Montaże rekuperacji

Kanały wentylacyjne przed zabudową

Kanały wentylacyjne stanowiące instalację rekuperacji mogą być stalowe o dużych średnicach, płaskie dające się ukryć w warstwie posadzki, okrągłe o małych średnicach z polietylenu, które również można zalać w posadzce lub ukryć w stropie.

Zdjęcia pokazują montaż instalacji w trakcie prowadzonych prac montażowych: przed ociepleniem oraz przed zabudową czy zalaniem w posadzce. Kanały na poddaszu użytkowym docelowo są zabudowywane w ściankach kolankowych.