Instalacja spełniająca kryteria dopłat

Instalacja Rekuperatory.pl dla domów energooszczędnych (NF40) i dla domów pasywnych (NF15) została skonstruowana tak, by spełniała wymogi rządowe dopłat do kredytów udzielanych na budowę tychże domów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Każdy element tej instalacji: od projektu, poprzez instalację oraz jej izolację oraz rodzaj i moc rekuperatora, został opracowany w taki sposób, by uzyskanie pozytywnej opinii rzeczoznawcy rządowego było niepodważalne.Doplaty do budowy domu nf15 i nf40

Instalacja spełniająca kryteria dopłat posiada:
 • kanaly zaizolowane wełną mineralną (lub materiałem o analogicznym oporze cieplnym) o grubości 3 lub 10 cm w zależności od strefy prowadzenia kanałów i od rodzaju kanału (nawiewny lub wywiewny, czerpny lub wyrzutowy)
 • wydatki powietrza zgodne z polskimi przepisami budowlanymi w zakresie wentylacji budynków oraz dodatkowo posiada możliwość zwiększania swojej wydajności o 50%
 Elementem obowiązkowym instalacji spełniającej kryteria dopłat jest rekuperator o ściśle określonych parametrach pracy w zakresie automatyki, wydajności wentylatorów, ich klasy energetycznej oraz sprawności:
 • np. rekuperator AERIS® o sprawności powyżej 90% dla domów NF15
 • np. rekuperator AERIS® o sprawności powyżej 85% dla domów NF40
Sprawność rekuperatora musi być wyznaczona zgodnie z normą PN-EN 308. Dla osób zainteresowanych montażem systemu rekuperacji spełniającego kryteria dopłat do kredytów rządowych, polecamy wypełnienie formularza zapytanie ofertowe lub bezpośredni kontakt z doradcą. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła w twoim domu – postaw na świeże powietrze i dobre samopoczucie.

  Porozmawiaj ze specjalistą.

  Rekuperacja
  Realizacje
  Wycena
  Kontakt

  Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

  AERIS
  AERISnext
  Alpha Clear
  Climate Recovery
  NeoFlexPRO
  NeoFlex®GOLD
  NeoFlex®STDTM
  NeoStalTM
  Nubo
  SoundBlock