Kwiecień 2021. Użytkowniku, koniecznie zmień teraz profil pracy swojego rekuperatora.

Próg sezonu: czas na zmianę profilu pracy rekuperatora

Gdy system grzewczy kończy swoją pracę (maj – czerwiec) i ją rozpoczyna (wrzesień-październik), należy pamiętać o zmianie profilu pracy rekuperatora w urządzeniu.

Temperaturę komfortu należy zmieniać dwa razy w roku: raz na początku sezonu grzewczego, drugi raz, gdy system wyłącza się (najczęściej w maju-czerwcu).

Czujnik wilgotności

Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

AERIS
AERISnext
Alpha Clear
Climate Recovery
Drafton
NeoFlexPRO
NeoFlex®GOLD
NeoFlex®STDTM
NeoStalTM
Nubo
SoundBlock