Klasy energetyczne rekuperatorów AERIS

W artykule znajdziesz

Najwyższa klasa efektywności energetycznej A+ dla rekuperatora AERIS 350 i 450! Dyrektywa UE, która weszła w życie w 2016 r. obliguje producentów i dystrybutorów central wentylacyjnych, do przyporządkowania i podawania do publicznej wiadomości konsumenta, jaką klasę posiada rekuperator.

Najwyższa klasa energetyczna, jaką może posiadać centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, to klasa A+. Posiadają ją rekuperatory, które otrzymały najlepszy parametr tzw. Jednostkowego Zużycia Energii (JZE) wyrażony w kWh/rok/m2.

Najniższą klasą przyznaną rekuperatorowi może być klasa G.

Rekuperatory AERIS posiadają – w zależności od sterowania, na jakie zdecyduje się inwestor – najwyższą klasę A+, A lub B.

 

A plus

AERIS 350 luxe VV z nalepka

* rekuperator AERIS 350 LUXE VV posiada najwyższą klasę A+ pod warunkiem wyposażenia systemu wentylacji w sterownik LUXE lub ComfoSense oraz minimum 2 szt. czujników dwutlenku węgla; w pozostałych przypadkach centrala posiada klasę A; rekuperator AERIS 350 STANDARD posiada klasę A

 

 

A plus

klasa efektywnosci energetycznej rekuperatora AERIS 450 luxe

* rekuperator AERIS 450 LUXE VV posiada najwyższą klasę A+ pod warunkiem wyposażenia systemu wentylacji w sterownik LUXE lub ComfoSense oraz minimum 2 szt. czujników dwutlenku węgla; w pozostałych przypadkach centrala posiada klasę A; rekuperator AERIS 450 STANDARD posiada klasę A

 

klasa energetyczna rekuperatora A

klasa energetyczna rekuperatora AERIS 550

* rekuperator AERIS 550 LUXE VV posiada doskonałą klasę A pod warunkiem wyposażenia systemu wentylacji w sterownik LUXE lub ComfoSense oraz minimum 2 szt. czujników dwutlenku węgla; w pozostałych przypadkach centrala posiada klasę B

 

 klasy efektywnosci energetycznej rekuperatorow AERIS

Tabela efektywności energetycznej rekuperatorów AERIS

 

Ustawa unijna, w której opublikowane zostały wytyczne ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych określa również minimalną sprawność odzysku ciepła dla systemów wentylacyjnych. Dla systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych (SWM) podano je w dwóch progach:

  • Dla systemów montowanych po 1 stycznia 2016, minimalna sprawność odzysku ciepła musi wynosić co najmniej 68%
  • Dla systemów montowanych po 1 stycznia 2018, minimalna sprawność odzysku ciepła musi wynosić co najmniej 73%

 

W praktyce oznacza to, że część rekuperatorów z wymiennikami krzyżowymi nie będzie mogła być montowana, ponieważ nie spełnia wymogów dyrektywy.