Serwis systemu rekuperacji

Wypełnij formularz poniżej, byśmy zadzwonili i omówili Twoją sprawę.
 
Polecamy raz w roku wykonać serwis techniczny, co zagwarantuje prawidłowe działanie systemu rekuperacji. 
 

  Przed wezwaniem serwisu, prosimy skontrolować czystość filtrów oraz żaluzji czerpni. Ich zanieczyszczenie może być powodem wadliwej pracy centrali.
  Dane kontaktowe
  Adres inwestycji
  Model centrali
  Jeśli na liście nie znajdziesz modelu swojej centrali, oznacza to że nie zajmujemy się jego serwisem
  Dodatkowe usługi
  Firma, która montowała rekuperację
  Dokument sprzedaży
  Uwagi
  (max 1000 znaków)
  Opis awarii, wyświetlane komunikaty
  (max 1000 znaków)

  Uwaga! Ze względu na okres urlopowy czas oczekiwania na kontakt i serwis może się nieznacznie wydłużyć. Zapewniamy, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej i jak najlepiej Państwa obsłużyć. Prosimy o cierpliwość.

  Nieuzasadnione wezwanie serwisu

  W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu, ZGŁASZAJĄCY zobowiązuje się do pokrycia kosztów przejazdu Serwisu na trasie punkt serwisowy - miejsce naprawy - punkt serwisowy w kwocie 1,50 zł brutto za 1 km oraz wykonanych prac serwisowych w kwocie 240 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę.

  Minimalna opłata za przyjazd serwisu wynosi 469 zł brutto. Zgłaszający jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do urządzenia w celu przeprowadzenia prac serwisowych. Serwisant ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, jeśli dostęp do urządzenia lub elementów automatyki jest utrudniony.

  Filtry do rekuperatora
  Zamówienie filtrów do przeglądu jest obowiązkowe - aktualna oferta na www.kupfiltry.pl
  Zobacz pełną listę czynności serwisowych
  1. Dokładne czyszczenie całego wymiennika ciepła w rekuperatorze (obejmuje wyjęcie z urządzenia)
  2. Wymiana filtrów (koszt wizyty nie zawiera ceny filtrów; filtry można domówić podczas zamawiania wizyty)
  3. Kontrola instalacji
  4. Kontrola odpływu skroplin
  5. Kontrola i czyszczenie czerpni oraz wyrzutni
  6. Kontrola parametrów pracy systemu wentylacyjnego (pomiar wydajności na anemostatach)
  7. Czyszczenie filtra nagrzewnicy wstępnej (dotyczy rekuperatorów AERIS)
  8. Kontrola ustawień rekuperatora (m.in. ustawienia temperatury komfortu)
  9. Sprawdzenie pozostałych elementów rekuperatora, m.in. wentylatorów, izolacji, umocowania i działania odpływu skroplin
  10. Sprawdzenie poprawności działania sterownika 
  11. Kontrola funkcjonowania przepustnicy i czujnika PTC/NTC (przy podłączonym GWC)
  12. Autotest urządzenia
  Sprawdź ceny przeglądu w okresie gwarancyjnym

  Rekuperatory:

  • AERIS
  • AERISnext
  • ComfoAir
  • ComfoAirQ
  • G-90
  • G-91
  • CA 500
  • 469 zł (zawiera 8% VAT) przy przedpłacie
  • 519 zł (zawiera 8% VAT) przy płatności po wykonaniu usługi

  Cena nie zawiera filtrów.

  Rekuperatory:

  • R-VENT / SALDA
  • 469 zł (zawiera 8% VAT) przy przedpłacie
  • 519 zł (zawiera 8% VAT) przy płatności po wykonaniu usługi

  Cena nie zawiera filtrów i dotyczy urządzeń o wydajności do 600 m³/h, koszty przeglądu urządzeń o wydajności powyżej 600 m³/h ustalane są indywidualnie z koordynatorem.

  Dodatkowe urządzenie współpracujące z rekuperatorem:

  • ComfoFond-L (gruntowy glikolowy wymiennik ciepła)
  • nawilżacz powietrza NUBO
  • jednostka chłodząca ARTIC
  • chłodnica kanałowa, itp.
  • 150 zł (zawiera 8% VAT) wykonywany w ramach jednej wizyty

  Cena nie zawiera filtrów i wkładów.

  Koszty dojazdu serwisanta

  Dla klientów, którzy posiadają umowy na montaż z nami (Roha Group Sp. z o.o.) w okresie gwarancyjnym dojazd serwisanta jest naliczany jako stawka ryczałtowa w wysokości 30 zł .

  Po okresie gwarancyjnym do powyższych cen dochodzą koszty dojazdu wg cennika serwisowego w wysokości 1,5 zł brutto za 1km liczony od najbliższego oddziału firmy do klienta i z powrotem. Szczegóły ustala Koordynator Serwisu podczas umawiania wizyty (zawiera 8% VAT).

  Klauzula informacyjna

  Administratorem danych osobowych jest Roha Group Sp. z o.o. (ul. Rudzka 9-11, 54-427 Wrocław). Administrator przetwarza dane w celu przesłania zamówionej przez Ciebie usługi. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na przedstawieniu swojej oferty. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia zamówionej oferty. Po spełnieniu celu, dla którego Twoje dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, przykładowo w celu umożliwiającym rozpatrzenie reklamacji przez co najmniej 12 miesięcy lub w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych usług w okresie co najmniej 5 lat.

  Odbiorcami danych, poza Tobą, mogą być podmioty świadczące usługi związane z obsługą systemów i oprogramowania informatycznego Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie wykonywanych usług. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

  Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

  AERIS
  AERISnext
  Alpha Clear
  Climate Recovery
  NeoFlexPRO
  NeoFlex®GOLD
  NeoFlex®STDTM
  NeoStalTM
  Nubo
  SoundBlock