Przynajmniej raz w roku należy wykonać serwis systemu rekuperacji obejmujący kontrolę pracy rekuperatora i instalacji. Ceny oraz pełen zakres czynności serwisowych znajduje się poniżej.

Wypełnij formularz, by zamówić kontakt oraz umówić szczegóły wizyty.

  Zanim wezwiesz serwis skontroluj czystość filtrów oraz żaluzji czerpni. Sprawdź, czy ich zanieczyszczenie nie jest powodem wadliwej pracy centrali.
  Dane kontaktowe  Adres inwestycji  Model centrali

  Jeśli na liście nie znajdziesz modelu swojej centrali, oznacza to że nie zajmujemy się jego serwisem
  Dodatkowe usługi
  Firma, która montowała rekuperację

  Dokument sprzedaży

  Opis awarii, wyświetlane komunikaty

  W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu, ZGŁASZAJĄCY zobowiązuje się do pokrycia kosztów przejazdu Serwisu na trasie punkt serwisowy - miejsce naprawy - punkt serwisowy w kwocie 1,30 PLN brutto/km oraz wykonanych prac serwisowych w kwocie 220,00 PLN brutto/h za każdą rozpoczętą godzinę. Minimalna opłata za przyjazd serwisu wynosi 430,00 PLN brutto. Zgłaszający jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do urządzenia w celu przeprowadzenia prac serwisowych. Serwisant ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, jeśli dostęp do urządzenia lub elementów automatyki jest utrudniony.

  Ceny przeglądu w okresie gwarancyjnym

  • rekuperatory AERIS, ComfoAir, G-90, G-91, CA 500: 440 zł brutto przy przedpłacie i 490 zł brutto przy płatności po wykonaniu usługi (cena nie zawiera filtrów)
  • rekuperatory AERISnext: 440 zł brutto przy przedpłacie i 490 zł brutto przy płatności po wykonaniu usługi (cena nie zawiera filtrów)
  • rekuperatory R-VENT: 440 zł brutto przy przedpłacie i 490 zł brutto przy płatności po wykonaniu usługi (cena nie zawiera filtrów)
  • dodatkowe urządzenie współpracujące z rekuperatorem, tj. ComfoFond-L (gruntowy glikolowy wymiennik ciepła), nawilżacz powietrza NUBO, jednostka chłodząca Artic, chłodnica kanałowa itp.:
   150zł brutto wykonywany w ramach jednej wizyty (cena nie zawiera filtrów i wkładów)

  Zamówienie filtrów do przeglądu jest obowiązkowe - aktualna oferta na www.kupfiltry.pl

  Dla klientów, którzy posiadają umowy na montaż z naszą firmą (Roha Group Sp. z o.o.) w okresie gwarancyjnym dojazd serwisanta jest bezpłatny. Po okresie gwarancyjnym do powyższych cen dochodzą koszty dojazdu wg
  cennika serwisowego w wysokości 1,3 zł brutto za 1km liczony od najbliższego oddziału firmy do klienta i z powrotem. Szczegóły ustala Koordynator Serwisu podczas umawiania wizyty serwisowej.

  Klauzula informacyjna

  Administratorem danych osobowych jest Roha Group Sp. z o.o. (ul. Rudzka 9-11, 54-427 Wrocław). Administrator przetwarza dane w celu przesłania zamówionej przez Ciebie usługi. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na przedstawieniu swojej oferty. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia zamówionej oferty. Po spełnieniu celu, dla którego Twoje dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, przykładowo w celu umożliwiającym rozpatrzenie reklamacji przez co najmniej 12 miesięcy lub w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych usług w okresie co najmniej 5 lat.

  Odbiorcami danych, poza Tobą, mogą być podmioty świadczące usługi związane z obsługą systemów i oprogramowania informatycznego Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie wykonywanych usług. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.