Rekuperatory.pl
603 446 366

Montaże rekuperacji w 2023 r.

Wybrane montaże rekuperacji Rekuperatory.pl 2023

W 2023 montowaliśmy systemy rekuperacji oparte na rekuperatorze AERISnext, również w wersji z odzyskiem wilgoci. Przeważały systemy polietylenowe o małych średnicach NeoFlex®STD), a także instalacje z płaskiej stali NeoStal, które mieszczą się w posadzkach.