Rekuperatory.pl
603 446 366

Montaż rekuperacji - prace pomiarowe

Prace pomiarowe po zakończeniu instalacji

Co to jest wentylacja mechaniczna? Jak zadbać o poprawne funkcjonowanie rekuperacji? Wiele zależy od samego montażu rekuperacji. Uruchomienie każdego systemu rekuperacji wymaga przeprowadzenia prac pomiarowych. Wykonywane są one na każdym punkcie nawiewnym i wywiewnym systemu, na których specjalnych urządzeniem pomiarowym: anemometrem, sprawdza się wydatki powietrza. Muszą być one zgodne z zaprojektowanymi wielkościami przepływów. Zgodnie z zapotrzebowaniem wydatki te koryguje się za pomocą pierścienia anemostatu.