Regulamin promocji cenowej z Muratorem 1 2016

REGULAMIN SPECJALNEJ OFERTY PROMOCYJNEJ „Rekuperator AERIS/AERISnext ERVW CENIE VV”Promocja przeznaczona jest dla osób, które w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. zakupią projekt domu z Kolekcji Muratora (zwany dalej Projektem) oferowany przez ZPR MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, 04-187, przy ul. Dęblińskiej 6 i które najpóźniej do dnia 30.06.2017 r. podpiszą umowę na wykonawstwo systemu rekuperacji z Organizatorem (zwanych dalej Uczestnikami).Warunkiem skorzystania z promocji jest ukończenie ostatniego etapu prac instalacyjnych systemu rekuperacji w ciągu dwóch lat od daty podpisania umowy na wykonawstwo systemu rekuperacji z Organizatorem. Przez ukończenie prac instalacyjnych rozumie się wykonanie montażu rekuperatora oraz uruchomienie systemu.Przedmiotem promocji jest najwyższej dostępnej na rynku jakości rekuperator AERIS LUXE ERV VV/AERISnext ERV odzyskujący oprócz ciepła również wilgoć wraz z bezpłatnym projektem systemu rekuperacji. Rekuperator ten posiada nowoczesny przeciwprądowy wymiennik membranowy z wbudowaną technologią Microban firmy dPoint o sprawności 127% (sprawność całkowita). Jest odporny na zagrzybienie, drobnoustroje i zamarzanie. Oferujemy go w cenie rekuperatora AERIS LUXE VV/AERISnext, tj. zwykłego rekuperatora, który odzyskuje tylko ciepło i posiada sprawność do 95%.Wielkość udzielonego rabatu (od cen netto, wartościowo lub w %): wartościowo różnica między rekuperatorem z odzyskiem ciepła, a rekuperatorem z odzyskiem ciepła i wilgoci wynosi do 3100 zł netto w zależności od wielkości systemu.Rekuperator AERIS z odzyskiem wilgoci zapewnia wyższy poziom komfortu w wentylowanych pomieszczeniach odzyskując z powietrza wywiewanego również wilgoć, czego skutkiem jest podwyższenie parametru wilgotności w powietrzu, co odczuwane jest bezpośrednio jako bardziej komfortowe dla człowieka. Dodatkową korzyścią jest zachowanie wymiennika w pełnej czystości dzięki możliwości umycia go wodą (jedyny taki rekuperator na rynku).Rekuperator AERIS LUXE ERV VV/AERISnext ERV nie wymaga także podłączenia odpływu skroplin (usuwania kondensatu) jak inne rekuperatory. Jego sprawność całkowita wynosi aż 127%.Warunkiem do skorzystania z promocji jest posiadanie dowodu zakupu projektu domu z Kolekcji Muratora.PARTNER wyraża zgodę na przeniesienie praw do skorzystania z promocji specjalnej na inną osobę.Informacja o sieci sprzedaży realizującej promocję: www.rekuperatory.pl, kontakt do Doradcy Rekuperatory.pl: 603 446 366.

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
Drafton
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock