Rekuperacja
Realizacje
Wycena
Kontakt

Program Czyste powietrze a rekuperacja

Spis treściWybierz interesujący cię temat

 1. Pełny zakres oraz cele programu
Program rządowy „Czyste powietrze” został przygotowany na lata 2018 – 2029. W ramach tego programu można korzystać z dofinansowania  na zakup i montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji.

Pełny zakres oraz cele programu

Program Priorytetowy Czyste Powietrze   Program ten kierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł. Dofinansowanie w kwocie do 30 tys. zł można otrzymać na demontaż źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo można wykonać jedno lub więcej elementów z poniższej listy:
 1. Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 2. Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 3. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji,
 4. Zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota w wysokości 30 tys. zł przysługuje tylko tym, którzy zainwestują w fotowoltaikę. Dla pozostałych maksymalny pułap dotacji wynosi 25 tys. zł. Dofinansowanie w kwocie do 32 tys. zł można otrzymać na demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej. Dodatkowo mogą być wykonane (jeden lub więcej):
 1. Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 2. Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 3. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji,
 4. Zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota w wysokości 25 tys. zł przysługuje tylko tym, którzy zainwestują w mikroinstalację fotowoltaiczną. Bez niej dofinansowanie nie może przekroczyć 20 tys. zł. Istnieje jeszcze jedna możliwość otrzymania dotacji, która polega na zakupie i montażu którejś z poniższych opcji (lub wszystkich), ale bez wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła. Kwota maksymalnej dotacji wynosi tutaj do 10 tys. zł
 1. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji
 2. Zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 3. Wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.
Do podwyższonego poziomu dofinansowania w wysokości maksymalnie 32-37 tys. zł uprawnieni są osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:
 • są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Szczegóły podwyższonej kwoty dofinansowania obejmują również montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji: samej, bez wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło: dotacja wynosi wtedy do 15 tys. zł lub razem z wymianą źródła ciepła i dotacja wynosi wtedy 32 – 37 tys. zł. 

Wnioski należy składać do właściwego wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW), który obejmuje swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny.

Formularze wniosków, a także instrukcje znajdują się na stronach internetowych WFOŚiGW lub w serwisie gov.pl.

  Rekuperacja a grawitacja porownanie