Wymiennik ciepła jest sercem rekuperatora. Od rodzaju i jakości wykonania wymiennika, zależy sprawność rekuperatora. Im większa sprawność, tym odzysk ciepła z rekuperacji większy. Im odzysk ciepła większy, tym oszczędności z ogrzewania budynku większe.

Wyższa sprawność wymiennika ciepła = większy odzysk energii w systemie rekuperacji

Najwyższą sprawność osiąga wymiennik przeciwprądowy, w którym kanały powietrza ustawione są równolegle do siebie, a strumień powietrza nawiewanego jest przeciwległy do strumienia powietrza wywiewanego.

wymiennik ciepla w rekuperatorze

Wymiennik ciepła w przeciwprądowym rekuperatorze Aeris: biały element w centralnej części urządzenia.

 

Typ wymiennika ciepła decyduje o typie rekuperatora. Wymiennik obrotowy = centrala obrotowa, wymiennik przeciwprądowy - centrala przeciwprądowa, wymiennik ciepła krzyżowy = centrala krzyżowa. W zależności również od typu, wymiennik ma różne kształty: romba w wymiennikach płytowych (przeciwprądowych lub krzyżowych) lub koła, a właściwie walca, w obrotowych.

 

Budowa wewnętrzna wymiennika oraz rodzaj zastosowanego materiału decydują o różnicach jakościowych pomiędzy tymi samymi typami wymienników.

 

obrotowy wymiennik ciepla

Obrotowe wymienniki ciepła podczas pracy rekuperatora, obracają się zmieniając styczność z powietrzem nawiewanym i wywiewanym. 

 

przeciwpradowy wymiennik ciepla

W przeciwprądowym wymienniku ciepła strumienie powietrza przemieszczają się równolegle do siebie - odzysk ciepła w takich wymiennikach jest największy i w warunkach idealnych dochodzi nawet do 95%.

 

W wymienniku ciepła 'spotykają się' dwa strumienie powietrza: wyciąganego z pomieszczeń i nawiewanego do pomieszczeń. To tutaj odbywa się wymiana energii pomiędzy strumieniami. Choć strumienie nie mieszają się, przekazują sobie energię: przede wszystkim ciepło.

 

Działanie wymiennika ciepła w rekuperatorze