Regulamin promocji kwiecień 2024

Regulamin promocji  „Kwiecień 2024”

1. Organizator promocji
Organizatorem promocji „Kwiecień 2024”, zwanej dalej Promocją, jest Roha Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rudzkiej 9-11 (54-427 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, REGON 300252235, NIP 7872016487, o kapitale zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, zwana dalej Organizatorem.  Organizator jest właścicielem portalu internetowego umieszczonego pod adresem https://www.rekuperatory.pl.

2. Cel promocji
Promocja ma na celu popularyzację nowoczesnych i energooszczędnych sposobów wentylacji budynków oraz umożliwienie pozyskania na atrakcyjnych, promocyjnych warunkach finansowych systemu wentylacji mechanicznej – rekuperacji.

3. Warunki skorzystania z promocji
Promocja przeznaczona jest dla osób (zwanych dalej Uczestnikami), które w terminie do 30 kwietnia 2024r. na stronie hhttps://www.rekuperatory.pl/ wypełnią formularz wyceny montażu systemu rekuperacji i które w ciągu 6 m-cy od dnia przesłania formularza podpiszą z Organizatorem promocji umowę na montaż systemu rekuperacji z rekuperatorem AERISnext, w ramach której przyznawany jest promocyjny rabat.

Czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie www.rekuperatory.pl trwa od 2 do 30 kwietnia 2024 r. Uczestnik musi przekazać poprzez formularz swoje aktualne i poprawne dane, w tym dane kontaktowe: nr telefonu oraz adres email.

Uczestnik musi utrzymać zgodę na przetwarzanie danych osobowych aż do mementu zawarcia umowy, na montaż systemu rekuperacji z rekuperatorem AERISnext, w ramach której przyznawany jest promocyjny rabat.

Po wypełnieniu formularza Uczestnik otrzyma na podany adres email voucher na:

 • zestaw tłumików akustycznych SoundBlock o wartości do 2.100 zł (wartość zestawu tłumików może być niższa i zależy ona od wielkości systemu rekuperacji)
 • projekt systemu rekuperacji o wartości do 1.200 zł sporządzany przez Organizatora
 • dojazd doradcy techniczno-handlowego Organizatora na spotkanie z Uczestnikiem

5. Przystąpienie do promocji jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik dokładnie zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje.

6. Warunkiem skorzystania z promocji jest przedłożenie na żądanie Organizatora vouchera do wglądu. 

8. Wzięcie udziału w promocji wyklucza możliwość skorzystania z innych rabatów cenowych oferowanych przez Organizatora. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

9. Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo zamiany promocji na ekwiwalent pieniężny.

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania promocji, co nie obejmuje osób, które wypełniły wszystkie jej warunki. 

  Rekuperatory.pl

  Chcesz dowiedzieć się więcej o rekuperacji?

  Poznaj sposób na oszczędności w Twoim domu! Zostaw numer, oddzwonimy.

  Przesłanie zgłoszenia oznacza zgodę na marketing bezpośredni ze strony Roha Group Sp. z o.o. oraz Roha Energy Sp. z o.o. Działania marketingowe będą polegać na przygotowaniu i przekazaniu wyceny, która będzie zawierać informację handlową o produktach i usługach spółki lub jej partnerów.

  Przesyłając formularz, akceptujesz warunki świadczenia tej usługi przygotowania i przekazania wyceny.

  Będziemy przetwarzać twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu — naszego i naszych partnerów, który polega na promowaniu własnych produktów i usług. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności, która zawiera też informacje o twoich prawach.

  Zgodę możesz wycofać, a wobec przetwarzania danych sprzeciwić się w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem działań, które miały miejsce do chwili jej cofnięcia, w tym przetwarzanie twoich danych.

  Twój numer telefonu nie będzie wykorzystywany w celach innych niż konsultacja z naszym doradcą

  Rekuperatory.pl
  Masz pytanie o rekuperację? Napisz, doradzę!
  Jolanta Chyb

  Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

  AERIS
  AERISnext
  Alpha Clear
  Climate Recovery
  Drafton
  NeoFlexPRO
  NeoFlex®GOLD
  NeoFlex®STDTM
  NeoStalTM
  Nubo
  SoundBlock