Rekuperacja powinna gwarantować wysoki komfort powietrzny

Prawidłowo działający system rekuperacji zapewnia komfortową wymianę powietrza we wszystkich pomieszczeniach w domu. Świeże powietrze z zewnątrz napływa do pokojów i sypialni. Stamtąd przepływa do przedpokoju i kuchni, łazienki i toalety, skąd jest usuwane na zewnątrz. Taki sposób przepływu powoduje, że do pokoi nie napływają zanieczyszczenia, zapachy i wilgoć z kuchni, łazienki i toalet.

Kierunek przepływów oraz prawidłowe ilości powietrza są bezpośrednio odpowiedzialne za komfort w pomieszczeniach. Dobrze zaprojektowaną i wykonaną rekuperację po prostu czuć i komfort ten jest nie do osiągnięcia w domu z wentylacją grawitacyjną.

przeplyw powietrza w domu z rekuperacja

Komfort w rekuperowanych pomieszczeniach zostaje osiągnięty dzięki ciągłej, efektywnej wymianie powietrza.

 

Zestawienie poniżej przedstawia minimalne wartości strumienia objętości powietrza wentylacyjnego dla mieszkania (suma strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń niezależnie od typu systemu wentylacyjnego):

Rodzaj pomieszczenia Ilość powietrza usuwanego [m3/h]
pokój mieszkalny 30m3/h
kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchnię gazową lub węglową 70m3/h
kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchnię elektryczną w mieszkaniu do 3 osób 30m3/h
kuchnia z oknem zewnętrznym wyposażona w kuchnię elektryczną w mieszkaniu powyżej 3 osób 50m3/h
kuchnia bez okna zewnętrznego lub wnęka kuchenna wyposażona w kuchenkę elektryczną 50m3/h
Łazienka 50m3/h
ustęp (toaleta): 30m3/h
pomieszczenie pomocnicze bezokienne 15m3/h
kuchnia bez okna zewnętrznego wyposażona w kuchenkę gazową: wentylacja mechaniczna wywiewna o wydajności minimalnej 70m3/h. 70m3/h

 

Zalecenia dodatkowe dla domu z rekuperacją:

  • w okresie nocnym strumienie powietrza mogą być zredukowane do wielkości zapewniającej co najmniej 60% wydajności,
  • w budynkach o wysokości powyżej 11 kondygnacji należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną,
  • w ramach jednego mieszkania nie wolno stosować równolegle wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej wywiewnej o działaniu ciągłym,
  • w mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, może być stosowana wyłącznie wentylacja grawitacyjna lub nawiewno-wywiewna zrównoważona,
  • urządzenia wentylacyjne kuchni powinny umożliwiać okresowe zwiększenie wydajności strumienia powietrza, co jest możliwe np. za pomocą bezprzewodowego sterownika rekuperatora RFZ.

Krotności wymian i minimalne wydajności dla pomieszczeń z rekuperacją:

  • piwnice/pomieszczenia gospodarcze: minimum 0,3 wymiany na godzinę
  • pralnia, kuchnia, łazienka: minimum 2 wymiany na godzinę
  • pomieszczenie suszarni: minimum 1 wymiana na godzinę
  • pomieszczenia przewidziane na stały pobyt ludzi: 20m3/h na 1 osobę

Średnie opory powietrza dla elementów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Rodzaj urządzenia Średni opór [Pa]
Czerpnie 20 - 40
Filtr zwykły 40 - 80
Kratki wentylacyjne 20 - 40
Nagrzewnica powietrza zasilana ciepłą wodą 40 -100
Nawiewniki niskociśnieniowe 25 - 125
Przepustnice na wlocie powietrza zewnętrznego 10 - 30
Tłumiki dźwięku 20 - 40

Zalecane prędkości powietrza w przewodach wentylacyjnych

Zalecane prędkości powietrza w m/s
Urządzenia niskiego ciśnienia Instalacje komfortowe Instalacje przemysłowe
Przewody główne 4 - 8 8 - 12
Odgałęzienia 3 - 5 5 - 8
Kratki wentylacyjne 1,5 - 3 3 - 5
Wymienniki ciepła 2- 3 3 - 4
Wymienniki ciepła 1,5 - 2 2 - 3
Wylot z wentylatora 5 - 8 8 - 12

« przeglądaj pozostałe artykuły