie by uciekło. Dodatkowo wymienia zużyte powietrze na świeże znacznie poprawiając jego jakość w pomieszczeniach i ograniczając ekspozycję przebywających w nich ludzi na dwutlenek węgla, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia bytowe takie jak kurz, roztocza, bakterie i wirusy.

Efekt działania rekuperacji

Efektem działania systemu rekuperacji w domu jest to, że przez całą dobę we wszystkich pomieszczeniach obecne jest świeże powietrze o niskiej zawartości dwutlenku węgla i wilgoci oraz zanieczyszczeń o składzie bardzo zbliżonym do składu powietrza zewnętrznego. Mimo zamkniętych okien, bez względu na porę dnia i roku oraz pomimo obecności ludzi, którzy są największymi producentami dwutlenku węgla i wilgoci.Przebywając w rekuperowanych pomieszczeniach  ten komfort rzeczywiście da się odczuć, odczuwa go także kieszeń, gdyż rekuperacja znacznie redukuje koszty ogrzewania budynku.  

Technologie budowlane a rekuperacja

Nowoczesne budownictwo to budownictwo przede wszystkim szczelne i ciepłe, skoncentrowane na doborze takich materiałów budowlanych, które ograniczają straty energetyczne budynku do minimum.Szczelne okna, ciepłe szyby, nowoczesne materiały wznoszeniowe, grube warstwy ocieplenia i doskonale zaizolowane ściany – to wszystko znacznie ogranicza zapotrzebowanie energetyczne budynku.Domy pasywne, ale także niskoenergetyczne potrzebują minimalne ilości energii do zapewnienia komfortowej temperatury – ich prawidłowe funkcjonowanie bez systemu rekuperacji nie byłoby możliwe, gdyż straty energii cieplnej budynku przez kominy wentylacji grawitacyjnej sięgają minimum 30%, a czasami nawet 60% w zależności od stopnia szczelności budynku. Rekuperacja wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnego, szczelnego i energooszczędnego domu. Rozwiązaniem, które znacznie ogranicza zapotrzebowanie energetyczne budynku zapewniając przy tym stałą wentylację pomieszczeńUcieczka ciepla a rekuperacja

 Straty ciepła na wentylacji w budynku o dobrej izolacyjności mogą sięgać nawet 60%. Rekuperacja straty te znacznie ogranicza.

 

Dodatkowe możliwości rekuperacji

System rekuperacji stwarza również możliwość wykorzystania darmowej energii zgromadzonej w ziemi. Do rekuperatora bowiem można podłączyć gruntowy wymiennik ciepła (gwc), który wstępnie ochłodzi (latem) lub ogrzeje (zimą) powietrze czerpane z zewnątrz zanim trafi ono do rekuperatora.
Czy warto mieć klimatyzację?