Rekuperatory.pl
603 446 366

Konsultacja inżynierska

Inżynier z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła jest do stałej dyspozycji naszych Klientów. Konsultacje odbywają się zarówno, a może przede wszystkim, przed podpisaniem umowy na montaż systemu, w trakcie montażu, a także po jego zakończeniu. Na początku dobrze jest:

  • skonsultować posiadany projekt domu (lub istniejącą budowę) pod kątem montażu systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • sprawdzić, czy projekt rekuperacji, który posiadasz, jest wykonany prawidłowo
  • sprawdzić, czy modyfikacje, jakie wprowadziłeś do projektu architektonicznego (przesunięcie ścianek działowych, zmiana funkcji pomieszczeń, etc.) powinny wpłynąć na zmiany w wentylacji
  • uzyskać informację w zakresie doboru najlepszego rekuperatora i rodzaju instalacji

Konsultacja rekuperacji

Konsultacja inżynierska dotycząca wykonania rekuperacji w Rekuperatory.pl to najważniejszy element obsługi klienta

Pożądane i odczuwalne efekty z rekuperacji zależą od prawidłowej pracy całego systemu wentylacyjnego. Pierwszym krokiem do ich uzyskania jest prawidłowo wykonany, oparty na rzetelnych wyliczeniach inżynierskich, projekt systemu.

Każda instalacja wykonana przez Rekuperatory.pl posiada projekt pozwalający nie tylko określić zapotrzebowanie budynku na konkretną ilość powietrza, ale również wytyczyć przebieg tras prowadzenia kanałów wentylacyjnych, ich średnice, miejsca montażu punktów nawiewnych i wywiewnych, a także zasadność i możliwość wykonania gruntowego wymiennika ciepła.

Właściwie przygotowany projekt rekuperacji uwzględnia:

  1. odpowiednio zaplanowane trasy prowadzenia kanałów
  2. prawidłowy dobór ilości powietrza zapewniający efektywną wentylację z uwzględnieniem rodzaju pomieszczeń i indywidualnych preferencji przyszłego użytkownika
  3. optymalnie dobrane średnice i długości kanałów, co pozwoli na prawidłowy przepływ powietrza (zweryfikowane badaniami pomiarowymi po wykonaniu instalacji) oraz absolutny brak jakiegokolwiek przewymiarowania, co mogłoby powodować niepotrzebne straty ciepła w okresie zimowym

 

Dlaczego dobry projekt to nie wszystko