Białystok: rekuperacja

Jeśli poszukujesz firmy instalującej energooszczędne systemy wentylacji mechanicznej - rekuperacji - na terenie Białegostoku i województwa podlaskiego, bardzo dobrze, że tu jesteś!

Robert SokołowskiDoradca techniczno-handlowy Rekuperatory.pl

Systemy rekuperacji wykonujemy z zastosowaniem rekuperatorów najnowszej generacji AERISnext, które są niezwykle ciche, zużywają niewiele prądu, posiadają największy wymiennik ciepła oraz zaawansowaną automatykę.

Instalacje systemu rekuperacji wykonane są z izolowanych wełną mineralną stalowych tradycyjnych kanałów wentylacyjnych o dużych średnicach, z kanałów stalowych płaskich NeoStal lub z nowoczesnych przewodów wentylacyjnych polietylenowych o najwyższej klasie szczelności D marki R-vent Flex System.

Dostępne są również polietylenowe przewody wentylacyjne NeoFlex ze stalowymi rozdzielaczami i skrzynkami rozprężnymi.

W naszej firmie do dyspozycji inwestora są doradcy techniczno-handlowi i inżynierowie Rekuperatory.pl z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu systemów rekuperacji. Każdą realizację systemu rekuperacji poprzedza spotkanie, podczas którego analizujemy projekt budynku, wybieramy pomieszczenie, w którym zainstalowany zostanie rekuperator, wytyczamy wstępną trasę prowadzenia kanałów wentylacyjnych.

Przeczytaj i sprawdź, czym jest rekuperacja i energooszczędna wentylacja (korzyści, mity i fakty, koszty, oszczędności, na co zwrócić szczególną uwagę)

Regionalny doradca rekuperacji jest do Twojej dyspozycji w Białymstoku i okolicach

Białystok, Suwałki, Łomża, Zambrów i okolice

Montaż rekuperacji na terenie województwa podlaskiego

Kiedy planować montaż systemu rekuperacji?

Najlepiej, gdy dom jest w fazie projektu. Oczywiście, późniejszy etap jest też możliwy, by rozpocząć montaż sytemu rekuperacji. Wtedy jednak może być już za późno na rezygnację z budowy części kominów do grawitacji lub gruntowy wymiennik ciepła, którego montaż poprzedza wyjście przewodami przez fundament budynku.

Każda inwestycja rekuperacji w Białymstoku i okolicach nadzorowana jest podczas całego cyklu montażowego: od wykonania projektu, poprzez realizację etapu montażu kanałów wentylacyjnych, gruntowego wymiennika ciepła, aż do etapu ostatniego: uruchomienia rekuperatora wraz z jego regulacją zakończoną sporządzeniem protokołu technicznego.

Uruchomienie systemu poprzedza staranna analiza pierwotnego projektu rekuperacji – wszystko po to, by system rekuperacji spełniał zakładane założenia projektowe, a wydatki powietrza w każdym pomieszczeniu, na każdym z biegów rekuperatora, zgodne były z pierwotnymi obliczeniami. Zapewnia to zakładane zyski energetyczne (odzysk ciepła) oraz komfort w rekuperowanych pomieszczeniach.