Montaż rekuperacji w oparciu o system NeoFlex

Instalacja rekuperacji w systemie NeoFlex

Niezależnie od miejsca prowadzenia instalacji rekuperacji, przestrzeń, w której jest prowadzona, powinna być izolowana, a kanały ocieplone warstwą izolacji. Zapobiega to utracie energii przez przepływające przewodami powietrze.

Instalacja NeoFlex to stalowe kształtki wentylacyjne i kompatybilne z nimi zielone, antybakteryjne przewody NeoFlex.

Zdjęcia przedstawiają prace montażowe wykonane w trakcie robót oraz po ich zakończeniu.