Montaże rekuperacji - kanały wentylacyjne przed zabudową

Montaż kanałów wentylacyjnych

Kanały wentylacyjne stanowiące instalację rekuperacji mogą być stalowe o dużych średnicach, płaskie dające się ukryć w warstwie posadzki, okrągłe o małych średnicach z polietylenu, które również można zalać w posadzce lub ukryć w stropie. Zdjęcia pokazują montaż instalacji w trakcie prowadzonych prac montażowych: przed ociepleniem oraz przed zabudową czy zalaniem w posadzce. Kanały na poddaszu użytkowym docelowo są zabudowywane w ściankach kolankowych. W wykończonym domu widoczne będą tylko anemostaty – kratki wentylacyjne.

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
Drafton
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock