Instalacja spełniająca kryteria dopłat

W artykule znajdziesz

Instalacja Rekuperatory.pl dla domów energooszczędnych (NF40) i dla domów pasywnych (NF15) została skonstruowana tak, by spełniała wymogi rządowe dopłat do kredytów udzielanych na budowę tychże domów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Każdy element tej instalacji: od projektu, poprzez instalację oraz jej izolację oraz rodzaj i moc rekuperatora, został opracowany w taki sposób, by uzyskanie pozytywnej opinii rzeczoznawcy rządowego było niepodważalne.

doplaty do budowy domu NF15 i NF40


Instalacja spełniająca kryteria dopłat posiada:

  • kanaly zaizolowane wełną mineralną (lub materiałem o analogicznym oporze cieplnym) o grubości 3 lub 10 cm w zależności od strefy prowadzenia kanałów i od rodzaju kanału (nawiewny lub wywiewny, czerpny lub wyrzutowy)
  • wydatki powietrza zgodne z polskimi przepisami budowlanymi w zakresie wentylacji budynków oraz dodatkowo posiada możliwość zwiększania swojej wydajności o 50%

 

Elementem obowiązkowym instalacji spełniającej kryteria dopłat jest rekuperator o ściśle określonych parametrach pracy w zakresie automatyki, wydajności wentylatorów, ich klasy energetycznej oraz sprawności:

  • np. rekuperator AERIS® o sprawności powyżej 90% dla domów NF15
  • np. rekuperator AERIS® o sprawności powyżej 85% dla domów NF40

 Sprawność rekuperatora musi być wyznaczona zgodnie z normą PN-EN 308.

 

Dla osób zainteresowanych montażem systemu rekuperacji spełniającego kryteria dopłat do kredytów rządowych, polecamy wypełnienie formularza zapytanie ofertowe lub bezpośredni kontakt z doradcą