Rekuperator grzeje i chłodzi?

W artykule znajdziesz

  1. Jak działa rekuperator

Jak działa rekuperator

Rekuperator to centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła –  służy do wymiany powietrza w budynku: wywiewania zużytego i nawiewania świeżego przy jednoczesnym odzysku energii z powietrza wywiewanego. Do odzysku tego dochodzi w wymienniku rekuperatora, w którym obydwa strumienie powietrza przepływając blisko siebie, wymieniają się energią.

Rekuperator wietrzy odzyskując energię z powietrza wywiewanego. Wymiennik ciepła w rekuperatorze dąży do wyrównania temperatur pomiędzy dwoma strumieniami powierza. Zimą, gdy powietrze wchodzące do budynku jest zimne, a w środku domu jest ciepło, powietrze wchodzące ogrzewa się od wychodzącego. Dzięki temu procesowi nawiewane do domu powietrze jest cieplejsze.

Przykład z dnia wyjątkowo ciepłej zimy: temperatura powietrza zewnętrznego 7,5 stopni C, a nawiewanego 21,3 stopnie. Oznacza to, że rekuperator odzyskał ciepło wynoszące 13,8 stopnia Celsjusza.

Korzystając z pomiaru pracy rekuperatora on-line możesz też sprawdzić dzisiejszy pomiar temperatur rekuperatora.

 

pomiary rekuperatora on line

Rekuperator odzyskał 13,8 stopnia C z powietrza wyciąganego z pomieszczeń i ogrzał powietrze zewnętrzne do temperatury 21,3 stopnia.

 

Rekuperator – utrzymując ciągłą wymianę powietrza w pomieszczeniach przez permanentne wietrzenie – odzyskuje jednocześnie energię. Byłoby to niemożliwe przy wentylacji grawitacyjnej lub wietrzeniu metodami naturalnymi, tj. przez otwarcie okien, kiedy powietrze w pomieszczeniu zostaje wprawdzie wymienione, ale przy jednoczesnym mocnym wychłodzeniu i przeciągach.

 

Latem ten sam proces działa w drugą stronę – wewnątrz domu powietrze jest chłodniejsze, na zewnątrz gorące, więc powietrze wchodzące do budynku schładza się od powietrza wychodzącego – wymiennik rekuperatora zawsze wymienia ciepło pomiędzy powietrzem wchodzącym a wychodzącym.

Do rekuperatora podłączyć można dodatkowo gruntowy wymiennik ciepła lub jednostkę chłodzącą, która obniży temperaturę powietrza nawiewanego podnosząc jeszcze bardziej komfort.

 

>z czego składa się rekuperator