Montaże rekuperacji

Prace pomiarowe po zakończeniu instalacji

Uruchomienie każdego systemu rekuperacji wymaga przeprowadzenia prac pomiarowych. Wykonywane są one na każdym punkcie nawiewnym i wywiewnym systemu, na których specjalnych urządzeniem pomiarowym: anemometrem, sprawdza się wydatki powietrza. Muszą być one zgodne z zaprojektowanymi wielkościami przepływów. Zgodnie z zapotrzebowaniem wydatki te koryguje się za pomocą pierścienia anemostatu.