Montaż rekuperacji, system NeoFlex®STD

Instalacja rekuperacji w systemie NeoFlex®STD

Przestrzeń, w której jest prowadzona instalacja wentylacji, powinna być izolowana, a kanały ocieplone warstwą izolacji. Zapobiega to utracie energii przez przepływające przewodami powietrze.

Instalacja Neoflex stdto stalowe kształtki wentylacyjne i kompatybilne z nimi zielone, antybakteryjne okrągłe przewody antybakteryjne.

Zdjęcia przedstawiają prace montażowe wykonane w trakcie prac instalacyjnych oraz po ich zakończeniu.

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
Drafton
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock