Montaże rekuperacji - kanały ze stali

Instalacja rekuperacji wykonana z izolowanych kanałów stalowych o dużych średnicach

Cieszące się popularnością, sprawdzone, klasyczne izolowane kanały stalowe o dużych średnicach. Ich głównym miejscem montażu często jest poddasze nieużytkowe, skąd instalacja prowadzona jest na piętro i parter.

Często łączone z systemem NeoStal (płaskie kanały stalowe) oraz rozdzielaczowymi systemami z polietylenu: NeoFlex®GOLD System, NeoFlex®STD System, a we fragmentach kanałów dolotowych do rekuperatora w kierunku czerpni i wyrzutni oraz do rozdzielaczy z systemem Climate Recovery.