Rekuperacja
Realizacje
Wycena
Kontakt

Przynajmniej raz w roku należy wykonać serwis systemu rekuperacji obejmujący kontrolę pracy rekuperatora i instalacji. Opłaty za serwis znajdują się poniżej.

Pełen zakres czynności serwisowych znajdziesz tutaj

Wypełnij formularz, by zamówić kontakt z serwisem i omówić szczegóły.

  Przed wezwaniem serwisu, prosimy skontrolować czystość filtrów oraz żaluzji czerpni. Ich zanieczyszczenie może być powodem wadliwej pracy centrali.
  Dane kontaktowe
  Adres inwestycji
  Model centrali
  Jeśli na liście nie znajdziesz modelu swojej centrali, oznacza to że nie zajmujemy się jego serwisem
  Dodatkowe usługi
  Firma, która montowała rekuperację
  Dokument sprzedaży
  Opis awarii, wyświetlane komunikaty
  (max 1000 znaków)
  [honeypot serwis-status id:serwis-status "Status" timecheck_value:8 timecheck_enabled:true]

  Uwaga!

  Czas oczekiwania może się nieznacznie wydłużyć. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej obsłużyć wpływające zgłoszenia.

  Dziękujemy za cierpliwość.

  W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu, ZGŁASZAJĄCY zobowiązuje się do pokrycia kosztów przejazdu Serwisu na trasie punkt serwisowy - miejsce naprawy - punkt serwisowy w kwocie 1,50 PLN brutto/km oraz wykonanych prac serwisowych w kwocie 240,00 PLN brutto/h za każdą rozpoczętą godzinę. Minimalna opłata za przyjazd serwisu wynosi 469,00 PLN brutto. Zgłaszający jest zobowiązany do zapewnienia swobodnego dostępu do urządzenia w celu przeprowadzenia prac serwisowych. Serwisant ma prawo odmówić naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej, jeśli dostęp do urządzenia lub elementów automatyki jest utrudniony.

  Ceny przeglądu w okresie gwarancyjnym

  • rekuperatory AERIS, AerisNext, ComfoAir, ComfoAir Q, G-90, G-91, CA 500: 469 zł brutto przy przedpłacie i 519 zł brutto przy płatności po wykonaniu usługi (cena nie zawiera filtrów)
  • rekuperatory R-VENT / SALDA: 469 zł brutto przy przedpłacie i 519 zł brutto przy płatności po wykonaniu usługi (cena nie zawiera filtrów i dotyczy urządzeń o wydajności do 600 m³/h, koszty przeglądu urządzeń o wydajności powyżej 600 m³/h ustalane są indywidualnie z koordynatorem)
  • dodatkowe urządzenie współpracujące z rekuperatorem, tj. ComfoFond-L (gruntowy glikolowy wymiennik ciepła), nawilżacz powietrza NUBO, jednostka chłodząca Artic, chłodnica kanałowa itp.: 150zł brutto wykonywany w ramach jednej wizyty (cena nie zawiera filtrów i wkładów)
  Zamówienie filtrów do przeglądu jest obowiązkowe - aktualna oferta na www.kupfiltry.pl
  PROMOCJAZamawiając filtry wraz z przeglądem serwisowym otrzymasz 30% rabatu na filtry**. Filtry zostaną dostarczone przez serwisanta podczas wizyty.
  **Promocje nie łączą się z innymi, rabat naliczany jest od ceny katalogowej i dotyczy tylko wyboru opcji "przy przedpłacie". Promocja nie dotyczy filtrów do central R-VENT i SALDA Dla klientów, którzy posiadają umowy na montaż z naszą firmą (Roha Group Sp. z o.o.) w okresie gwarancyjnym dojazd serwisanta jest naliczany jako stawka ryczałtowa w wysokości 30 zł brutto. Po okresie gwarancyjnym do powyższych cen dochodzą koszty dojazdu wg cennika serwisowego w wysokości 1,5 zł brutto za 1km liczony od najbliższego oddziału firmy do klienta i z powrotem. Szczegóły ustala Koordynator Serwisu podczas umawiania wizyty serwisowej.

   

  Klauzula informacyjna

  Administratorem danych osobowych jest Roha Group Sp. z o.o. (ul. Rudzka 9-11, 54-427 Wrocław). Administrator przetwarza dane w celu przesłania zamówionej przez Ciebie usługi. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na przedstawieniu swojej oferty. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia zamówionej oferty. Po spełnieniu celu, dla którego Twoje dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, przykładowo w celu umożliwiającym rozpatrzenie reklamacji przez co najmniej 12 miesięcy lub w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych usług w okresie co najmniej 5 lat.

  Odbiorcami danych, poza Tobą, mogą być podmioty świadczące usługi związane z obsługą systemów i oprogramowania informatycznego Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie wykonywanych usług. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

  Rekomendujemy najwyższej jakości produkty