Montaż rekuperacji w oparciu o system NeoFlex®STD

Instalacja rekuperacji w systemie NeoFlex®STD

Niezależnie od miejsca prowadzenia instalacji rekuperacji, przestrzeń, w której jest prowadzona, powinna być izolowana, a kanały ocieplone warstwą izolacji. Zapobiega to utracie energii przez przepływające przewodami powietrze.

Instalacja NeoFlex®STD to stalowe kształtki wentylacyjne i kompatybilne z nimi zielone, antybakteryjne przewody NeoFlex®STD.

Zdjęcia przedstawiają prace montażowe wykonane w trakcie robót oraz po ich zakończeniu.