Twoje dane

 

Administratorem Twoich danych jest firma Roha Group Sp. z o.o. ul. Rudzka 9-11; 54-427 Wrocław.

Akta rejestrowe spółki dostępne są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, w VI Wydziale Gospodarczym, KRS 0000248380. Nasz kapitał zakładowy wynosi 3.613.000 PLN (z czego wpłacono 100%). NIP 787-20-16-487, Regon 300252235.

Jak można się z nami kontaktować?

Listownie na adres siedziby spółki. Emailem na adres pytania@rekuperatory.pl.

Twoje prawa

 Masz prawo: 

 1. Do dostępu do swoich danych.
 2. Prawo do ich poprawiania.
 3. Do żądania ich usunięcia.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 5. Do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe

 1. W celu odpowiedzi na Twoje zgłoszenie: zamówienie, wiadomość, prośbę o rozwiązanie sprawy, z którą się do nas zwracasz. 
 2. W celu marketingowym polegającym na promocji naszych usług oraz naszej firmy.  

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe

Jest ono dobrowolne, przy czym, gdy nie podasz swoich danych kontaktowych, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie i nie będziemy mogli rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy. 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na Twoje zamówienie lub zgłoszenie oraz prowadzenie marketingu firmy. 

Czy komuś przekażemy Twoje dane

 1. Kurierom oraz poczcie.
 2. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszych skrzynek e-mail oraz danych osobowych dla nas.
 3. Dostawcom narzędzi marketingowych (w tym analitycznych). 

Jak długo będziemy przetwarzać dane

 1. Przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na zamówienie, zgłoszenie lub wiadomość i rozwiązanie poruszonej sprawy.
 2. Przez czas prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych.
 3. Do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. 

Czy po przekazaniu danych można sprzeciwić się ich przetwarzaniu

Tak. Można to zrobić kontaktując się na adresy podane na początku tego artykułu. 

 

Chcę się zapoznać z Polityką Prywatności.

Chcę się zapoznać z Regulaminem serwisu. 

 

 

  Porozmawiaj ze specjalistą.

  Rekuperacja
  Realizacje
  Wycena
  Kontakt

  Rekomendujemy najwyższej jakości produkty

  AERIS
  AERISnext
  Alpha Clear
  Climate Recovery
  NeoFlexPRO
  NeoFlex®GOLD
  NeoFlex®STDTM
  NeoStalTM
  Nubo
  SoundBlock